Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2012

Δημόσια πρόσκληση για απόσπαση δημοτικού αστυνομικού στη Δημοτική Αστυνομία Ρόδου

 Ρόδος, 8-2-2012
 Αρ. Πρωτ. 2/14446

 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος Ρόδου, ως τουριστικός Δήμος (Π.Δ. 899/25.11.76, ΦΕΚ 329/τ.Α΄/10.12.76), απευθύνει δημόσια πρόσκληση για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Δημοτικής Αστυνομίας κατά την τουριστική περίοδο από 01/04/2012 έως και 30/09/2012.

Καλούνται οι Δημοτικοί Αστυνόμοι άλλων Δήμων που επιθυμούν να αποσπαστούν στο Δήμο Ρόδου για το ανωτέρω διάστημα των 6 μηνών, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3731/23-12-2008 «Αναδιοργάνωση της Δημοτικής Αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», να υποβάλουν αίτηση στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου μας (Πλατεία Ελευθερίας 1, 85 100 Ρόδος), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι και τις 10/03/2012.

Οι ενδιαφερόμενοι επιβάλλεται να έχουν περατώσει τη διετή δοκιμαστική υπηρεσία.


Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΡΙΚΗΣ

Πηγή: ΣΔΑΘ, Δι@ύγεια

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου