Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2014

Ανακοίνωση ΠΟΕ-ΟΤΑ για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του τέως ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ από τα υποκαστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από 29 Οκτωβρίου

Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2014
Αριθμ. Πρωτ.: 1149

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Εξυπηρέτηση ασφαλισμένων του τέως Ο.Π.Α.Δ.-Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. από τα Υποκαταστήματα του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.
Σύμφωνα με Ανακοίνωση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. γνωστοποιείται στους ασφαλισμένους του Τομέα Ασφαλισμένων Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.) και του Τομέα Ασφαλισμένων Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.) ότι, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων από 29 Οκτωβρίου 2014 σε θέματα που αφορούν:

·           Έκδοση ή αντικατάσταση των βιβλιαρίων ασθενείας τους.
·           Διακοπή, αναστολή ή κατάργηση του ασφαλιστικού τους δικαιώματος.
·           Χορήγηση Ευρωπαϊκών Εντύπων και Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης (Ε.Κ.Α.Α.)
·           Παραλαβή δικαιολογητικών για χορήγηση εξόδων κηδείας.
Θα προσέρχονται, για μεν την Περιφέρεια, στα Υποκαταστήματα του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. στις πρωτεύουσες των Νομών της χώρας, για δε την Περιφέρεια Αττικής, που μέχρι τώρα εξυπηρετούντο μόνο από τη Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών Ο.Π.Α.Δ. (Ηπείρου 38), στα κατωτέρω υποκαταστήματα του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.:
1.       Υποκατάστημα Αθηνών, Μεγ. Αλεξάνδρου 3 - Πλατεία Καραϊσκάκη.
2.       Υποκατάστημα Αλεξάνδρας, Πανόρμου και Καρύστου 7.
3.       Υποκατάστημα Συντάγματος, Ακαδημίας 21.
4.       Υποκατάστημα Πειραιά, Ελευθ.  Βενιζέλου 3 και Εθνικής Αντίστασης.
5.       Υποκατάστημα Αμαρουσίου, Χατζηαντωνίου 15.
Επισημαίνεται, ότι μετά την κατάργηση της χειρόγραφης θεώρησης για τους άμεσα ασφαλισμένους εν ενεργεία και συνταξιούχους, καθώς και για τα έμμεσα μέλη αυτών, δεν απαιτείται ετήσια θεώρηση των βιβλιαρίων ασθενείας τους.
Από τη ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014, λόγω της μετάπτωσης των δεδομένων Μητρώου Ο.Π.Α.Δ.-Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. στο Ο.Π.Σ.-Ι.Κ.Α., δεν θα είναι δυνατή η εξυπηρέτηση του κοινού για τα ως άνω θέματα από τα γραφεία στην οδό Ηπείρου 38-Αθήνα.
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου