Κυριακή 29 Ιουνίου 2014

Αντισυνταγματικές οι διατάξεις του ν. 4172/2013 για τη διαθεσιμότητα - Νέα δικαίωση, για υπαλλήλους του Υπ. Πολιτισμού & της ΓΓ Εμπορίου - Τι λέει η κα Τσίπρα

Αντισυνταγματική κρίθηκε για μία ακόμα φορά η διαθεσιμότητα στο Δημόσιο καθώς με  δύο νέες αποφάσεις του το Πρωτοδικείο Αθηνών, έκρινε ότι οι διατάξεις του ν.4172/2013 και των Υπουργικών Αποφάσεων, που κατήργησαν οργανικές θέσεις υπαλλήλων στο Υπουργείο Πολιτισμού και στην Γενική Γραμματεία Εμπορίου, είναι αντίθετες προς το Σύνταγμα ενώ διέταξε την επάνοδο στην εργασία συνολικά 48 εργασιακά διαθέσιμων υπαλλήλων.

Σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα της δικηγόρου-εργατολόγου Μαρίας – Μαγδαληνής Τσίπρα το Δικαστήριο έκρινε: «Περαιτέρω, δεδομένου, ότι ο διορισμός δημοσίου υπαλλήλου προϋποθέτει την προηγούμενη νομοθέτηση οργανικής θέσης, συνεπώς και την ορθολογική οργάνωση των λειτουργιών και γενικά των υπηρεσιών του κράτους, δεν είναι συνταγματικά επιτρεπτό, προκειμένου να εξυπηρετηθεί ο θεμιτός σκοπός της αναδιοργάνωσης των δημοσίων υπηρεσιών και της ορθολογικής διαχείρισης τη αντίστοιχης δημόσιας δαπάνης να καθορίζονται όροι υποχρεωτικής απομάκρυνσης υπαλλήλων από την υπηρεσία με βάση κριτήρια μη συνδεόμενα με τις λειτουργικές και οργανωτικέ ανάγκες της Διοίκησης καθώς και με τα προσόντα, τις ικανότητες και γενικά την υπηρεσιακή απόδοση των υπαλλήλων και να επέρχεται έτσι η κατάργηση των οργανικών θέσεων, τις οποίες κατείχαν οι απομακρυνόμενοι, ως αυτόθροη συνέπεια της απομάκρυνσης (βλ.Ολ.ΣτΕ 3354/2013 ΤΝΠΔΣΑ)».

Συνέπεια των ανωτέρω το Δικαστήριο διέταξε:
  • «-Υποχρεώνει το καθ’ ου να αποδέχεται προσωρινά τις υπηρεσίες των αιτούντων με τους ίδιους όρους και αποδοχές πριν την θέση των αιτούντων σε διαθεσιμότητα.
  • -Απειλεί εις βάρος του καθ’ ου και υπέρ εκάστου των αιτούντων χρηματική ποινή ύψους τριακοσίων (300) ευρώ για κάθε ημέρα άρνησης του να αποδέχεται τις υπηρεσίες των αιτούντων…»
Η προσπάθεια μας και ο αγώνας μας για την ανατροπή των δυσμενών μέτρων, που έχουν επιβληθεί εις βάρος των δημοσίων υπαλλήλων συνεχίζεται με αμείωτη ένταση και είμαστε βέβαιοι, ότι με τη συνδρομή της δικαιοσύνης θα οδηγηθούμε στην τελική μας δικαίωση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου