Δευτέρα 21 Ιουλίου 2014

Ερώτηση του βουλευτή Βιρβιδάκη (Ν.Δ.) για τη μεταφορά στην Ελληνική Αστυνομία των αρμοδιοτήτων της πρώην Δημοτικής Αστυνομίας

Ερώτηση με θέμα «Αρμοδιότητες που ασκούσε η Δημοτική Αστυνομία» προς τους Υπουργούς Εσωτερικών κ. Αργύρη Ντινόπουλο, Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη κ. Βασίλη Κικίλια κατέθεσε την Τετάρτη 16 Ιουλίου 2014, ο βουλευτής Χανίων της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Βιρβιδάκης.

Στην ερώτησή του ο κ. Βιρβιδάκης αναφέρει:

«Με το άρθρο 81 του Ν. 4172/2013 καταργήθηκαν οι θέσεις κλάδου της Δημοτικής Αστυνομίας.
Η παράγραφος 4 του άρθρου 81 του Ν. 4172/2013 αναφέρει:
«Αρμοδιότητες που έχουν ανατεθεί με διατάξεις νόμων ή κανονιστικών πράξεων στη δημοτική αστυνομία ασκούνται από τις 23.9.2013 από την Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.).
Η μεταφορά των ανωτέρω αρμοδιοτήτων δεν θίγει τα έσοδα των δήμων που συνδέονται με τις αρμοδιότητες αυτές. Τα έσοδα αυτά συνεχίζουν να βεβαιώνονται και να εισπράττονται από τους δήμους σύμφωνα με τις διατάξεις περί είσπραξης των εσόδων τους. Τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία των δήμων που συνδέονται με τις αρμοδιότητες αυτές, συμπεριλαμβανομένων και των οχημάτων, παραμένουν στην κυριότητά τους.
Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου μπορεί να καθορίζεται η παράλληλη άσκηση μίας ή περισσοτέρων εκ των ανωτέρω αρμοδιοτήτων από υπαλλήλους
του δήμου, κατόπιν ορισμού αυτών με απόφαση του δημάρχου.
Με την ίδια απόφασή του δημοτικού συμβουλίου δύναται να καθορίζεται επίσης ο αριθμός των αναγκαίων υπαλλήλων, η διάρκεια άσκησης της αρμοδιότητας, οι ώρες απασχόλησης των υπαλλήλων, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναφορικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών.»

Επειδή το παραπάνω άρθρο έχει προκαλέσει αρκετά ερωτηματικά σχετικά με την ορθή εφαρμογή του, ο κ. Βιρβιδάκης ερωτά τους αρμόδιους Υπουργούς:

« 1. Ασκούνται κανονικά από την Ελληνική Αστυνομία οι αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας που μεταφέρθηκαν στις 23/9/2013;
2. Έχουν επηρεαστεί τα έσοδα των Δήμων με τις προαναφερθείσες αλλαγές;
3. Πως αξιοποιήθηκαν τα κινητά περιουσιακά στοιχεία των Δήμων (αυτοκίνητα, μηχανές, εξοπλισμός κτλ) που συνδέονται με τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας;
4. Πόσοι Δήμοι με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθόρισαν παράλληλη άσκηση μιας ή περισσότερων εκ των αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Αστυνομίας από υπαλλήλους του Δήμου;
5. Έχουν εκδοθεί εγκύκλιες οδηγίες που να αφορούν την εφαρμογή του άρθρου 81 και αν ναι ποιες είναι αυτές;»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου