Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2014

Αναφορά Ν. Νικολόπουλου ψηφίσματος του δημοτικού συμβουλίου Περιστερίου για την απορρόφηση των αδιάθετων δημ. αστυνομικών σε υπηρεσίες του Δήμου

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ:

ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρακαλούμε για την τοποθέτηση σας επί ψηφίσματος του Δημοτικού Συμβουλίου Περιστερίου, που μας προώθησε μέσω email η Ειδ. Γραμ. Προέδρου της Βουλής, σχετικά με την παραμονή των Δημοτικών Αστυνομικών στους Ο.Τ.Α. και τη μη μετάταξή τους σε άλλους φορείς.


Ο Αναφερών Βουλευτής

Νικόλαος I. Νικολόπουλος

Πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ανατροπής


ΨΗΦΙΣΜΑ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Περιστερίου σε συνεδρίαση του στις 15/7/2014, μετά από διεξοδική συζήτηση, ομόφωνα κατέληξε στο παρακάτω ψήφισμα, σχετικά με τους μη μεταταχθέντες δημοτικούς αστυνόμους, που έχει ως εξής:

«Το Δημοτικό Συμβούλιο με το παρόν ψήφισμα προτείνει να αναληφθεί νομοθετική πρωτοβουλία από το Υπουργείο Εσωτερικών για τους δημοτικούς αστυνομικούς, που δεν είχαν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις για μετάταξη σε άλλους φορείς, να παραμείνουν στους ΟΤΑ από τους οποίους προέρχονται, σε θέσεις ανάλογες με τα τυπικά τους προσόντα, για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών και την εξυπηρέτηση των πολιτών».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου