Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2014

Έκδοση υπουργικής απόφασης «Τύπος του ειδικού δελτίου ταυτότητας δημοτικών αστυνομικών Ελληνικής Αστυνομίας»

Κυκλοφόρησε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 2775/16.10.2014) η αναμενόμενη υπουργική απόφαση για τον καθορισμό του τύπου του ειδικού δελτίου ταυτότητας των δημοτικών αστυνομικών της Ελληνικής Αστυνομίας. Η ταυτότητα θα είναι τύπου πιστωτικής κάρτας, θα αναγράφει «ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ/HELLENIC POLICE HEADQUARTERS και ΕΙΔΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ/SPECIAL ID CARD FOR MUNICIPAL POLICEMAN OF HELLENIC POLICE» και δεν θα επέχει ισχύ αστυνομικής ταυτότητας (δηλαδή προορίζεται μόνο για υπηρεσιακή χρήση). Η ταυτότητα εκτυπώνεται από τη Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και εκδίδεται με μέριμνα της Διεύθυνσης Πολιτικού Προσωπικού. Η ταυτότητα θα έχει ισχύ 10 χρόνια, ενώ σε περίπτωση απομάκρυνσης από την υπηρεσία επιστρέφεται υποχρεωτικά.

Δείτε τη σχετική απόφαση (Y.A. 6021/4/7−γ΄/7.10.2014):

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου