Κυριακή 22 Ιουνίου 2014

Εγκύκλιος Υπ. Παιδείας για τις αποσπάσεις έτους 2014-2015: Κατά προτεραιότητα οι αποσπάσεις για συζύγους ένστολου προσωπικού Δημ. Αστυνομίας

Εκδόθηκε στις 20 Ιουνίου 2014 η φετινή εγκύκλιος με αρ. πρωτ. 95305/Γ6 που αφορά τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών για το διδακτικό έτος 2014-2015. Όπως και τις άλλες χρονιές, έτσι και φέτος, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012, οι σύζυγοι δημοτικών αστυνομικών θεωρούνται ειδική κατηγορία μετάθεσης και αποσπώνται κατά προτεραιότητα. Δυστυχώς αυτή η διάταξη εφαρμόστηκε έτσι μόνο από το Υπ. Παιδείας, αφού το Υπ. Εσωτερικών, αντιμετωπίζοντας το θέμα με τη γνωστή εμπάθεια που αντιμετώπιζε εξαρχής τις μετακινήσεις των δημοτικών αστυνομικών, είχε κάνει άλλη ερμηνεία. Θυμηθείτε το θέμα εδώ, και διαβάστε στη συνέχεια απόσπασμα της εγκυκλίου. Μία λεπτομέρεια που έχει διαφύγει: ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ!

Το σχετικό εδάφιο είναι στο (β):

Γ. ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
 Επειδή οι αποσπάσεις έχουν, σύμφωνα και με τις διατάξεις που υλοποιούνται, κοινωνικοκεντρικό και ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα αλλά και στόχο πάντα την κάλυψη των αναγκών των ΣΜΕΑΕ με εξειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό, οι εκπαιδευτικοί των παρακάτω κατηγοριών αποσπώνται από ΚΕΔΔΥ ή ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΚΕΔΔΥ ή ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ για ΣΜΕΑΕ κατά προτεραιότητα, συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους κατά σειρά προσόντων και σύνολο μορίων ως ακολούθως :

α) Όσοι ανήκουν σε ειδική κατηγορία μετάθεσης.
Διευκρινίζουμε για την κατηγορία αυτή τα ακόλουθα:
(1)       Πέραν των αναφερομένων ασθενειών στο άρθρο 13 του Π.Δ. 50/1996 επιπρόσθετα σε ειδική κατηγορία μετάθεσης ανήκουν και οι εκπαιδευτικοί που πάσχουν από:
 • δρεπανοκυτταρική και μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία (άρθρο 17 του ν. 3402/2005, ΦΕΚ 258 /τ.Α΄),
 • σκλήρυνση κατά πλάκας (παρ. 8 του άρθρου 1 του ν. 3194/2003, ΦΕΚ 227/τ.Α΄) και
 •  Ε. Hodgkin, no Hodgkin και Willebrand (αριθμ. 19 Απόφαση της 217ης/18.9.08 Ολομέλειας του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.) της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας).
 •  «Εξομοιώνονται με τους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς, οι εκπαιδευτικοί, που τυγχάνουν γονείς δύο (2) αναπήρων τέκνων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και, 10 κατά συνέπεια, θα έχουν την ίδια αντιμετώπιση που ο ν.3848/2010 (Α’ 71) επιφυλάσσει στους πολύτεκνους» (άρθρο 52). Οι εκπαιδευτικοί επομένως οι οποίοι έχουν δύο παιδιά ανάπηρα με ποσοστό αναπηρίας 67% υπάγονται σε ειδική κατηγορία μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή , σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές εγκυκλίους.
 1. Προκειμένου για απόσπαση με υπαγωγή σε ειδική κατηγορία αρκεί πρόσφατη γνωμάτευση δευτεροβάθμιας υγειονομικής επιτροπής ή Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), όπως απαιτείται με το νομικό πλαίσιο των μεταθέσεων.
Η υπαγωγή ή μη των εν λόγω εκπαιδευτικών στην ειδική κατηγορία θα εξεταστεί από τα αρμόδια Κεντρικά Υπηρεσιακά Συμβούλια.

β) Είναι σύζυγοι στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων, ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος καθώς και του Ειδικού Ένστολου προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας (παρ. 1 του άρθρου 21 ν. 2946/2001 ΦΕΚ  224/τ.Α΄ και παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α΄)

Διευκρινίζουμε σχετικά με τις αιτήσεις των συζύγων στρατιωτικών ότι εάν αυτοί βρίσκονται υπό μετακίνηση και δεν είναι γνωστός ο τόπος εργασίας τους, δε θα υποβληθεί αίτηση από τους/τις εκπαιδευτικούς με τις καθορισθείσες διαδικασίες της παρούσης εγκυκλίου. Η αίτηση όμως δύναται να υποβάλλεται χειρόγραφα μόλις καταστεί γνωστός ο τόπος μετακίνησης και θα εξετάζεται από την υπηρεσία σε σχέση και με τις λοιπές αιτήσεις που θα υπάρχουν και στο πλαίσιο ύπαρξης λειτουργικών αναγκών των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής.

γ) Είναι εκλεγμένοι περιφερειακοί σύμβουλοι, δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, πρόεδροι δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων ή εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων (άρθρα  93 παρ. 7 και 182 παρ. 10 του ν. 3852/2010, ΦΕΚ 87/τ.Α’ ).

δ) Είναι σύζυγοι δικαστικών λειτουργών(παρ.3, άρθρου 47 ν. 2304/1995, ΦΕΚ 83/τ.Α΄).

ε) Είναι σύζυγοι μελών ΔΕΠ (άρθρο 44 Α παρ. 12 α του ν. 4115/2013)

ΠΡΟΣΟΧΗ! Στις ανωτέρω κατά προτεραιότητα αποσπάσεις, αν δεν υπάρχουν λειτουργικά κενά στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής της περιοχής όπου θεμελιώνουν δικαίωμα απόσπασης οι εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν, η απόσπαση δύναται να πραγματοποιείται σε όμορη αυτής περιοχή. Γι’ αυτό εφιστούμε την προσοχή να δηλώνονται και περιοχές όμορες της περιοχής πρώτης προτίμησης.

Δείτε την εγκύκλιο:

4 σχόλια:

 1. Ε ήμαστε αχάριστοι, αντί να λέμε και ευχαριστώ που μας θυμήθηκαν!
  Αλήθεια ο 500€ πότε ξεκινάει;Να ξέρω να μαζέψω λεφτά για τα ναύλα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Δυστυχώς δεν ισχύει η κατά προτεραιότητα απόσπαση ,η εγκύκλιος γενικής αγωγής δεν συμπεριλαμβάνει τη δημοτική αστυνομία.Μάλιστα σε ενημέρωση από το υπουργείο παιδείας μας ζήτησαν βεβαίωση από την αστυνομία για συνυπηρέτηση,πράγμα που η αστυνομία αδυνατεί να δώσει, όπως είναι λογικό, αφού δεν έχει ολοκληρωθεί η μετάταξη ακόμα.Έτσι όχι μόνο δεν εντασσόμαστε σε ειδική κατηγορία αλλά υπάρχει περίπτωση να μη δώσουν ούτε τα μόρια της απλής συνυπηρέτησης.Στην εγκύκλιο της ειδικής αγωγής προφανώς συμπεριλαμβάνεται εκ παραδρομής δυστυχώς η δημοτική αστυνομία.Αν όμως τελικά το λάθος είναι στην εγκύκλιο της γενικής αγωγής και ισχύει για όλους τους εκπαιδευτικούς παρακαλώ να μας ενημερώσετε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Προφανώς και δεν ισχύει για το ιδιαίτερης κατηγορίας προσωπικό (κανείς δεν ξέρει ακόμη τι θα ισχύσει για το ιδιαίτερης κατηγορίας προσωπικό), η εγκύκλιος είναι επανάληψη παλαιότερης και εκ παραδρομής αναφέρει εκ νέου τους δημοτικούς αστυνομικούς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΕ ΒΡΕ ΠΑΙΔΙΑ.ΕΝΣΤΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ. ΓΙΝΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ (ΑΣΧΕΤΩΣ ΑΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΕΝΣΤΟΛΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΑΙ ΑΟΠΛΟΙ,ΒΑΣΕΙ ΕΝΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΥ ΕΙΔΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΩΝ...).ΤΙ ΣΤΟ ΚΑΛΟ, ΝΑ ΜΗ ΜΕΙΝΕΙ ΚΑΤΙ ΧΡΗΣΙΜΟ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ;(Η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗ). ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΟΥ ΠΟΥ ΤΑΛΑΙΠΩΡΗΘΗΚΑ 10 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΤΕΛΙΚΑ ΠΕΡΙΣΥ ΠΗΡΑΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΥΠΟΘΗΤΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΚΟΙΝΟ ΜΕΡΟΣ (ΤΟΠΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΜΑΣ),ΤΟΤΕ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΡΟΛΑΒΑΜΕ ΩΣ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΔΙΝΑΝ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ (ΣΙΓΟΥΡΑ ΟΜΩΣ "ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΛΛΟΙ" ΘΑ ΠΡΟΛΑΒΑΝ...).ΜΕΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ,ΕΞΑΙΡΕΣΗ Η ΣΥΖΥΓΟΣ,ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΞΕΡΟΝΗΣΙ ΜΥΡΙΑΔΕΣ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΑΠΟ ΣΥΖΥΓΟ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΔΥΟ ΝΟΙΚΙΑ ΞΑΝΑ ΝΑ ΣΦΥΡΟΚΟΠΟΥΝ ΑΝΕΛΕΗΤΑ (ΚΑΙ ΤΟΥΜΠΕΚΙ Ο ΝΕΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ,ΟΠΩΣ ΕΤΑΖΕ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΑ...).ΕΝΣΤΟΛΟΙ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ. ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ,ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗ!ΜΗ ΤΑ ΨΕΙΡΙΖΕΤΕ ΠΟΛΥ,ΓΙΑΤΙ Μ'ΑΥΤΑ ΚΑΙ Μ'ΑΥΤΑ (ΤΑ ΒΛΑΚΩΔΗ,ΑΝΑΣΦΑΛΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΣΧΕΤΟΥΣ-ΑΝΕΚΔΙΗΓΗΤΟΥΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΑΘΕ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΥΝΟΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΜΑΣ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΑΥΤΟ,ΜΕΤΑ ΤΑ ΧΑΖΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ "ΤΥΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΝΤΩΣ ΕΤΣΙ" ΑΝΟΙΞΕ ΤΑ Στραβα σου και δες....).ΟΠΟΤΕ ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΩΣ ΕΧΕΙ.Η ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ,ΛΕΕΙ ΠΩΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΡΗΤΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΝΟΜΟ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ...ΟΠΟΤΕ ΑΦΗΣΤΕ ΤΙΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ.Ο ΝΟΜΟΣ ΛΕΕΙ ΕΝΣΤΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΚΑΤΑΦΕΡΑΜΕ ΚΑΙ ΜΑΣ ΒΓΑΛΑΜΕ ΕΚΤΟΣ ΣΑΝ Δ.Α.,ΜΗ ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΣΑΝ ΕΛ.ΑΣ. ΠΟΥ ΓΙ'ΑΥΤΟΥΣ ΙΣΧΥΕΙ ΧΡΟΝΙΑ ΕΠΙΚΑΛΟΥΜΕΝΟΙ "ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ"!!! Η "ΕΝΣΤΟΛΟΤΗΤΑ" ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΜΕΤΡΑΕΙ ΣΤΟ ΝΟΜΟ.Υ.Γ.ΤΟ ΘΕΜΑ ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΕΜΕΝΑ ΤΟΝ "ΠΑΛΙΟ" ΣΤΟ ΖΗΤΗΜΑ,ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΟΛΛΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΠΛΕΟΝ ΠΟΥ ΧΩΡΙΖΟΥΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΕΩ ΜΗΤΣΟΤΑΚΟ-ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή