Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2014

Ανακοίνωση ΑΣΕΠ: Την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2014 οι οριστικοί πίνακες της Ανακοίνωσης 5/2013

Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2014
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 5/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Β' 2999)

Γνωστοποιείται ότι ολοκληρώνεται η διαδικασία για την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων της Ανακοίνωσης 5/2013 (Κινητικότητα Προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας).

Τα οριστικά αποτελέσματα της εν λόγω ανακοίνωσης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2014.

Οι συμμετέχοντες στην Ανακοίνωση 5/2013, οι οποίοι, βάσει των οριστικών αποτελεσμάτων αυτής, δεν περιλαμβάνονται στον οριστικό πίνακα διάθεσης, προκειμένου να υπαχθούν στις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ74/Α/26-3-2014) θα πρέπει να έχουν υποβάλει αίτηση συμμετοχής στην Ανακοίνωση 15/2014.

Πηγή: ΑΣΕΠ

Παρατήρηση: Καλούμε τους συναδέλφους που βρίσκονται στις τελευταίες θέσεις της Ανακοίνωσης 5/2013 καθώς και όσους έχουν περιορισμένο αριθμό επιλογών και ενδέχεται να κινδυνεύουν λόγω ανακατατάξεων, να λάβουν μέρος στην Ανακοίνωση 15/2014. Καλό είναι να ληφθεί υπόψη τι αλλαγές μπορεί να επιφέρουν ενδεχόμενες αποφάσεις του ΣτΕ, ιδιαίτερα σε υπαλλήλους ΔΕ μεγάλης ηλικίας. Επίσης, αίτηση θα πρέπει να κάνει το σύνολο των αδιάθετων συναδέλφων, άσχετα αν έχει πιθανότητες επιτυχίας ή όχι, ώστε να παραταθεί εκ νέου το καθεστώς διαθεσιμότητάς τους, διαφορετικά θα απολυθούν στις 9 Οκτωβρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου