Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2014

Τρεις εκπαιδευτικοί τεχνικών ειδικοτήτων τέθηκαν σε διαθεσιμότητα αμέσως μόλις διορίστηκαν αναδρομικά, μετά από χρόνια δικαστικών αγώνων!

Τρεις εκπαιδευτικοί τεχνικών ειδικοτήτων (ΔΕ01-10,11&17) κατάφεραν μετά από χρόνια δικαστικών αγώνων να διοριστούν αναδρομικά από το 2007 και ταυτόχρονα τέθηκαν σε διαθεσιμότητα αναδρομικά από την 22η Ιουλίου 2013, χωρίς -εννοείται- να έχουν κάνει αίτηση σε κάποια ανακοίνωση!!

Τρεις εκπαιδευτικοί τεχνικών ειδικοτήτων κατάφεραν μετά από χρόνια δικαστικών αγώνων να διοριστούν αναδρομικά, αφού το Υπουργείο έπρεπε να συμμορφωθεί με τις αποφάσεις του Γ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, όμως δεν στάθηκαν τυχεροί.

Μπορεί ο υπουργός να υπέγραψε τον αναδρομικό διορισμό τους από τις 5-9-2007 αλλά στο έγγραφο του αναδρομικού διορισμού περιλαμβάνονταν και η απόφαση για να τεθούν σε διαθεσιμότητα.

Συγκεκριμένα, το έγγραφο αναφέρει τα εξής:
Με την υπ’ αριθμ. 133529/ Δ2/ 25-08-2014 απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14 και 15 του Ν.1566/1985/ΦΕΚ167 τ.Α’/30-9-1985, του άρθρου 6 του Ν. 3027/2002/ΦΕΚ 152 Α’, όπως ισχύει, του άρθρου 6 του Ν. 3255/2004/ΦΕΚ 138 Α’, του άρθρου 9 του Ν. 3391/2005/ΦΕΚ 240 Α’, των άρθρων 82 και 90 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α’), όπως ισχύουν, και σε συμμόρφωση προς τις υπ’ αριθμ. 4373/2011, 4376/2011 και 4374/2011 αποφάσεις του Γ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, διορίζονται αναδρομικά, από 05-09-2007, οι παρακάτω εκπαιδευτικοί ως μόνιμοι εκπαιδευτικοί στη Δ/θμια Εκπαίδευση, με διετή δοκιμαστική θητεία, βαθμό Γ’ και με το εισαγωγικό για τον κλάδο μισθολογικό κλιμάκιο και τοποθετούνται στις περιοχές, που αναφέρονται, αντίστοιχα, στο όνομα κάθε διοριζόμενου, (στους "καταργημένους κλάδους"): ΔΕ01.10, ΔΕ01.11, ΔΕ01.17.

Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί τίθενται σε διαθεσιμότητα από την 22η Ιουλίου 2013, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 82 και 90 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α’), όπως ισχύουν.

Σχόλιο: Ανάλογο θέμα υπάρχει και με αναδρομικά διορισθέντες δημοτικούς αστυνομικούς, που απαλλάχθηκαν από τη φοίτηση στις Σχολές και τέθηκαν ή τίθενται σε διαθεσιμότητα χωρίς να έχουν δυνατότητα υποβολής αίτηση σε ανακοίνωση, και ως εκ τούτου απολύονται. Μόνο παράθυρο όσοι εμπίπτουν στις εξαιρέσεις από τη διαθεσιμότητα (ένας μέχρι στιγμής, που μετατάχθηκε στον κλάδο Διοικητικού).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου