Τρίτη 15 Ιουλίου 2014

Επίθεση Μητσοτάκη σε ΠΟΕ- ΟΤΑ: Ο επανέλεγχος των συμβάσεων θα γίνει - Ποιοι υπάλληλοι θα απολυθούν - Οδηγίες ΠΟΕ-ΟΤΑ για να μην γίνει η αξιολόγηση στους δήμους

Σφοδρή επίθεση κατά της ΠΟΕ- ΟΤΑ εξαπολύει το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο επανέλεγχος των 50.000 συμβάσεων προχωράει κανονικά παρά τις όποιες αντιδράσεις των συνδικαλιστών.

« Η υπαλληλική σχέση θα λύεται σε περίπτωση που το ΑΣΕΠ κρίνει ότι δεν συνέτρεχαν, με υπαιτιότητα του υπαλλήλου, οι νόμιμες προϋποθέσεις μετατροπής της σχέσης εργασίας.», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

« Η ΠΟΕ-ΟΤΑ, όπως έχει δείξει με σειρά ανακοινώσεων και ενεργειών της, δεν θέλει να αξιολογούνται οι δημόσιοι υπάλληλοι, δεν θέλει να ελέγχεται ο τρόπος με τον οποίο μονιμοποιήθηκαν στο Δημόσιο και δεν θέλει να επιλέγονται οι προϊστάμενοι με διαφανή και αξιοκρατικό τρόπο. Δεν θέλει να αλλάξει απολύτως τίποτα. Με μεγάλη μας λύπη διαπιστώνουμε ότι η συνδικαλιστική ηγεσία των εργαζομένων στην τοπική αυτοδιοίκηση εκπροσωπεί ό,τι πιο αναχρονιστικό και οπισθοδρομικό.», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του υπουργείου για την Ομοσπονδία.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης αναφέρει τα εξής:

«Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 42 του Ν. 4250/2014, προχωρά στον επανέλεγχο της μετατροπής των συμβάσεων ορισμένου χρόνου ή έργου σε αορίστου χρόνου στο Δημόσιο. Ο επανέλεγχος πραγματοποιείται με την ενεργό συμμετοχή του Σώματος Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ) και του ΑΣΕΠ, το οποίο και σχεδίασε και εισηγήθηκε τη διαδικασία.

Η υπαλληλική σχέση θα λύεται σε περίπτωση που το ΑΣΕΠ κρίνει ότι δεν συνέτρεχαν, με υπαιτιότητα του υπαλλήλου, οι νόμιμες προϋποθέσεις μετατροπής της σχέσης εργασίας.

Εύλογα θα ανέμενε κανείς από τις συνδικαλιστικές ηγεσίες να στηρίξουν την προσπάθεια αυτή, προκειμένου να διαλυθεί οποιαδήποτε σκιά μπορεί να πλανάται ότι ορισμένες μετατροπές δεν έγιναν με σύννομο τρόπο. Το οφείλουμε εξάλλου όχι μόνο στη σιωπηλή πλειοψηφία της κοινωνίας, αλλά και στη μεγάλη πλειοψηφία των έντιμων και ικανών δημοσίων υπαλλήλων.

Με μία πρωτοφανή ανακοίνωση, η ΠΟΕ-ΟΤΑ δηλώνει όχι μόνο ότι δεν επιθυμεί κανέναν έλεγχο, αλλά και ότι θα εμποδίσει το έργο των ελεγκτών στους Δήμους. Φτάνει ακόμα και στο σημείο να απειλεί τα κλιμάκια ελέγχου, καλώντας δημόσια τα μέλη της «να αποτρέψουν με κάθε τρόπο όχι μόνο τον επανέλεγχο αλλά και την παρουσία των ελεγκτών».

Η ΠΟΕ-ΟΤΑ, όπως έχει δείξει με σειρά ανακοινώσεων και ενεργειών της, δεν θέλει να αξιολογούνται οι δημόσιοι υπάλληλοι, δεν θέλει να ελέγχεται ο τρόπος με τον οποίο μονιμοποιήθηκαν στο Δημόσιο και δεν θέλει να επιλέγονται οι προϊστάμενοι με διαφανή και αξιοκρατικό τρόπο. Δεν θέλει να αλλάξει απολύτως τίποτα. Με μεγάλη μας λύπη διαπιστώνουμε ότι η συνδικαλιστική ηγεσία των εργαζομένων στην τοπική αυτοδιοίκηση εκπροσωπεί ό,τι πιο αναχρονιστικό και οπισθοδρομικό.

Η προσπάθεια ενίσχυσης της αξιοπιστίας του Δημοσίου στοχεύει στην άρση των αδικιών που ταλαιπώρησαν όχι μόνο τους πολίτες, αλλά και τους ίδιους τους δημοσίους υπαλλήλους. Στοχεύει στην αντιμετώπιση των χρόνιων στρεβλώσεων και παθογενειών και κυρίως στην απομάκρυνση εκείνων που με τις ενέργειες ή τις παραλείψεις τους αποδεικνύεται ότι δεν τιμούν τον τίτλο του δημοσίου υπαλλήλου. Εκείνων που εκμεταλλεύτηκαν τη γενική αδράνεια και κατάφεραν να πάρουν τη θέση άλλων, ικανότερων συμπολιτών τους, χρησιμοποιώντας δόλια μέσα ή υποβοηθώντας την παράνομη πράξη.

Αυτή την αδικία αποκαθιστούμε. Η καθ’ όλα νόμιμη και πρόσφατα νομοθετημένη από τη Βουλή των Ελλήνων διαδικασία αντικειμενικού επανελέγχου της μετατροπής των συμβάσεων από ορισμένου χρόνου ή έργου σε αορίστου χρόνου, υπό τη συνολική εποπτεία του ΑΣΕΠ, θα συνεχιστεί κανονικά. Δεν αναστατώνουμε εκείνους που δεν έχουν τίποτα να κρύψουν – τη μεγάλη πλειοψηφία δηλαδή των δημοσίων υπαλλήλων – παρά μόνο εκείνους που έχουν υπαρκτό λόγο να ανησυχούν.»

Πηγή: http://www.aftodioikisi.gr/


Οδηγίες για να μην γίνει η αξιολόγηση στους δήμους – Σε τι προτρέπει η ΠΟΕ-ΟΤΑ τους εργαζόμενους


Τον τρόπο με τον οποίο οι δημοτικοί υπάλληλοι θα αποφύγουν την αξιολόγηση επαναλαμβάνει μετά την απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών το οποίο ναι μεν έκρινε παράνομη για τυπικούς λόγους την απεργία της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. για αποχή από κάθε εργασία σχετική με την αξιολόγηση χωρίς όμως αυτή να είναι όμως άμεσα εκτελεστή, η ΠΟΕ-ΟΤΑ. Σύμφωνα με τις οδηγίες «δεν συμμετέχουμε, δεν συνεργούμε, δεν προωθούμε καμία διαδικασία που σχετίζεται με αυτή την «αξιολόγηση» που έχει στόχο την ανθρωποφαγία, τις διαθεσιμότητες και τις απολύσεις. Δεδομένου ότι δεν έχει εκδοθεί ουδεμία απόφαση επιμερισμού, οι υπάλληλοι δεν έχουν καμία υποχρέωση και καμία δυνατότητα να συντάξουν εκθέσεις αυτοαξιολόγησης και οι αξιολογητές δεν έχουν καμία υποχρέωση αλλά και καμία δυνατότητα να συντάξουν εκθέσεις αξιολόγησης, ενώ επιπρόσθετα τονίζουμε για μία ακόμα φορά ότι οι ρυθμίσεις του Ν.4250/2014 δεν καταλαμβάνουν τους εργαζομένους των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού!!!», τονίζει χαρακτηριστικά η ΠΟΕ-ΟΤΑ. Να σημειωθεί ότι σε μεγάλο αριθμό δήμων που οι συνδικαλιστές τον προσδιορίζουν σε άνω των 200,  οι αιρετοί στηρίζουν τους εργαζόμενους στην άρνησή τους να συμμετέχουν στην αξιολόγηση

Η ανακοίνωση της ΠΟΕ-ΟΤΑ:


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Όπως επανειλημμένως έχουμε επισημάνει με το Ν.4250/2014 εισάγεται ένας νέος τρόπος «αξιολόγησης» στο Δημόσιο που στοχεύει στη δημιουργία μιας συνεχώς ανατροφοδοτούμενης δεξαμενής διαθέσιμων και προς απόλυση εργαζομένων. Ο ανωτέρω Νόμος σε συνδυασμό με την εγκύκλιο με αριθμ. πρωτ.:ΔΙΔΑΔ/Φ.32.8/492/8501,8326/7-4-2014 του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ρυθμίζει τα ζητήματα του «νέου τύπου αξιολόγησης» στο Δημόσιο. Σύμφωνα με τα ανωτέρω ορίζεται ότι πρώτη ενέργεια που λαμβάνει χώρα είναι η έκδοση της πράξης επιμερισμού των ποσοστών. Κατόπιν, το αρμόδιο για την έκδοση απόφασης επιμερισμού όργανο αποστέλλει στους Αξιολογητές τη σχετική απόφαση πριν από τη σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης.

Με βάση τα ανωτέρω, ευκόλως συνάγεται ότι η έκδοση και αποστολή των πινάκων επιμερισμού αποτελεί προαπαιτούμενη ενέργεια προκειμένου οι υπάλληλοι να συντάξουν τις εκθέσεις αυτοαξιολόγησης και οι αξιολογητές να συντάξουν τις εκθέσεις αξιολόγησης. Στην περίπτωση λοιπόν που δεν έχουν συνταχθεί ακόμα ή δεν έχουν αποσταλεί οι πίνακες επιμερισμού οι αξιολογητές δεν δύνανται να προβούν σε αξιολόγηση των υπαλλήλων.

Σε κάθε περίπτωση δε και μετά την απόφαση του Δικαστηρίου που έκρινε παράνομη για τυπικούς λόγους την απεργία της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. για αποχή από κάθε εργασία σχετική με την αξιολόγηση χωρίς όμως αυτή να είναι όμως άμεσα εκτελεστή, παραμένει σε ισχύ η απεργία. Δεν συμμετέχουμε, δεν συνεργούμε, δεν προωθούμε καμία διαδικασία που σχετίζεται με αυτή την «αξιολόγηση» που έχει στόχο την ανθρωποφαγία, τις διαθεσιμότητες και τις απολύσεις.

Δεδομένου ότι δεν έχει εκδοθεί ουδεμία απόφαση επιμερισμού, οι υπάλληλοι δεν έχουν καμία υποχρέωση και καμία δυνατότητα να συντάξουν εκθέσεις αυτοαξιολόγησης και οι αξιολογητές δεν έχουν καμία υποχρέωση αλλά και καμία δυνατότητα να συντάξουν εκθέσεις αξιολόγησης, ενώ επιπρόσθετα τονίζουμε για μία ακόμα φορά ότι οι ρυθμίσεις του Ν.4250/2014 δεν καταλαμβάνουν τους εργαζομένους των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού!!!

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.–Ο.Τ.Α.
        Ο Πρόεδρος      Ο Γεν. Γραμματέας

Θέμης Μπαλασόπουλος           Γιάννης Τσούνης

Πηγή:  aftodioikisi.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου