Τετάρτη 16 Ιουλίου 2014

Ερώτηση-μομφή 5 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για τις παράτυπες αποφάσεις προσωρινής τοποθέτησης των δημ. αστυνομικών από τον κ. Μητσοτάκη - Ο Πρωθυπουργός έμμεσος αποδέκτης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή ερώτηση των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Τσουκαλά, Δημήτρη Στρατούλη, Αλέξη Μητρόπουλου, Χαράς Καφαντάρη και Μαρίας Διακάκη, αναφορικά με τις Παράτυπες αποφάσεις προσωρινής τοποθέτησης των Δημοτικών Αστυνομικών από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, προς τους Υπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Επικρατείας, Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη, καθώς και την Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, με στόχο να αναδειχθούν οι παρατυπίες των αποφάσεων κινητικότητας που έγιναν κατά παράβαση των διατάξεων του αντίστοιχου θεσμικού πλαισίου που προβλέπει ρητά αυτές τις διαδικασίες.

Οι αποφάσεις αυτές που ελήφθησαν εσπευσμένα όπως φαίνεται από το Υπουργείο, επικαλούνται αόριστα «επιτακτικές υπηρεσιακές ανάγκες» των φορέων απορρόφησης των υπό διαθεσιμότητα Δημοτικών Αστυνομικών, χωρίς όμως να γίνεται επίκληση κάποιου εγγράφου που να αποδεικνύει ότι πράγματι υφίστανται αυτές οι ανάγκες, και σίγουρα εν αγνοία των φορέων υποδοχής!
Φαίνεται λοιπόν η πρόθεση του κ. Μητσοτάκη να επιδείξει έργο, εν όψει μάλλον του επικείμενου τότε ανασχηματισμού, και να παρουσιάσει ως δήθεν ολοκληρωμένη μία προβεβλημένη κινητικότητα. Ο Υπουργός δεν δίστασε να αγνοήσει τη ρητά καθορισμένη από τις κείμενες διατάξεις διαδικασία και να εκδώσει αυθαίρετα και παρανόμως τις υπουργικές αυτές αποφάσεις προσωρινής τοποθέτησης, προκαλώντας την συνευθύνη και των Υπουργείων που συμμετείχαν στην υλοποίηση των αποφάσεων αυτών.
Το σχέδιο όμως αυτό οδεύει προς πλήρη αποτυχία, δημιουργώντας παράλληλα δυσβάστακτες συνέπειες στους εμπλεκόμενους όπως:
- Εκατοντάδες Δημοτικοί Αστυνομικοί αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις εστίες τους προσωρινά και για άγνωστο χρονικό διάστημα, χωρίς να γνωρίζουν πού θα βρεθούν με τους τελικούς πίνακες.
- Χιλιάδες εργατοώρες θα χαθούν ασκόπως στην προσπάθεια εκπαίδευσης των υπαλλήλων στους νέους φορείς, καθώς με την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων εκατοντάδες από αυτούς θα μετακινηθούν σε άλλη πόλη ή άλλο φορέα.
- Δεκάδες προσωρινά επιτυχόντες στα Καταστήματα Κράτησης που εν τέλει θα διοριστούν αλλού, καλούνται ατελέσφορα από κάθε σημείο της Ελλάδας για εκπαίδευση στη Σχολή της Κομοτηνής.
Σημειώνεται ότι οι αλλαγές που θα επιφέρουν οι οριστικοί πίνακες θα καταστήσουν αναγκαίο και νέο πρόγραμμα εκπαίδευσης, διπλασιάζοντας το αντίστοιχο κόστος. Τέλος, ειδικά οι αποφάσεις προσωρινής τοποθέτησης στην Ελληνική Αστυνομία δημιουργούν πρόσθετα προβλήματα, γιατί η παράτυπη λήψη αυτών των αποφάσεων εμπλέκει και την Ελληνική Αστυνομία που αναγκάζεται να παρανομήσει, εφόσον κάποια από τα ζητήματα αυτά να ρυθμίζονται με αυθαίρετες διαταγές του Αρχηγείου που υποκαθιστά τη νομοθετική εξουσία!
Πρόκειται αναμφίβολα για έναν τραγέλαφο, μία διαδικασία-παρωδία, για την οποία ευθύνεται τόσο ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης με τις αποφάσεις που εξέδωσε παρανόμως, όσο και οι λοιποί εμπλεκόμενοι Υπουργοί (ιδιαίτερα δε ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη) που τις εφάρμοσαν χωρίς να καταγγείλουν την διαδικασία στα αρμόδια όργανα της Κυβέρνησης.
Ο ΣΥΡΙΖΑ απαιτεί την θεραπεία και επανόρθωση των συνεπειών της διαδικασίας αυτής που κινήθηκε στα όρια της παρανομίας και ιδίως την άμεση επίλυση των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν στους πρώην Δημοτικούς Αστυνομικούς που θίχτηκαν από αυτή τη διαδικασία.


Ερώτηση
Προς:
  1. Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
  2. Υπουργό Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη
  3. Υπουργό Επικρατείας
  4. Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό
Θέμα: Παράτυπες αποφάσεις προσωρινής τοποθέτησης των Δημοτικών Αστυνομικών από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Στις 30 Μαΐου 2014 υπογράφηκαν από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Κυριάκο Μητσοτάκη αποφάσεις προσωρινής τοποθέτησης των πρώην Δημοτικών Αστυνομικών στη Γενική Γραμματεία Πληθυσμού & Κοινωνικής Συνοχής, σε Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, και στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Γ΄ 666, 667 και 668/30.5.2014). Στις 2 Ιουνίου 2014 υπογράφηκαν και οι αποφάσεις για το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη, τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου, τα Καταστήματα Κράτησης και τις λοιπές Αποκεντρωμένες Διοικήσεις (ΦΕΚ Γ΄ 672, 673 και 674/2.6.2014). Οι αποφάσεις αυτές βασίζονται σε «τελικούς» πίνακες που εξέδωσε το Α.Σ.Ε.Π. στις 26 Μαΐου 2014, χωρίς να έχουν εξεταστεί ενστάσεις/αιτήσεις θεραπείας επί των προσωρινών πινάκων, και στους οποίους επίκειται τροποποίηση.
Οι αποφάσεις αυτές επικαλούνται αόριστα «επιτακτικές υπηρεσιακές ανάγκες» για όλους τους φορείς απορρόφησης των υπό διαθεσιμότητα Δημοτικών Αστυνομικών, χωρίς να γίνεται όμως επίκληση κάποιου εγγράφου που να αποδεικνύει ότι πράγματι υφίστανται αυτές οι ανάγκες, και σίγουρα εν αγνοία των φορέων υποδοχής! Οι αποφάσεις μνημονεύουν τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ.2 (1.γ) της παραγράφου Ζ του άρθρου 1 του Ν.4093/2012, οι οποίες έχουν ως εξής:
«…Οι υπάλληλοι αυτοί μπορεί κατά την διάρκεια της διαθεσιμότητάς τους:
«1. γ) Να τοποθετούνται για την κάλυψη προσωρινών αναγκών σε οποιαδήποτε υπηρεσία του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. ή οποιουδήποτε φορέα του δημόσιου τομέα με τη διαδικασία του άρθρου 5 του Ν. 4024/2011. Οι πράξεις προσωρινής τοποθέτησης της περίπτωσης αυτής εκδίδονται από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Σε περίπτωση μη εμφάνισης του υπαλλήλου εφαρμόζεται αναλόγως η διάταξη της περίπτωσης 5 της προηγούμενης υποπαραγράφου».
Σημειώνεται ότι η διαφοροποίηση στη διαδικασία του άρθρου 5 του Ν. 4024/2011 είναι η έκδοση των αποφάσεων μονομερώς από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης, αντί της έκδοσης κοινών υπουργικών αποφάσεων του ιδίου και των οικείων κατά περίπτωση Υπουργών. Όμως, η εν γένει διαδικασία προσωρινής τοποθέτησης καθορίζεται ειδικότερα σύμφωνα με την υπουργική απόφαση που προβλέφθηκε στην περίπτωση 5 της υποπαραγράφου Ζ.2 της παραγράφου Ζ του άρθρου 1 του Ν.4093/2012, με την οποία ρυθμίζεται «κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας υποπαραγράφου», δηλαδή της υποπαραγράφου Ζ.2.
Πρόκειται για την υπουργική απόφαση υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ−ΔΙΠΙΔ/ οικ. 559/8.1.2013 (ΦΕΚ Β΄ 7/2013) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων διαδικασίας και κριτηρίων κινητικότητας υπαλλήλων κατά το άρθρο πρώτο, παρ. Ζ (υποπαρ. Ζ.1 και Ζ.2), του Ν. 4093/2012», στο άρθρο 1 της οποίας ξεκάθαρα αναφέρεται ότι «Σκοπός της απόφασης αυτής είναι η ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων σχετικών […] γ) με τα κριτήρια και τη διαδικασία τοποθέτησης των ανωτέρω υπαλλήλων κατά το άρθρο πρώτο, παρ. Ζ, υποπαρ. Ζ.2 (περ. 1γ) του Ν. 4093/2012», ήτοι της διαδικασίας προσωρινής τοποθέτησης.
Ειδικότερα, με το άρθρο 6 της απόφασης, που φέρει τον εύγλωττο τίτλο «Τοποθέτηση υπαλλήλων για την κάλυψη προσωρινών αναγκών», καθορίζονται ρητά και απαρέγκλιτα τα βήματα της διαδικασίας με την οποία διεκπεραιώνεται η κάλυψη των προσωρινών αναγκών. Παρά τις πρόνοιες του άρθρου 6, ουδέποτε υπεβλήθη αίτημα στους φορείς για την κάλυψη προσωρινών αναγκών, ούτε εκδόθηκε η απαιτούμενη Πρόσκληση, ούτε οι υπάλληλοι υπέβαλαν σχετική αίτηση - υπεύθυνη δήλωση. Η αίτηση που υπέβαλαν οι Δημοτικοί Αστυνομικοί αφορούσε την οριστική μετάταξη/μεταφορά θέσης, που καλύπτεται από μία διαφορετική διαδικασία (άρθ. 91 του Ν. 4172/2013) με μόνιμο χαρακτήρα και η οποία δεν διεκπεραιώνεται από το Α.Σ.Ε.Π. όπως οι προσωρινές τοποθετήσεις, αλλά από τα τριμελή ειδικά υπηρεσιακά συμβούλια.
Από τα ανωτέρω φαίνεται ότι κατά την έκδοση των υπουργικών αυτών αποφάσεων προσωρινής τοποθέτησης, αγνοήθηκε η ρητά καθορισμένη από τις κείμενες διατάξεις διαδικασία, με αποτέλεσμα οι αποφάσεις αυτές να ενέχουν στοιχεία αυθαιρεσίας και να είναι οριακά παράνομες.
Οι αποφάσεις αυτές έχουν δυσμενείς συνέπειες για τους ενδιαφερομένους:
- Εκατοντάδες Δημοτικοί Αστυνομικοί αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις εστίες τους προσωρινά και για άγνωστο χρονικό διάστημα, χωρίς να γνωρίζουν πού θα βρεθούν με τους τελικούς πίνακες.
- Χιλιάδες εργατοώρες θα χαθούν ασκόπως στην προσπάθεια εκπαίδευσης των υπαλλήλων στους νέους φορείς, καθώς με την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων εκατοντάδες από αυτούς θα μετακινηθούν σε άλλη πόλη ή άλλο φορέα.
- Δεκάδες προσωρινά επιτυχόντες στα Καταστήματα Κράτησης που εν τέλει θα διοριστούν αλλού καλούνται ατελέσφορα από κάθε σημείο της Ελλάδας για εκπαίδευση στη Σχολή της Κομοτηνής.
Σημειώνεται ότι οι αλλαγές που θα επιφέρουν οι οριστικοί πίνακες θα καταστήσουν αναγκαίο και νέο πρόγραμμα εκπαίδευσης, διπλασιάζοντας το αντίστοιχο κόστος.
Ειδικά η απόφαση προσωρινής τοποθέτησης στην Ελληνική Αστυνομία δημιουργεί πρόσθετα προβλήματα, καθώς η διαδικασία ένταξης των Δημοτικών Αστυνομικών έχει προβλεφθεί ρητά με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 6000/2/234−γ΄/15.10.2013 (ΦΕΚ Β' 2631/2013) «Προσόντα, προϋποθέσεις και διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης δημοτικών αστυνομικών στην Ελληνική Αστυνομία», την οποία συνυπέγραψε ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Στο άρθρο 4 της εν λόγω ΚΥΑ καθορίζεται ότι η διαδικασία ένταξης αρχίζει με την έκδοση απόφασης από τον Προϊστάμενο Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυναμικού/Α.Ε.Α. και όχι από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Για να εφαρμόσει λοιπόν η Ελληνική Αστυνομία την παράτυπη απόφαση προσωρινής τοποθέτησης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αναγκάστηκε να αγνοήσει τις προϋποθέσεις της ισχύουσας κοινής υπουργικής απόφασης, ουσιαστικά παρανομώντας. Επιπροσθέτως, η ένταξη των Δημοτικών Αστυνομικών στην Ελληνική Αστυνομία με την απόφαση προσωρινής τοποθέτησης γίνεται βεβιασμένα χωρίς σχεδιασμό, καθώς δεν έχει εκδοθεί το Προεδρικό Διάταγμα που θα διέπει τη λειτουργία της νέας υπηρεσίας, το καθηκοντολόγιο των υπαλλήλων, σε ποιο ασφαλιστικό και μισθολογικό καθεστώς θα υπαχθούν, αν εμπίπτουν ή όχι στον Υπαλληλικό Κώδικα και στο αντίστοιχο Πειθαρχικό Δίκαιο, τι στολή θα φέρουν, κ.ο.κ., με συνέπεια κάποια από τα ζητήματα αυτά να ρυθμίζονται με αυθαίρετες διοικητικές πράξεις και διαταγές του Αρχηγείου.
Είναι προφανές ότι οι παρατυπίες αυτές καθιστούν πιθανή την ακύρωση των αποφάσεων προσωρινής τοποθέτησης, σε περίπτωση προσφυγής των ενδιαφερομένων στα δικαστήρια. Για την παράτυπη αυτή διαδικασία ευθύνεται τόσο ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης που εξέδωσε τις αντίστοιχες αποφάσεις, όσο και οι λοιποί εμπλεκόμενοι Υπουργοί που τις εφήρμοσαν.
Επειδή οι αποφάσεις αυτές ελήφθησαν παράτυπα και παρακάμπτοντας τη νόμιμη διαδικασία προσωρινής τοποθέτησης.
Επειδή οι πρώην Δημοτικοί Αστυνομικοί εγκαταλείποντας τις εστίες τους υφίστανται πρόωρα και άσκοπα, καθώς με την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων εκατοντάδες από αυτούς θα μετακινηθούν σε άλλη πόλη ή άλλο φορέα, δυσμενείς συνέπειες στην επαγγελματική τους κατάσταση, στην οικογενειακή και προσωπική τους ζωή.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
  1. Θα προχωρήσουν στην ανάκληση των αποφάσεων προσωρινής τοποθέτησης που εξέδωσε το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης παρατύπως και κατά παράβαση της νόμιμης διαδικασίας, με δεδομένο μάλιστα ότι σε πιθανή προσφυγή θα ακυρωθούν από τα δικαστήρια;
  2. Τι μέτρα θεραπείας και επανόρθωσης της νομιμότητας θα ληφθούν στους φορείς υποδοχής της κινητικότητας των πρώην Δημοτικών αστυνομικών που εφήρμοσαν χωρίς αιτιάσεις τις παράτυπες αποφάσεις με συνέπεια μεταξύ άλλων να εκτεθεί και η Ελληνική Αστυνομία;
  3. Τι μέτρα μέριμνας και αποκατάστασης θα ληφθούν προς όφελος των πρώην Δημοτικών Αστυνομικών, που κατέβαλαν ασκόπως έξοδα και υπέστησαν ταλαιπωρία και ψυχική φθορά χωρίς δική τους υπαιτιότητα, κατά την εφαρμογή των παράτυπων αποφάσεων κινητικότητας;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Δημήτρης Β. Τσουκαλάς
Δημήτρης Στρατούλης
Αλέξης Μητρόπουλος
Χαρά Καφαντάρη
Μαρία Διακάκη

Πηγή: http://www.enstoloi.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου