Δευτέρα 16 Ιουνίου 2014

Άρειος Πάγος: Το γενικότερο συμφέρον επέβαλε να μην επανατοποθετηθούν οι καθαρίστριες - Διαβάστε το σκεπτικό της απόφασης

Γιατί οι αρεοπαγίτες έκαναν δεκτή την αίτηση του υπουργείου Οικονομικών που ζητούσε να ανασταλεί προσωρινά η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για την επανατοποθέτηση των καθαριστριών που απασχολούνταν στο υπουργείο Οικονομικών

Την οικονομική πολιτική του κράτους δεν έχουν την δυνατότητα να κρίνουν τα πολιτικά δικαστήρια, όπως είναι ο Αρειος Πάγος, αλλά ούτε και κάτω από το πρίσμα του γενικότερου συμφέροντος, πιθανολογείται στην παρούσα φάση ότι υπάρχει πρόβλημα με τη διαθεσιμότητα των καθαριστριών. Με αυτό το σκεπτικό, που σήμερα έγινε γνωστό, οι αρεοπαγίτες έκαναν δεκτή την αίτηση του υπουργείου Οικονομικών που ζητούσε να ανασταλεί προσωρινά η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για την επανατοποθέτηση των καθαριστριών που απασχολούνται στο υπουργείο Οικονομικών και στις Δ.Ο.Υ. με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου.

Στις 15 Μαΐου 2014, το Μονομελές Πρωτοδικείο της Αθήνας ακύρωσε τις απολύσεις 397 καθαριστριών του υπουργείου Οικονομικών και διέταξε την προσωρινή επαναπρόσληψη τους.

Η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου ήταν προσωρινά εκτελεστή και το υπουργείο Οικονομικών ήταν υποχρεωμένο να τις τοποθετήσει ξανά στις θέσεις τους μέχρι η Δικαιοσύνη να αποφασίσει τελεσίδικα για το θέμα.

Συγκεκριμένα υποχρέωνε το Δημόσιο να αποδεχτεί τις υπηρεσίες των καθαριστριών με τα ίδια καθήκοντα και τους όρους που εργάζονταν μέχρι πριν την έξοδό τους από το υπουργείο.

Ωστόσο, το υπουργείο Οικονομικών προσέφυγε στον Άρειο Πάγο ζητώντας την προσωρινή αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου που είχε κρίνει παράνομη τη διαθεσιμότητα των καθαριστριών και είχε ζητήσει την επανατοποθέτησή τους.

Πριν από λίγες μέρες (12.6.14) ο Άρειος Πάγος έκανε δεκτή την αίτηση του υπουργείου Οικονομικών και ανέστειλε την απόφαση του Πρωτοδικείου, ενώ τότε γνωστοποιήθηκε στα ενδιαφερόμενα μέρη μόνο το «δια ταύτα» της απόφασης και σήμερα έγινε γνωστό το σκεπτικό της αρεοπαγιτικής απόφασης.

Κατ' αρχάς, οι αρεοπαγίτες αναφέρουν ότι «κατά τη διάρκεια της διαθεσιμότητας οι καθαρίστριες αν και μη εργαζόμενες θα ελάμβαναν τα ¾ των τακτικών αποδοχών τους». Παράλληλα, αναφέρουν ότι «η διασφάλιση της συνέχειας της οικονομικής πολιτικής του κράτους κατά τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου με έκτακτες δημοσιονομικές δυσχέρειες εθνικού επιπέδου αποτελεί μείζον αγαθό, συνδεόμενο με το γενικό συμφέρον, σε σχέση με το ατομικό συμφέρον κάθε μιας καθαρίστριας, να διαταραχθεί η οργανική της θέση και να εξακολουθήσουν να απασχολούνται σε αυτή αμειβόμενη όπως και πριν» και συνεχίζουν: «Γιατί το ατομικό συμφέρον δεν μπορεί να νοείται και να λειτουργεί ανεξάρτητα προς τις εκ της εξυπηρετήσεως αυτού συνέπειες ως προς την αποτελεσματικότητα της οικονομικής πολιτικής του κράτους την οποία σε κάθε περίπτωση δεν έχουν την δυνατότητα να κρίνουν τα πολιτικά δικαστήρια από άποψη σκοπιμότητας, ει μη μόνο το εκλογικό σώμα».

Τέλος, σε άλλο σημείο της αρεοπαγιτικής απόφασης αναφέρεται ότι στο πλαίσιο της παρούσας «στενής» διαδικασίας (δηλαδή στο επίπεδο της αναστολής που είναι τώρα η υπόθεση στον Άρειο Πάγο) δεν πιθανολογείται ότι υπάρχει πρόβλημα με την κατάργηση των οργανικών θέσεων των καθαριστριών η οποία «θα επέβαλε την ματαίωση της πολιτικής» της κυβέρνησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου