Τρίτη 15 Ιουλίου 2014

Αναφορά της Σταυρούλας Ξουλίδου για την προσωρινή τοποθέτηση πρώην δημοτικών αστυνομικών σε υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας


ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΞΟΥΛΙΔΟΥ -ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β΄ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

14-07-2014
ΑΝΑΦΟΡΑ
Προς: -τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
            -τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης


Θέμα: Προσωρινή τοποθέτηση πρώην δημοτικών αστυνομικών σε υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας

Η Βουλευτής Β΄ Θεσσαλονίκης, Σταυρούλα Ξουλίδου, καταθέτει αναφορά την αριθμ. πρωτ. 800/12/5α/09-07-2014 επιστολή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων.

Σύμφωνα με την ανωτέρω επιστολή, η προσωρινή τοποθέτηση των δημοτικών αστυνομικών σε υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας αντιβαίνει το Σύνταγμα και τους νόμους, καθώς δεν έχουν εκδοθεί τα σχετικά Προεδρικά Διατάγματα, με τα οποία θα καθορίζονται τα θέματα αρμοδιότητας και καθηκόντων, της στολής, των υπηρεσιακών ταυτοτήτων και των οριστικών τοποθετήσεων. 
Πιο συγκεκριμένα, σημειώνεται ότι η χρήση της στολής της πρώην Δημοτικής Αστυνομίας και το σήμα της ΕΛ.ΑΣ αντί αυτού της Δημοτικής Αστυνομίας, αποτελεί παράβαση του κανονισμού στολής αστυνομικών σύμφωνα με την 7012/6/103 από 5-7-2009 απόφαση καθώς και του άρθρου 7 του Π.Δ 538/89. Επιπλέον, για την προσωρινή τοποθέτησή τους, δεν τηρήθηκε καμία από τις προϋποθέσεις που ορίζει το σχετικό νομικό πλαίσιο με την Υπουργική Απόφαση ΔΔΑΔ – ΔΙΠΙΔ/οικ. 559 -2013/ 8.1.2013, ΦΕΚ Β/ 7/ 2013, ενώ καταστρατηγείται το άρθρο 27 του ν. 1481/84 περί προελεύσεως του αστυνομικού προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας. 
Παρακαλείσθε όπως μεριμνήσετε για την επίλυση των ανωτέρω ζητημάτων, όπως αυτά αναφέρονται στην επισυναπτόμενη επιστολή.  
Επισυνάπτεται η ανωτέρω αναφερθείσα επιστολή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων.
Η καταθέτουσα Βουλευτής
Σταυρούλα Ξουλίδου

Πηγή:  http://www.avatonpress.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου