Πέμπτη 17 Ιουλίου 2014

Απάντηση στο ΣΥΡΙΖΑ για την προσωρινή τοποθέτηση των δημ. αστυνομικών στο ΥΔΤ: Δεν εντάσσονται στο αστυνομικό προσωπικό αλλά στο πολιτικό, υπάγονται στο ενιαίο μισθολόγιο

Η γελοιοποίηση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καλά κρατεί... Σε Ερώτηση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρη Τσουκαλά, Αλέξη Μητρόπουλου και Δημήτρη Στρατούλη που είχαμε δημοσιεύσει εδώ, για την προσωρινή τοποθέτηση των δημοτικών αστυνομικών στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, ούτε λίγο ούτε πολύ το Υπουργείο που εξέδωσε τις αποφάσεις προσωρινής τοποθέτησης δηλώνει αναρμόδιο(!!!) να απαντήσει για αυτές. Η Ερώτηση συνοδευόταν από αίτηση κατάθεσης των εγγράφων τα οποία μνημονεύουν τις δήθεν «επιτακτικές υπηρεσιακές ανάγκες» που επικαλείται ο κ. Μητσοτάκης, τέτοια έγγραφα όμως δεν κατατέθηκαν από το ΥΔιΜΗΔ απλά επειδή δεν υπάρχουν! Οι «επιτακτικές υπηρεσιακές ανάγκες» μάλλον δεν ήταν τίποτα άλλο από ένα πυροτέχνημα του κ. Μητσοτάκη για να δικαιολογήσει την έκδοση των αποφάσεων και την προπαγάνδα της δήθεν ολοκλήρωσης της κινητικότητας των δημοτικών αστυνομικών, με το βλέμμα στον τότε ανασχηματισμό...

Εντύπωση προκαλεί και η απάντηση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης που προσπαθεί να καλύψει(!) τον κ. Μητσοτάκη για τις παράτυπες αποφάσεις προσωρινής τοποθέτησης που εξέδωσε, επικαλούμενο γενικά το σχετικό νόμο, αλλά αποσιωπώντας ότι δεν τηρήθηκε η νόμιμη διαδικασία που ορίζεται στην υπουργική απόφαση που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του ίδιου νόμου! Ούτε βέβαια καταθέτει τα έγγραφα που ζητήθηκαν, απλά επειδή δεν υπάρχουν, αποφεύγοντας να «δώσει» τον κ. Μητσοτάκη που εμμέσως παρεμβαίνει στο χαρτοφυλάκιο του Υπουργού Δημόσιας Τάξης!!! Κατά τα λοιπά, αρμόδιο να μας ενημερώσει σχετικά λέει πως είναι το συνερωτώμενο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, μόνο που το τελευταίο δεν το πράττει για να αποφύγει να εκτεθεί περισσότερο....

Όμως η ουσία της απάντησης στην Ερώτηση είναι ότι έχει ήδη καταρτιστεί το προεδρικό διάταγμα για την οργάνωση και λειτουργία της νέας υπηρεσίας, ενώ το προσωπικό της πρώην Δημοτικής Αστυνομίας δεν εντάσσεται στο αστυνομικό προσωπικό, αλλά στο πολιτικό, και υπάγεται στο ενιαίο μισθολόγιο. Κάτι αναμενόμενο μάλλον, τουλάχιστον για όσους μπορούν στοιχειωδώς να διαβάσουν νομοθετικές διατάξεις... Έτσι, μονόδρομος είναι πλέον, όσοι είναι σε θέση να πιέσουν, αντί να προκαλούν αντιπερισπασμούς στο Υπουργείο κυνηγώντας καταστάσεις οι οποίες ούτε ρεαλιστικές είναι, ούτε έχουν συναινέσει σε αυτές οι συνάδελφοι, να πιέσουν για την χορήγηση του επιδόματος επικίνδυνης-ανθυγιεινής εργασίας, η καταβολή του οποίου θα πρέπει να καταστεί αυτονόητη για την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.

Η απάντηση του ΥΔιΜΗΔ:


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ


Αθήνα, 9 Ιουλίου 2014
Αρ. Πρωτ.: ΤΚΕ/Φ.2/17197

Σε απάντηση της 172/9/18-6-14 Ερώτησης και Αίτησης Κατάθεσης Εγγράφων, που κατέθεσαν στη Βουλή οι βουλευτές κ.κ. Δημήτρης Τσουκαλάς, Αλέξης Μητρόπουλος και Δημήτρης Στρατούλης σχετικά με την τοποθέτηση των πρώην δημοτικών αστυνομικών στην ΕΛ.ΑΣ., σας διευκρινίζουμε ότι αρμόδιο να απαντήσει είναι το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.


Ο Υπουργός 
Κυριάκος Μητσοτάκης 


Η απάντηση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης:


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ


Αθήνα, 13 Ιουλίου 2014

ΘΕΜΑ: Αναφερόμενη προσωρινή τοποθέτηση πρώην δημοτικών αστυνομικών σε φορείς του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Συναφή ζητήματα.

ΣΧΕΤ.: ΕΡΩΤΗΣΗ-Α.Κ.Ε. 172/ 9/ 18-06-2014.

Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης και αίτησης κατάθεσης εγγράφων, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Δ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ, Α. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ και Δ. ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ, σε ό,τι μας αφορά, σας γνωρίζουμε ότι η υπ' αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ-Β.2.Δ-οικ. 13594/30-5-2014 (Φ.Ε.Κ. Β' 673) απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί προσωρινής τοποθέτησης των πρώην δημοτικών αστυνομικών σε φορείς του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη εξεδόθη κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων της υποπαραγράφου Ζ.2 (Ι.γ) της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013/2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (Φ.Ε.Κ. Α' 222), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Στις εν λόγω διατάξεις, μεταξύ άλλων ορίζεται ότι οι μόνιμοι πολιτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου, Ανεξάρτητων Αρχών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού οι θέσεις των οποίων καταργούνται, τίθενται σε διαθεσιμότητα. Οι υπάλληλοι αυτοί μπορεί κατά την διάρκεια της διαθεσιμότητας τους να τοποθετούνται για την κάλυψη προσωρινών αναγκών σε οποιαδήποτε υπηρεσία του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. ή οποιουδήποτε φορέα του δημόσιου τομέα με τη διαδικασία του άρθρου 5 του ν. 4024/2011. Οι πράξεις προσωρινής τοποθέτησης της περίπτωσης αυτής εκδίδονται από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Στο πλαίσιο αυτό, εξεδόθη και η ανωτέρω-αναφερόμενη στην ερώτηση Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης.


Πέραν αυτών, σας πληροφορούμε ότι ήδη έχει καταρτιστεί και προωθείται περαιτέρω το προβλεπόμενο, από την παρ. 1 του άρθρου 81 του ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν, 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 167), προεδρικό διάταγμα, με τις διατάξεις του οποίου ρυθμίζονται τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, όπου θα ενταχθεί το προσωπικό της πρώην Δημοτικής Αστυνομίας και καθορίζονται οι αρμοδιότητες αυτού, που, κατά βάση, είναι εκείνες τις οποίες το προσωπικό αυτό ασκούσε με την προηγούμενη ιδιότητά του (άρθρο 1 του ν. 3731/2008 ).

Περαιτέρω, με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 81 του ν.4172/ 2013 (Φ.Ε.Κ. Α' 167), παρέχεται, στους Υπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, νομοθετική εξουσιοδότηση, προς έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης για τον καθορισμό των προσόντων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας αξιολόγησης και ένταξης των υπαλλήλων που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο της συγκεκριμένης παραγράφου, στην Ελληνική Αστυνομία ως ιδιαίτερης κατηγορίας προσωπικό, καθώς και άλλο σχετικό θέμα. Επομένως, το προσωπικό της καταργηθείσας Δημοτικής Αστυνομίας δεν εντάσσεται στο αστυνομικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και δεν αποζημιώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4093/ 2012 (Φ.Ε.Κ. Α' 222), που διέπουν το μισθολόγιο του ένστολου προσωπικού. Κατά συνέπεια, θεωρείται ότι εντάσσεται στο πολιτικό προσωπικό του εν λόγω Φορέα μας και θα μισθοδοτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4024/2011 (Φ.Ε.Κ. Α' 226).

Επιπροσθέτως, κατ' εφαρμογή της αναφερόμενης στην παρ. 1 του παρόντος υπ' αριθμ.ΔΙΠΙΔΔ-Β.2.Δ-οικ. 13594/ 30-5-2014 απόφασης (Φ.Ε.Κ. Β' 673), καθώς και της 6000/2/234-γ/15-10-2013 (Φ.Ε.Κ. Β' 2631) κοινής απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, όπως αυτή τροποποιήθηκε με 6000/2/234-ε/28-11-2013 όμοια (Φ.Ε.Κ. Β' 3030), εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 6000/2/5250/8-α από 25-06-2014 Πράξη του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας, με την οποία καλούνται οι πρώην δημοτικοί αστυνομικοί σε προετοιμασία προσωρινής τοποθέτησης (κατάθεση υπεύθυνων δηλώσεων, δακτυλοσκόπηση, αυτεπάγγελτη αναζήτηση ποινικού μητρώου, πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης). Με την διοικητική αυτή πράξη εκλήθησαν να εμφανιστούν, την 07-07-2014, στους Φορείς υποδοχής για προσωρινή τοποθέτηση.

Σύμφωνα με ενημέρωσή μας, την ανωτέρω ημερομηνία (07-07-2014) παρουσιάστηκαν στις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας 1.511 πρώην δημοτικοί αστυνομικοί, από τους 1.542 που συμπεριελήφθησαν στους ονομαστικοποιημένους πίνακες του ΑΣ.Ε.Π., καθότι 31 εξ'αυτών δήλωσαν ότι δεν επιθυμούν να ενταχθούν στην Ελληνική Αστυνομία. Από τους ανωτέρω επιθυμούντες την ένταξή τους στο αστυνομικό Σώμα 752 παρουσιάστηκαν σε Υπηρεσίες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης (Γ.Α.Δ.) Αττικής, 129 στη Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης και 630 στις Περιφερειακές Αστυνομικές Διευθύνσεις της χώρας. Πλέον αυτών, με σχετικά έγγραφα των αρμοδίων Διευθύνσεων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας δόθηκαν, προς τις περιφερειακές αστυνομικές Υπηρεσίες, οδηγίες για τη ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων, που, μεταξύ άλλων, αφορούν στη χορήγηση των αδειών που δικαιούται το εν λόγω προσωπικό από την προσωρινή τοποθέτησή του έως και την 31-12-2014, τα κριτήρια προσωρινής τοποθέτησης (τόπο κατοικίας, ανάγκες αστυνόμευσης κάθε περιοχής κ.λπ.), το ωράριο εργασίας, τις αρμοδιότητες και τον τρόπο άσκησής τους.

Η οριστική ένταξη των πρώην δημοτικών αστυνομικών στην Ελληνική Αστυνομία θα γίνει με σχετική Απόφαση του Προϊσταμένου Επιτελείου του Αρχηγείου του Σώματος, η έκδοση της οποίας προϋποθέτει την κατάρτιση των Οριστικών Πινάκων από την αρμόδια προς τούτο Αρχή.

Επίσης, σας πληροφορούμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 4249/2014 (Φ.Ε.Κ. Α' 73), στον Κλάδο Τάξης του Αρχηγείου συστήνεται Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πολιτών και Δημοτικής Αστυνόμευσης, η οποία χειρίζεται σε επιτελικό επίπεδο, μεταξύ άλλων και τα θέματα αρμοδιοτήτων δημοτικής αστυνόμευσης, που ανατέθηκαν στην Ελληνική Αστυνομία, κατ' εφαρμογή του άρθρου 81 του ν. 4172/2013 (Φ.Ε.Κ. Α' 167). Σημειώνεται δε, ότι η εν λόγω Υπηρεσία βρίσκεται στο στάδιο της στελέχωσης με το απαραίτητο προσωπικό.

Τέλος, επισημαίνεται ότι με πνεύμα κατανόησης, προς το προσωπικό της πρώην Δημοτικής Αστυνομίας που τοποθετήθηκε προσωρινά στην Ελληνική Αστυνομία, εντείνουμε τις προσπάθειες μας, συνεργαζόμενοι με τα συναρμόδια Υπουργεία σε όλα τα επίπεδα Διοίκησης, για την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών, με στόχο την ομαλή ένταξη του εν λόγω προσωπικού στο αστυνομικό Σώμα, την προστασία των δικαιωμάτων του, την έναρξη λειτουργίας της προαναφερόμενης Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης Πολιτών και Δημοτικής Αστυνόμευσης και την παροχή ποιοτικών Υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο, για την καλύτερη εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.

Κατά τα λοιπά, αρμόδιο να σας ενημερώσει σχετικά είναι το συνερωτώμενο Υπουργείο.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Πηγή: Βουλή των Ελλήνων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου