Τετάρτη 25 Ιουνίου 2014

ΣΥΡΙΖΑ: Ανακοίνωση για το νέο θεσμικό πλαίσιο επιλογής προϊσταμένων στο δημόσιο: Προσπάθεια κομματικοποίησης αλλά και παραχώρησης τομέων του Δημοσίου σε ιδιώτες

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του ΣΥΡΙΖΑ: Ανακοίνωση σχετικά με το νέο θεσμικό πλαίσιο επιλογής προϊσταμένων στο δημόσιο


Με το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή, η κυβέρνηση προωθεί νέο θεσμικό πλαίσιο επιλογής προϊσταμένων στο Δημόσιο, προετοιμάζοντας νέα έφοδο στις θέσεις ευθύνης, σε μια προσπάθεια να ελέγξει πλήρως την διοικητική ιεραρχία και να επιβάλλει πλήρη συμμόρφωση προς τα μνημονιακά σχέδια στο χώρο του δημοσίου, συνεχίζοντας και διευρύνοντας τον άκρατο κομματισμό.

Με τις διατάξεις του νομοσχεδίου καταργείται το πλαίσιο που είχε ψηφιστεί το 2010 και προέβλεπε κρίσεις με σχετικά μετρήσιμα κριτήρια, το οποίο άλλωστε στην ουσία δεν εφαρμόστηκε από τους κυβερνώντες γιατί δεν εξυπηρετούσε τις στενές κομματικές επιδιώξεις τους. Αντ’ αυτού εισάγεται μια προσχηματική διαδικασία εξετάσεων και κυρίως μια διάτρητη διαδικασία συνεντεύξεων με υπέρμετρα αυξημένο ειδικό βάρος για την επιλογή των νευραλγικών θέσεων των Γενικών Διευθυντών και Διευθυντών (σε ποσοστό 70% και 60% αντίστοιχα). Να σημειωθεί η θεσμοθέτηση της συμμετοχής ιδιωτών – εμπειρογνωμόνων στα συμβούλια επιλογής προϊσταμένων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, σε αντιδιαστολή με την παντελή απουσία εκπροσώπων των εργαζομένων.

Οι μεταβατικές διατάξεις αποκαλύπτουν πλήρως τις μικροκομματικές επιδιώξεις των δύο εταίρων μιας κυβέρνησης μειοψηφίας να αλώσει τον κρατικό μηχανισμό. Με την ισχύ των νέων οργανισμών επέρχεται αυτοδίκαιη λήξη της θητείας των προϊσταμένων των προϋφιστάμενων οργανικών μονάδων. Για το μεταβατικό διάστημα, το οποίο μπορεί να διαρκέσει χρόνια, με βάση την μέχρι σήμερα πρακτική των κυβερνώντων, αλλά και την πολυπλοκότητα και το κόστος του προτεινομένου συστήματος, η επιλογή προϊσταμένων κάθε βαθμίδας θα γίνεται με πρακτικές αναθέσεων, με τοποθετήσεις βάσει υπουργικών αποφάσεων !!! Το άκρως προκλητικό μάλιστα είναι ότι δίνεται η δυνατότητα στους οικείους υπουργούς να τοποθετήσουν προϊσταμένους αυτούς που είχαν αυθαίρετα ορίσει (με αναπλήρωση), αντί να εφαρμόζουν το νόμο, που οι ίδιοι είχαν ψηφίσει (επιλογή με βάση τα όποια αντικειμενικά και μετρήσιμα κριτήρια ορίζει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο) !!!

Οι διακηρύξεις της κυβέρνησης και οι βερμπαλισμοί περί «αξιοκρατίας, διαφάνειας και αντικειμενικότητας» δεν μπορούν να πείσουν κανένα. Είναι πασιφανές ότι η απουσία αντικειμενικών κριτηρίων, η σημαντική υποβάθμιση των ουσιαστικών κριτηρίων που σχετίζονται με την εργασιακή εμπειρία και ικανότητα του κρινόμενου, η υπέρμετρη ενίσχυση των στοιχείων του υποκειμενισμού και της αυθαιρεσίας μέσω μιας αόριστης εξέτασης και της παρωδίας των συνεντεύξεων, η εισαγωγή ιδιωτών αξιολογητών, ο τρόπος συγκρότησης των υπηρεσιακών συμβουλίων, ο εξοβελισμός εκπροσώπων των εργαζομένων από κάθε διαδικασία επιλογής των στελεχών που καλούνται να τους διοικήσουν, οι προκλητικές μεταβατικές διατάξεις με τον αυθαίρετο και μικροκομματικό διορισμό προϊσταμένων, διαμορφώνουν ένα αποκρουστικό και αντίθετο με τα συμφέροντα των πολιτών και των εργαζομένων σύστημα ημετέρων και άκρατης κομματικοποίησης, που μας γυρίζει στις αρχές του προηγούμενου αιώνα.

Οι απαράδεκτες αυτές μεθοδεύσεις, μαζί με τις διαθεσιμότητες και τις απολύσεις, την παρωδία των αξιολογήσεων, την κατάργηση υπηρεσιών κλπ, εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο των ευρύτερων νεοφιλελεύθερων σχεδιασμών για περαιτέρω υποβάθμιση και συρρίκνωση του δημόσιου τομέα και εκχώρηση νευραλγικών τομέων του δημοσίου σε ιδιώτες.

Αυτή η κυβέρνηση, που είναι κυβέρνηση μειοψηφίας με βάση τα πρόσφατα εκλογικά αποτελέσματα, δεν νομιμοποιείται πολιτικά και ηθικά να προβεί σε τέτοιες σημαντικές ρυθμίσεις, όπως τα νέα οργανογράμματα και οι επιλογές προϊσταμένων. Δεν είναι αποδεκτό.


Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ

Πηγή: http://www.syriza.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου