Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2014

Απάντηση ΥΠ.ΕΣ. στην Ερώτηση Βιρβιδάκη (ΝΔ) σχετικά με τις αρμοδιότητες που ασκούσε η Δημοτική Αστυνομία - Άγνοια δηλώνει για την απώλεια εσόδων συνέπεια της κατάργησης

«Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών δεν διαθέτουν στοιχεία, ώστε να εκτιμηθούν οι πραγματικές επιπτώσεις επί των εσόδων των Ο.Τ.Α. από την κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας. Το ίδιο ισχύει και αναφορικά με την αξιοποίηση των κινητών περιουσιακών στοιχείων των δήμων που χρησιμοποιούνταν από τη Δημοτική Αστυνομία κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της». 


Εντούτοις, επισημαίνεται ότι, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 81 του Ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/τ.Α’/23-07-2013), δόθηκε η δυνατότητα στους δήμους να ελαχιστοποιήσουν, ακόμα και να εκμηδενίσουν τυχόν απώλειες ως προς τα έσοδά τους αφενός με την ανάληψη των αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Αστυνομίας από την Ελληνική Αστυνομία με την παράλληλη πρόβλεψη ότι δεν θίγονται τα έσοδα των δήμων αφετέρου με την πρόβλεψη της δυνατότητας ανάθεσης άσκησης ορισμένων εκ των αρμοδιοτήτων της καταργηθείσας Δημοτικής Αστυνομίας σε δημοτικούς υπαλλήλους που ορίζονται για το σκοπό αυτό με απόφαση του εκάστοτε δημάρχου.

Τα παραπάνω αναφέρονται σε απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών σε Ερώτηση του Κυριάκου Βιριδάκη για την απώλεια εσόδων των ΟΤΑ συνέπεια της κατάργησης της Δημοτικής Αστυνομίας και την ανάληψη αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Αστυνομίας από τους ΟΤΑ. Είχε προηγηθεί και άλλη Ερώτηση με αόριστη απάντηση, θυμηθείτε την εδώ. Ακολουθεί η Ερώτηση και η πολυσέλιδη απάντηση του ΥΠΕΣ που εντούτοις δεν περιλαμβάνει την απάντηση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής και τα σχετικά στοιχεία του Δήμου Αθηναίων.H απάντηση του ΥΠ.ΕΣ (περιλαμβάνει 55 σελίδες) :
Πηγή: Βουλή των Ελλήνων
Το είδαμε: http://www.dimastin.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου