Σάββατο 12 Ιουλίου 2014

Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την επιλογή προϊσταμένων - Τροπολογία για προσλήψεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων σε φορείς που καταργήθηκαν - Δυνατότητα προσωρινής παραμονής στα Κ.Κ.

Το ζήτημα της επαναπρόσληψης ή του διορισμού υπαλλήλων που διεκδίκησαν δικαστικώς και κέρδισαν με αμετάκλητη απόφαση των δικαστηρίων την τοποθέτησή τους στο Δημόσιο, αλλά έχει καταργηθεί η προς κάλυψη οργανική θέση, επιχειρεί να λύσει η κυβέρνηση.

Με νομοθετική ρύθμιση που φέρνει στη Βουλή ισορροπεί ανάμεσα στους κανόνες που επιβάλλει η συμμόρφωση προς τις δικαστικές αποφάσεις και στη μη… διατάραξη των οργανογραμμάτων, μείωσης δομών και προσωπικού.

Έτσι, προωθείται διάταξη που προβλέπει ότι όσοι διορίζονται σε εκτέλεση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης σε φορείς του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα, στους οποίους η προς πλήρωση με διορισμό/πρόσληψη οργανική θέση έχει καταργηθεί, διορίζονται στον ίδιο φορέα σε θέση άλλου κλάδου συναφούς με τα τυπικά τους προσόντα. Εφόσον αυτό δεν καθίσταται δυνατό, τότε διορίζονται σε άλλο φορέα σε κλάδο ίδιο ή συναφή με αυτόν του διορισμού τους.

Η ρύθμιση αυτή έχει περιληφθεί σε τροπολογία η οποία κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης με τίτλο «Τροποποίηση διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007) περί επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων και λοιπές διατάξεις». Υπογράφεται από τον υπουργό Οικονομικών κ. Γκίκα Χαρδούβελη και τον υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Κυριάκο Μητσοτάκη.

Στην αιτιολογική έκθεση επισημαίνεται ότι με την προτεινόμενη διάταξη διασφαλίζεται η κάλυψη αναγκών των φορέων, όπως αυτές έχουν αποτυπωθεί σύμφωνα με τα σχέδια στελέχωσης. Επίσης, σημειώνεται ότι αυτή η πρόβλεψη κρίθηκε απαραίτητη στο πλαίσιο του κράτους δικαίου και της υποχρέωσης της Διοίκησης να συμμορφώνεται προς τις ακυρωτικές δικαστικές αποφάσεις κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 95 παρ. 5 του Συντάγματος και 1 του ν.3068/2002.

Η προτεινόμενη ρύθμιση (Αρ. Τροπολογίας: 1552/84 7.7.2014) αναφέρει τα εξής: «Όσοι διορίζονται σε εκτέλεση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης σε φορείς του άρθρου 14 του ν.2190/1994, όπως ισχύει, στους οποίους η προς πλήρωση με διορισμό/πρόσληψη οργανική θέση έχει καταργηθεί, διορίζονται στον ίδιο φορέα σε θέση άλλου κλάδου συναφούς με τα τυπικά τους προσόντα, και εφόσον αυτό δεν καθίσταται δυνατό, σε άλλο φορέα σε κλάδο ίδιο ή συναφή με αυτόν του διορισμού τους». 

Πηγή: ΤΟ ΒΗΜΑ
Δείτε την τροπολογία: Βουλή των Ελλήνων


Η τροπολογία με την παραπάνω διάταξη ψηφίστηκε ως έχει. Προσέξτε ότι δεν καλύπτει όσους διορίστηκαν στη Δημοτική Αστυνομία σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης, οι οποίοι διορίστηκαν με πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση και ταυτόχρονα τέθηκαν σε διαθεσιμότητα αναδρομικά από 23.9.2013.
Στην ίδια τροπολογία κατατέθηκε και διάταξη για τη δυνατότητα σε επιτυχόντες της Ανακοίνωσης 5/2013 στα Καταστήματα Κράτησης να παραμείνουν εκεί ως την έκδοση των οριστικών πινάκων. Ήδη στις αποφάσεις προσωρινής τοποθέτησης μνημονευόταν αυτή η δυνατότητα, που κατακυρώνεται τώρα με νόμο. Τέλος διευκρινίζεται ότι οι πίνακες διάθεσης στους νέους φορείς υποδοχείς νοούνται οι οριστικοί πίνακες. 

Ακολουθεί το σχετικό άρθρο του ψηφισθέντος σχεδίου νόμου:

 Άρθρο 13
1. Στο τέλος της παρ. 4 της υποπαραγράφου Ζ.1 της παραγράφου Ζ΄, του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ειδικά, για την περίπτωση της υπ’ αριθμ. 5/2013 (Β΄ 2999) Ανακοίνωσης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και μέχρι την έκδοση των οριστικών πινάκων διάθεσης, δίνεται η δυνατότητα σε υπαλλήλους, οι οποίοι συμμετείχαν στην ως άνω Ανακοίνωση να παραμείνουν, με αίτησή τους, στις υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στις οποίες τοποθετήθηκαν με βάση τους αναρτημένους από το ΑΣΕΠ προσωρινούς πίνακες.»
2. Κατά την αληθή έννοια του πρώτου εδαφίου του άρθρου 41 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) οι πινάκες διάθεσης στους νέους φορείς υποδοχής είναι οι οριστικοί πίνακες διάθεσης που αναρτώνται από το ΑΣΕΠ.
3. Όσοι διορίζονται σε εκτέλεση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης σε φορείς του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, στους οποίους η προς πλήρωση με διορισμό/πρόσληψη οργανική θέση έχει καταργηθεί, διορίζονται στον ίδιο φορέα σε θέση άλλου κλάδου συναφούς μ  τα τυπικά τους προσόντα, και εφόσον αυτό δεν καθίσταται δυνατό, σε άλλο φορέα σε κλάδο ίδιο ή
συναφή με αυτόν του διορισμού τους.

Δείτε το ψηφισθέν σχέδιο νόμου:
Σημείωση: Στο ίδιο σχέδιο νόμου ρυθμίζονται θέματα αποσπάσεων. Επίσης τροποποιείται το άρθρο 49 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. 


Ψηφίστηκε το ν/σ για την επιλογή προϊσταμένων στο Δημόσιο


Δήλωση του Αλέξανδρου Μεϊκόπουλου, βουλευτή Μαγνησίας του ΣΥΡΙΖΑ, για το Νομοσχέδιο για την επιλογή Προϊσταμένων, το οποίο ψηφίστηκε από το Α' Θερινό Τμήμα της Βουλής


Ο αρμόδιος υπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αφού επισήμανε ότι με το νομοσχέδιο αυτό δίνεται η ευκαιρία στους πολλούς και άξιους δημόσιους υπάλληλους να ανελιχθούν σε θέσεις ευθύνης, εξαπέλυσε επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ ότι ο λόγος του είναι στείρα καταγγελτικός χωρίς να περιέχει πρόταση διακυβέρνησης. «Λυπάμαι αλλά το να καταγγέλλετε και να γενικολογείτε χωρίς να προτείνετε τίποτα, δεν αρμόζει στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης που διεκδικεί την κυβέρνηση» είπε ο κ. Μητσοτάκης στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, Παναγιώτη Λαφαζάνη, ο οποίος καταλόγισε στην κυβέρνηση αυταρχισμό, αναξιοκρατία και επιχείρηση άλωσης του Δημοσίου.

"Το υπό συζήτηση Νομοσχέδιο που τροποποιεί τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα για την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων ενισχύει το κομματικό κράτος στον δημόσιο τομέα, αφού η ανετοιμότητα του Δημοσίου να το υλοποιήσει άμεσα, οδηγεί στην απροσδιόριστης διάρκειας πρακτική των μεταβατικών διατάξεων, που προβλέπουν απευθείας ανάθεση καθηκόντων προϊσταμένων σε πρόσωπα επιλογής της κυβέρνησης με υπουργικές αποφάσεις", τονίζει ο κ. Μεϊκόπουλος

"Το πιο εξωφρενικό, όμως, είναι ότι νομιμοποιείται ο οικείος Υπουργός να διορίσει ως προϊστάμενους και αυτούς που είχαν αυθαίρετα και υποκειμενικά τοποθετηθεί σε θέση προϊστάμενου με τις διατάξεις περί αναπλήρωσης, δηλαδή αυτούς που είχε ορίσει με ανάθεση ο ίδιος ή προηγούμενος Υπουργός της ίδιας κυβέρνησης, που αποτελούν σημειωτέον την συντριπτική πλειονότητα των υπηρετούντων σήμερα προϊσταμένων.

Η κυβέρνηση φροντίζει μάλιστα να αποκαταστήσει όσους δεν επιλέγονται σε θέσεις Γενικών Διευθυντών - στο πλαίσιο της συρρίκνωσης των θέσεων αυτών κατά 40% - προβλέποντας τον διορισμό τους, κατά παρέκκλιση κάθε κείμενης διάταξης, στο Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, σε κρίσιμο δηλαδή ελεγκτικό μηχανισμό του Δημοσίου που εγγυάται την διασφάλιση της διαφάνειας! Η σκανδαλώδης αυτή ρύθμιση δικαίως έχει προκαλέσει τις αντιδράσεις της Ένωσης Ελεγκτών και Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης, καθώς δεν εφαρμόζει για τους προϊστάμενους που μετατάσσονται στο Σώμα τα ίδια κριτήρια και τους ίδιους όρους, με τους οποίους εντάχθηκαν και λειτουργούν οι ήδη υπηρετούντες" συνεχίζει η ανακοίνωση.

Ο βουλευτής Μαγνησίας του ΣΥΡΙΖΑ διευκρίνησε ακόμα πως "Προβλέπεται ακόμη η συμμετοχή ιδιωτών-εμπειρογνωμόνων στα συμβούλια επιλογής προϊσταμένων, τη στιγμή που υπάρχει το Εθνικό Κέντρο Διοίκησης (1985) που συγκεντρώνει την πλέον σύγχρονη διοικητική τεχνογνωσία και θα μπορούσε να αξιοποιηθεί, ενώ παράλληλα απουσιάζουν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων από όλες τις διαδικασίες επιλογής. Τα παραπάνω βέβαια συμβαδίζουν με τα σχέδια της κυβέρνησης να εισάγει το ιδιωτικό μοντέλο διοίκησης στο δημόσιο και κατ’ επέκταση να εκχωρήσει νευραλγικούς τομείς του δημοσίου σε ιδιωτικά επιχειρηματικά συμφέροντα.

Επίσης, το ΑΣΕΠ που εμπλέκεται πλέον σε όλες τις διαδικασίες αξιολόγησης, δεν είναι βέβαιο ότι κατέχει την απαραίτητη τεχνογνωσία για κάτι τέτοιο, μιας και η πρόσληψη διαφέρει ως αντικείμενο από την αξιολόγηση για την τοποθέτηση προσώπου σε θέση ευθύνης.

Τέλος, η εισαγωγή της δομημένης συνέντευξης με υπέρμετρα αυξημένο ειδικό βάρος για την επιλογή των νευραλγικών θέσεων των Γενικών Διευθυντών και Διευθυντών (σε ποσοστό 70% και 60% αντίστοιχα), σε συνδυασμό με την κατάργηση της μοριοδότησης των πτυχίων, αφήνουν τεράστια περιθώρια στον υποκειμενισμό.

Με το παρόν, λοιπόν, Νομοσχέδιο η κυβέρνηση όχι μόνο ανατρέπει τις πιο αντικειμενικές διατάξεις του Ν.3839/2010 για την επιλογή προϊσταμένων - που σκανδαλωδώς δεν εφαρμόστηκαν ποτέ, αφού δεν εξυπηρετούσαν τις μικροκομματικές επιδιώξεις της - εκείνες δηλαδή που έδιναν προβάδισμα στους υπαλλήλους με υψηλά τυπικά προσόντα, μοριοδοτώντας χαμηλότερα τα χρόνια προϋπηρεσίας, και δεν ευνοούσαν έτσι τους κομματικά διορισμένους, αλλά εκπονεί νέο σχέδιο εφόδου στις θέσεις ευθύνης, με στόχο να πετύχει τον πλήρη έλεγχο της διοικητικής ιεραρχίας στο πλαίσιο της αποτελεσματικότερης εξυπηρέτησης των μνημονιακών πλάνων στον χώρο του δημοσίου."

Πηγή: http://left.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου