Πέμπτη 24 Ιουλίου 2014

Συνήγορος του Πολίτη: Διάκριση λόγω φύλου στην καταβολή επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
Κύκλος Ισότητας των φύλων
Σύνοψη Διαμεσολάβησης

Διάκριση λόγω φύλου στην καταβολή επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας

Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού
Ειδική Επιστήμονας: Ηλέκτρα Δεμοίρου

Ιούλιος 2014

Γυναίκα υπάλληλος (κλάδου Πληρώματος Ασθενοφόρου, κατηγορίας ΔΕ) που εργαζόταν σε νοσοκομείο από το 2012, κατήγγειλε στον Συνήγορο του Πολίτη ότι μόνο εκείνη δεν λάμβανε το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας σε αντίθεση με τους άνδρες συναδέλφους της, που ασκούσαν τα ίδια καθήκοντα με εκείνην.

Με τις διατάξεις της υπ' αριθμ. οικ. 2/16519/0022/24-2-2012 κοινής υπουργικής απόφασης καθορίζονται οι δικαιούχοι του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας της παραγρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4024/2011 (μεταξύ των οποίων είναι και το τεχνικό προσωπικό των νοσοκομείων), καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση αυτού. Το επίδομα καταβάλλεται με την προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι του προσφέρουν υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στους χώρους και τις ειδικότητες που δικαιολογούν την καταβολή του. Περαιτέρω, προβλέπεται ότι όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από φύλο ή άλλη διάκριση, έχουν δικαίωμα ίσης αμοιβής για παρεχόμενη εργασία ίσης αξίας (άρθρο 22 του Συντάγματος), καθώς και ότι άνδρες και γυναίκες δικαιούνται ίση αμοιβή για όμοια εργασία ή για εργασία ίσης αξίας (άρθρο 4, παράγρ. 1 του ν. 3896/2010). Ως «αμοιβή» ορίζονται οι πάσης φύσεως μισθοί και αποδοχές και όλα τα οφέλη που παρέχονται άμεσα ή έμμεσα από κάθε πηγή, σε χρήματα ή σε είδος, από τον εργοδότη στον εργαζόμενο, εξαιτίας ή και με αφορμή την απασχόληση του τελευταίου (άρθρο 2, παράγρ. ε του ν. 3896/2010).

Μετά από την παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη προς το αρμόδιο τμήμα του νοσοκομείου και προς τη Διοίκηση της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας και αφού δόθηκαν οι απαραίτητες διευκρινίσεις, το νοσοκομείο κατέβαλε το επίδομα στην αναφερόμενη αναδρομικά από το έτος 2012.

Αξίζει να επισημανθεί ότι ο όρος εργασία ίσης αξίας προκρίθηκε ως ευρύτερος από τους όρους «όμοια» ή «ίδια» εργασία, με αποτέλεσμα να μην απαιτείται, για τη θεμελίωση της αξίωσης να υπάρχει ταυτότητα στο είδος της εργασίας ή ακόμη και ομοιότητα εργασιών. Είναι δυνατόν, δηλαδή, να συγκριθούν και διαφορετικές εργασίες, εφόσον διαπιστώνεται το ισότιμο της αξίας τους.

Πηγή: Dimosnet

Παρατήρηση: Με την ευκαιρία της αναφοράς του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, έχουμε γράψει ήδη ότι αποτελεί μονόδρομος η διεκδίκησή του με τη de facto ένταξή μας στο ενιαίο μισθολόγιο. Δυστυχώς μερίδα από αυτούς με τις «άκρες» και τις επαφές αναλώνονται στις προσωπικές τους εμμονές για θέματα που έχουν πάρει το δρόμο τους και δεν επιδέχονται αλλαγών, υποβαθμίζοντας στην πράξη ουσιαστικές και ρεαλιστικές διεκδικήσεις, που επιπλέον βρίσκουν σύμφωνους τη συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου