Δευτέρα 14 Ιουλίου 2014

Δημοσίευση Αγωνιστικής Δράσης για προσπάθεια παρέμβασης στο Α.Σ.Ε.Π. σε σχέση με τη μοριοδότηση

κατάλογος
Είναι η 5η επιστολή σχετικά με υποψίες ενδείξεις και αποδείξεις για παρεμβάσεις στο Α.Σ.Ε.Π. σχετικά με την μοριοδοτηση της Δημοτικής Αστυνομίας . 

Θέλω να σας ενημερώσω όλους εσάς που μου στείλατε τις επιστολές έχουν όλες αξιολογηθεί και έχουν σταλεί και στην Εισαγγελία όπως επίσης και σε άλλους φορείς με στόχευση τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει και από το στέλεχος του Υ.Δι.Μ.Η.Δ. να πέσουν στο κενό στους τελικούς πίνακες.

Έλαβα και την τελευταία επιστολή για τον χρηματισμό και αυτή πήρε τον δρόμο της. Στα mail. Θα πάρετε σύντομα απαντήσεις.