Δευτέρα 21 Ιουλίου 2014

Ο δεκάλογος των ΣΚΑΥ- ΑΝΑΣΑ για τις μεταθέσεις, Συνολικό πακέτο πρότασης - Ζητούν τοποθέτηση στη Γ.Α.Δ.Α. χωρίς δικαίωμα μετάθεσης για 3 έτη για τους Δ.Α.

Μια ενδιαφέρουσα πρόταση- πακέτο των δύο συνδικαλιστικών συνδυασμών, που μεταξύ άλλων ζητούν συνολική απογραφή προσωπικού με βάση το καθηκοντολόγιο, ενσωμάτωση των δημοτικών αστυνομικών στις οργανικές θέσεις, αμετάθετο για όσους υπηρετούν σε επιτελικές θέσεις στην Αττική και μεταθέσεις με κοινωνικά κριτήρια δίχως να επηρεάζεται ο αριθμός των κενών οργανικών θέσεων ανά αστυνομική διεύθυνση.

Διαβάστε αναλυτικά την ανοιχτή επιστολή των δύο συνδυασμών.

Εμείς, οι Συνδικαλιστικοί συνδυασμοί: Συνδικαλιστική Κίνηση Αστυνομικών Υπαλλήλων [Σ.Κ.Α.Υ.] Θεσσαλονίκης της πρωτοβάθμιας Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης και της Ανεξάρτητης Αδέσμευτης Συνεργασίας Αστυνομικών (ΑΝ.Α.Σ.Α.) της πρωτοβάθμιας Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, ως ενεργοί συνδυασμοί - παρατάξεις των πρωτοβάθμιων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Θεσσαλονίκης και Νοτιοανατολικής Αττικής, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 23 του Συντάγματος και του ν. 1264/1982, συνεργαζόμενοι από κοινού για την προάσπιση και διασφάλιση των εργασιακών συμφερόντων του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και με το βάρος της ευθύνης  που μας διακρίνει, προτείνουμε, για το ευρύτερο κοινό καλό όλων των Συναδέλφων και με γνώμονα το Δημόσιο Συμφέρον όπως το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, δώσει τη βαρύτητα στο φλέγον ζήτημα των μεταθέσεων και στη επίλυση των προβλημάτων.

Οι αδικίες που με τον καιρό έχουν εντοπιστεί, είναι γνωστές σε όλους τους Αστυνομικούς. Συνάδελφοι εγκλωβισμένοι μακριά από τον τόπο τους για χρόνια, εργαζόμενοι με πενιχρό μισθό, χωρίς καμία ελπίδα να επιστρέψουν στους τόπους τους.

Το Αστυνομικό Συνδικαλιστικό κίνημα επί 4 χρόνια τώρα έχει φτάσει στα όρια του εκνευρισμού τη περίοδο των τακτικών και έκτακτων μεταθέσεων, αποχωρήσεις των εκπροσώπων του από το συμβούλιο, ανακοινώσεις και διαμαρτυρίες κάθε λογής, με την ηγεσία, φυσική και πολιτική, να εθελοτυφλεί!

Φέτος, ας αρχίσουμε πιο νωρίς, πιο προγραμματισμένα, με συγκεκριμένες προτάσεις προς τη νέα ηγεσία μας, έπειτα και από τις αλλαγές που επιφέρει ο ν. 4249/2014 για την αναδιάρθρωση της Ελληνικής Αστυνομίας.

Κατόπιν των ανωτέρω και με την ευσυνειδησία που μας διακρίνει προτείνουμε όπως:

1.Έκτακτες μεταθέσεις για Βαθμοφόρους, το μήνα Σεπτέμβριο κάθε έτους με τις ίδιες προϋποθέσεις με τις αντίστοιχες των κατεχόντων οργανική θέση Αστυφύλακα,

2.Μελέτη της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής με την οποία να παρέχονται στοιχεία για το πόσο επί του ποσοστού των υπηρετούντων σε αυτή διατίθενται σε μάχιμες Υπηρεσίες, που στόχος τους είναι η εξυπηρέτηση και η Αστυνόμευση του πολίτη.

3.Μελέτη του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας για τις ανάγκες σε προσωπικό στους υπόλοιπους Νομούς της χώρας, βασιζόμενοι στα ίδια με τα ως άνω στοιχεία και στις οφειλόμενες ημερήσιες αναπαύσεις στο προσωπικό τους,

4.Ανακοίνωση του αριθμού των τακτικών και έκτακτων μεταθέσεων ανά Νομό, βασιζόμενοι στα ανωτέρω στοιχεία για τα επόμενα 3 χρόνια, ώστε οι συνάδελφοι, οι εγκλωβισμένοι στην Αττική να μπορούν να προγραμματίσουν τη προσωπική-οικογενειακή ζωή τους και το μέλλον τους, ενώ στην ανακοίνωση να περιλαμβάνονται ανά Νομό - περιοχή μετάθεσης (πρώην Α.Δ., Γ.Α.Δ.Α. και Γ.Α.Δ.Θ.) οι παραπάνω μελέτες και εκτιμήσεις του Αρχηγείου για τις ανάγκες, αλλά και για τον αριθμό συνταξιοδότησης-αποχώρησης από την Υπηρεσία,

5.Επιστροφή των οργανικών θέσεων που υφαρπάχθηκαν τα έτη 2008-2009 από τις υπόλοιπες Αστυνομικές Υπηρεσίες της χώρας,

6.Τοποθέτηση όλων των Δημοτικών Αστυνομικών στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και μοριοδότησή τους με ξεχωριστά κριτήρια και θέσεις εξαρχής, χωρίς δικαίωμα μετάθεσης για 3 έτη από την τοποθέτησή τους,

7.Απαγόρευση μετάθεσης και δικαιώματος υποβολής αίτησης για εκτός Αττικής σε όσους υπηρετούν σε επιτελικές Υπηρεσίες, δηλαδή γραφεία.

8.Νομοθέτηση έτσι ώστε όταν εκδίδεται η Προκήρυξη για τις προαγωγικές εξετάσεις Αρχιφυλάκων, να παρέχονται στοιχεία για τις κενές οργανικές θέσεις ανά περιοχή μετάθεσης με την υποχρέωση για τη Διοίκηση να καλύπτει ένα μικρό ποσοστό από τους νεοπροαχθέντες Αρχιφύλακες.

9.Οι Αστυνομικοί που μετατίθενται βάσει κοινωνικών και υπηρεσιακών κριτηρίων σε άλλη περιοχή μετάθεσης, σύμφωνα με τις εξαιρέσεις που θέτει το άρθρο 3 του π.δ. 100/2003 (τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, διαζευγμένοι με επιμέλεια τέκνου, οι έχοντες μέλος της οικογένειάς τους με ποσοστό αναπηρίας 67% κτλ) να μην καταλαμβάνουν τις κενές θέσεις που έχουν ανακοινωθεί τον Ιανουάριο του ίδιου έτους βάσει των κενών οργανικών, αλλά να μετατίθενται καθ’ υπέρβαση και οι θέσεις να καλύπτονται μόνο με αντικειμενικά κριτήρια (μόρια), ώστε να σταματήσει αυτή η αδικία για πολύ μεγάλο αριθμό Αστυνομικών.

10.Στις αμοιβαίες μεταθέσεις που καθορίζει το εδάφιο ια΄ της παρ. 1 του άρθρου 17 του π.δ. 100/2003, να τροποποιηθεί η δεσμευτική διάταξη ότι οι Αστυνομικοί που έχουν πάνω από 20 έτη υπηρεσίας δεν μπορούν να αιτηθούν αμοιβαία μετάθεση, καθόσον έπειτα από την αλλαγή του ασφαλιστικού νόμου 3865/2010, οι περισσότεροι, αναγκαστικά και υποχρεωτικά, θα παραμείνουν στην ενεργό υπηρεσία τουλάχιστον για 35 και μέχρι 40 έτη πραγματικής υπηρεσίας (νέοι ασφαλισμένοι) και η εμπειρία μας δείχνει ότι υπάρχουν συνάδελφοι που έχουν 18 ή 20 ή και 21 έτη υπηρεσίας, οι οποίοι δεν μπορούν να μετατεθούν στους τόπους συμφερόντων τους, καίτοι έχουν ξεπεράσει την ηλικία των 40 ετών. Η αλλαγή αυτή κρίνεται λογική και συμφέρουσα το κοινό καλό, και γι’ αυτό προτείνουμε όπως το όριο των 20 ετών να αυξηθεί σε 30 έτη υπηρεσίας. "

20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014,

Οι Οργανωτικές-Συντονιστικές Επιτροπές της Σ.Κ.Α.Υ. & της ΑΝ.Α.Σ.Α.

Πηγή:  http://www.bloko.gr/

Σχόλιο: Κάτι μάλλον διαφεύγει των συγγραφέων της πρότασης, η τοποθέτηση των δημοτικών αστυνομικών θα γίνει υποχρεωτικά στις υπηρεσίες όλης της χώρας σύμφωνα με την προκήρυξη. Ή κάτι άλλο ήθελαν να πούνε ή έχουν υποπέσει σε ατόπημα. Επίσης ο περιορισμός στις μεταθέσεις ενός κλάδου δεν μπορεί να αποτελεί συνδικαλιστικό αίτημα άλλου κλάδου. Πώς φτάσαμε ως εδώ; Ρωτήστε τους αυτόκλητους εκπροσώπους μας μας και τα αιτήματά τους που εύλογα έχουν επιφέρει αυτές τις αντιδράσεις...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου