Σάββατο 19 Ιουλίου 2014

Στα άκρα η κόντρα ΑΔΕΔΥ-Μητσοτάκη – Στο τραπέζι και απειλές ποινικών διώξεων για παράβαση καθήκοντος κατά του ΥΔΜΗΔ! Το εξώδικο της ΑΔΕΔΥ

Εντείνεται η δικαστική διαμάχη μεταξύ του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και της ΑΔΕΔΥ μετά την απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου να προσφύγει στη Δικαιοσύνη. Η απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών που, κατά την έκφραση γνωστού νομικού στην aftodioikisi.gr, «έκοψε το καρπούζι στη μέση» (κήρυξε παράνομη την αποχή της ΑΔΕΔΥ για τυπικούς λόγους αλλά όρισε ότι η απόφαση δεν είναι άμεσα εκτελεστή), όξυνε τα πνεύματα και η ΑΔΕΔΥ προχώρησε σε μπαράζ δικαστικών κινήσεων κατά του ΥΔΜΗΔ, απειλώντας από την πλευρά της με ποινικές διώξεις για παράβαση καθήκοντος!

Χθες κατέθεσε έφεση κατά της απόφασης του Πρωτοδικείου Αθηνών, ενώ απέστειλε και εξώδικο κατά του γενικού γραμματέα του ΥΔΜΗΔ Δημήτρη Στεφάνου σχετικά με την εγκύκλιο με την οποία απειλεί με πειθαρχικά μέτρα όσους δεν συμμετέχουν στη διαδικασία αξιολόγησης. Παράλληλα σήμερα εκδικάστηκε στο ΣτΕ η προσφυγή της ΑΔΕΔΥ κατά των νόμων για την αξιολόγηση.

Με το εξώδικο η ΑΔΕΔΥ τονίζει ότι η εγκύκλιος «στερείται παντελώς νομιμότητας και πλεονάζει σε αντ – εκδικητικό και αντιδημοκρατικό περιεχόμενο, ενώ διαστρεβλώνει κάθε έννοια Υπηρεσιακής νομιμότητας επιχειρώντας την καταστρατήγηση των πιο ευαίσθητων διατάξεων του Δημοσιοϋπαλληλικού Δικαίου διαιώνιζοντας το πολιτικά αμαρτωλό καθεστώς των άνωθεν εντολών προς άμεση συμμόρφωση. Συνιστά μία άνευ προηγουμένου προσπάθεια οργανωμένης απειλής και τρομοκράτησης των συναδέλφων που, υπό τη σκέπη της συλλογικής συνδικαλιστικής δράσης της ΑΔΕΔΥ της οποίας το αρμόδιο Δικαστήριο παρά την έγερση αγωγής του Ελληνικού Δημοσίου ΔΕΝ διέταξε τη μη συνέχιση της Απεργίας – Αποχής, συνεχίζουν να απέχουν απ’ τις διαδικασίες αξιολόγησης στο σύνολο των Υπηρεσιών του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα και στα Νομικά Πρόσωπα τα οποία ανήκουν στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου», προστίθεται στο εξώδικο της ΑΔΕΔΥ. Ζητείται, δε, η «άμεση ανάκληση του εν λόγω εγγράφου που πέραν τον άλλων συνιστά και αξιόποινη παρεμπόδιση της συνδικαλιστικής δράσης και συμμετοχής των υπαλλήλων κατά παράβαση του Ν. 1264/1982. Η δε παράλειψή σας να ανακαλέσετε το βαρύτατα προσβλητικό για τη νομιμότητα έγγραφό σας που παραπέμπει σε άλλες εποχές και σε άλλες πρακτικές θα μας οδηγήσει στην αυτονόητη άσκηση ποινικής δίωξης εκ μέρους μας καθόσον η σύνταξη και αποστολή του δια της υπηρεσιακής οδού συνιστά το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος και της παρεμπόδισης συνδικαλιστικής δράσης όπως αυτή εκφράζεται από τη τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωσή μας.».

ΤΟ ΕΞΩΔΙΚΟ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Της Τριτοβάθμιας Συνδικαλιστικής οργάνωσης, με την επωνυμία Ανώτατης Διοικήσεως Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΑΔΕΔΥ), η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί των οδών Ψύλλα και Φιλελλήνων αριθμός 2, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

ΠΡΟΣ

Το Γενικό Γραμματέα της Γενικής Διεύθυνσης Κατάστασης Προσωπικού, Διεύθυνση Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κύριο Στεφάνου.

*******

Με την παρούσα καταγγέλλουμε και αποκρούουμε στο σύνολό του το με αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32.11/615/οικ. 17635 από 15/7/2014 έγγραφό σας στο οποίο περιλαμβάνεται η πρωτοφανής για δημόσιο λειτουργό και στέλεχος της Δημόσιας Διοίκησης προτροπή για καθ’ υπόδειξή σας άσκηση ομαδικών πειθαρχικών διαδικασιών κατά υπαλλήλων που ασκώντας Συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα τους δεν συμπράττουν στην προδήλως αντισυνταγματική διαδικασία αξιολόγησης!

Και τούτο και ενώ εκκρεμεί αφενός η δικαστική διαδικασία προσβολής κατά την ακυρωτική διαδικασία και με αίτηση αναστολής των διατάξεων του Ν. 4250/2014 και αφετέρου η κατ΄ έφεση δίκη της αφορώσας την απεργιακή κινητοποίηση της ΑΔΕΔΥ Δικαστική Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (2395/2014 διαδικασίας Εργατικών Διαφορών)

Το εν λόγω έγγραφό σας στερείται παντελώς νομιμότητας αλλά πλεονάζει σε αντ – εκδικητικό και αντιδημοκρατικό περιεχόμενο. Διαστρεβλώνει δε κάθε έννοια Υπηρεσιακής νομιμότητας επιχειρώντας την καταστρατήγηση των πιο ευαίσθητων διατάξεων του Δημοσιοϋπαλληλικού Δικαίου διαιώνιζοντας το πολιτικά αμαρτωλό καθεστώς των άνωθεν εντολών προς άμεση συμμόρφωση.

Συνιστά μία άνευ προηγουμένου προσπάθεια οργανωμένης απειλής και τρομοκράτησης των συναδέλφων που, υπό τη σκέπη της συλλογικής συνδικαλιστικής δράσης της ΑΔΕΔΥ της οποίας το αρμόδιο Δικαστήριο παρά την έγερση αγωγής του Ελληνικού Δημοσίου ΔΕΝ διέταξε τη μη συνέχιση της Απεργίας – Αποχής, συνεχίζουν να απέχουν απ’ τις διαδικασίες αξιολόγησης στο σύνολο των Υπηρεσιών του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα και στα Νομικά Πρόσωπα τα οποία ανήκουν στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου.

Ταυτόχρονα όμως φανερώνει και αποδεικνύει και την πιο κατηγορηματική και συντριπτική μέχρι σήμερα συνομολόγηση της πέραν κάθε πρόβλεψης αποτυχίας των διαδικασιών που επιχειρήσατε να εισάγετε στην ελληνική δημόσια διοίκηση υπό τον ψευδεπίγραφο τίτλο της δήθεν «διαδικασίας αξιολόγησης»

Καταγγέλλουμε αυτή την πρωτόγνωρη προσπάθεια προεξόφλησης των τελεσιδίκων Αποφάσεων της Ελληνικής Δικαιοσύνης και τη δια της υπηρεσιακής οδού εκβιασμένη κίνηση πειθαρχικών διαδικασιών με εκφράσεις του τύπου «Σε περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η σχετική διαδικασία, παρακαλείσθε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας και σταθμίζοντας κατά περίπτωση τους λόγους μη ολοκλήρωσης του πρώτου σταδίου της διαδικασίας αξιολόγησης, να διερευνηθεί από τους αρμόδιους πειθαρχικώς προϊσταμένους το ενδεχόμενο πειθαρχικής ευθύνης των εργαζομένων στο πλαίσιο των προβλεπόμενων στον Υπαλληλικό Κώδικα». Πρόκειται για την πιο απροκάλυπτη μέχρι σήμερα και δια υπηρεσιακού εγγράφου παραβίαση του ισχύοντος καθεστώτος Υπηρεσιακής νομιμότητας. Αποκαλύπτει τις προθέσεις σας για τη κατά το δοκούν επιλεκτική και εκδικητική άσκηση πειθαρχικών διώξεων ως προληπτικού μέτρο συμμόρφωσης. Αποδεικνύει προφανώς ότι η επιχειρούμενη πολιτική σας και δεν πείθει και δεν βρίσκει υποστηρικτές και συναυτουργούς.

Η όψιμη επιστράτευση της απειλής των διώξεων είναι και πρόδηλα καταχρηστική αφού γνωρίζετε ότι η ως άνω απόφαση της ΑΔΕΔΥ κοινοποιήθηκε στις 14-5-2014 με την από 13-5-2014 εξώδικη γνωστοποίηση στο σύνολο των Υπουργείων και Ανεξάρτητων Αρχών του Ελληνικού Δημοσίου καθώς και στην Τράπεζα της Ελλάδας, προσβλήθηκε δε δικαστικά μόλις στις 7 Ιουλίου 2014 (!) κατόπιν κυβερνητικής υπόδειξης.

Σε κάθε περίπτωση ΑΞΙΩΝΟΥΜΕ και ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ την άμεση ανάκληση του εν λόγω εγγράφου που πέραν τον άλλων συνιστά και αξιόποινη παρεμπόδιση της συνδικαλιστικής δράσης και συμμετοχής των υπαλλήλων κατά παράβαση του Ν. 1264/1982. Η δε παράλειψή σας να ανακαλέσετε το βαρύτατα προσβλητικό για τη νομιμότητα έγγραφό σας που παραπέμπει σε άλλες εποχές και σε άλλες πρακτικές θα μας οδηγήσει στην αυτονόητη άσκηση ποινικής δίωξης εκ μέρους μας καθόσον η σύνταξη και αποστολή του δια της υπηρεσιακής οδού συνιστά το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος και της παρεμπόδισης συνδικαλιστικής δράσης όπως αυτή εκφράζεται από τη τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωσή μας.

Η παρούσα κοινοποιείται στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για να εκφράσει δημόσια την άποψή της για το έγγραφό σας αυτό καθώς και στα Πολιτικά Κόμματα της Βουλής των Ελλήνων για να πάρουν δημόσια θέση για μια πρωτοφανή επίθεση της οποίας γίνεστε πρωταγωνιστής σε βάρος ατομικών και συλλογικών και προπάντων δημοκρατικών δικαιωμάτων. Επίθεση η οποία – όπως είμαστε βέβαιοι ότι γίνεστε καθημερινά μάρτυρας – όχι μόνο δεν παράγει τα επιθυμητά αποτελέσματα τρομοκράτησης και εκφοβισμού αλλά τα εντελώς αντίθετα επιβεβαιώνοντας στο ακέραιο την πεποίθησή μας για το δίκαιο και νόμιμο του συλλογικού αγώνα μας.

Ρητά επιφυλασσόμεθα όπως ασκήσουμε κάθε ένδικό βοήθημα για την αναζήτηση ποινικών και αστικών ευθυνών εις βάρος σας.

Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής επιδότω νομίμως την παρούσα προς ους αύτη απευθύνεται προς γνώση του και δια τας νομίμους συνεπείας, αντιγράφων.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου