Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2012

Προκήρυξη για απόσπαση ενός υπαλλήλου δημοτικής αστυνομίας στη Δημοτική Αστυνομία Καλαμπάκας

Ο Δήμος Καλαμπάκας, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/23.12.2008 τεύχος Α΄) «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», καλεί τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους της Δημοτικής Αστυνομίας, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τη διετή δοκιμαστική υπηρεσία να υποβάλλουν αίτηση απόσπασής τους στη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Καλαμπάκας, προκειμένου να καλύψουν τις υπηρεσιακές ανάγκες της Δημοτικής Αστυνομίας κατά την τουριστική περίοδο από 01/04/2012 έως 30/9/2012


I. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει στις 7/2/2012, ημέρα Τρίτη και λήγει στις 13/2/2012, ημέρα Δευτέρα.

ΙΙ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου μας, επισυνάπτοντας σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου του Δήμου της οργανικής τους θέσης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

Πηγή: www.kalabakacity.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου