Τρίτη 17 Ιουνίου 2014

Επιθετικό έγγραφο της ΠΟΕ-ΟΤΑ στον Υπουργό Δικαιοσύνης περί τροποποίησης της ΚΥΑ ένταξης στα Καταστήματα Κράτησης & «μπηχτή» κατά Μητσοτάκη

Αθήνα, 17 Ιουνίου 2014
Αριθμ. Πρωτ.: 605

Προς:       
Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
κ. Χαράλαμπο Αθανασίου

Κοινοποίηση:
1.       Πρωθυπουργό της Ελλάδας
      κ. Αντώνη Σαμαρά
2.       Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης
      και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
      κ. Κυριάκο Μητσοτάκη

Θέμα: «Περί τροποποίησης της κοινής Υπουργικής Απόφασης για την ένταξη των Δημοτικών Αστυνομικών στα Καταστήματα Κράτησης».

Κύριε Υπουργέ,   
Με την υπ’ αριθμ. 90894/18-10-2013 κοινή Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 2655/18-10-2013), «Καθορισμός προσόντων, προϋποθέσεων και διαδικασίας αξιολόγησης και ένταξης των υπαλλήλων, των αναφερο­μένων στο άρθρο 81 του Ν.4172/2013, στους κλάδους ΔΕ Εξωτερικής Φρούρησης και ΔΕ Φύλαξης των Καταστημάτων Κράτησης», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 101650/28-11-2013 κοινή Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 3032/28-11-2013), καθορίστηκαν τα απαιτούμενα προσόντα για την ένταξη των Δημοτικών Αστυνομικών στα Καταστήματα Κράτησης, τα οποία είναι αποκλειστικά και μόνο:

α. Να είναι κάτοχοι πτυχίου ή απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
β. Να μην έχουν ηλικία μεγαλύτερη των 50 ετών και
γ. Να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70 μ. οι άνδρες και 1,60 μ. οι γυναίκες.
Παρά δε τις σαφείς προβλέψεις των ως άνω Υπουργικών Αποφάσεων, σύμφωνα με πρόσφατο έγγραφο της Διεύθυνσης Προσωπικού του Υπουργείου σας, γίνεται γνωστό, ότι οι επιτυχόντες στον κλάδο Δ.Ε. Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης, που δεν εξετάσθηκαν στο πλαίσιο της διαδικασίας της κινητικότητας από τις Υγειονομικές και Ψυχοτεχνικές επιτροπές του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, θα κληθούν σύντομα να εξετασθούν από αντίστοιχη Επιτροπή, κάτι το οποίο συνιστά αυθαιρεσία.
Σας επισημαίνουμε ότι, αντίθετα με την κοινή Υπουργική Απόφαση για την ένταξη στην ΕΛ.ΑΣ., στα κριτήρια πρόσληψης στα Καταστήματα Κράτησης που εσείς ο ίδιος καθορίσατε δεν προβλέπονται ψυχοτεχνικές-υγειονομικές εξετάσεις, ενώ η εκ των υστέρων θέσπισή τους είναι καθαρά καταχρηστική και μόνο σκοπό έχει περισσότερες απολύσεις! Εξάλλου, όσοι αποτύχουν δεν δύνανται να καταλάβουν θέση επόμενη στην προτίμηση τους, όπως συνέβη με την ΕΛ.ΑΣ., καθώς όχι μόνο η διαδικασία είναι στο τελικό στάδιο, αλλά έχετε ήδη προχωρήσει στο διορισμό των επιτυχόντων.
Η προχειρότητα και επιπολαιότητα με την οποία αντιμετωπίζετε το θέμα της κινητικότητας μιας ολόκληρης κατηγορίας υπαλλήλων δημιουργεί εύλογες απορίες. Από πλευράς μας σας δηλώνουμε, ότι σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να ανεχθούμε να μετακυλήσετε εις βάρος των Δημοτικών Αστυνομικών τις δικές σας αβλεψίες. Δεν διστάσατε να εκδώσετε Φ.Ε.Κ. μετάταξης με βάση προσωρινούς πίνακες, αγνοώντας την κείμενη νομοθεσία, και εφαρμόζετε  αποφάσεις «προσωρινής τοποθέτησης» του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης, που εκδόθηκαν παρανόμως.
Επιπλέον, τώρα, δημιουργείτε νέα προσκόμματα στη διαδικασία, εφευρίσκοντας προϋποθέσεις, που δεν μεριμνήσατε να θεσπίσετε όταν έπρεπε, καταρρίπτοντας στην πράξη τον τίτλο που φέρετε ως Υπουργός, καθώς η περιφρόνηση των Νόμων δεν συνάδει με την έννοια της «Δικαιοσύνης». Η παρέμβαση στο Α.Σ.Ε.Π. για τη μεμονωμένη έκδοση κίβδηλων τελικών πινάκων δεν αρμόζει στη έννοια της «Διαφάνειας», ενώ αμφίβολο είναι αν ο εξαναγκασμός δεκάδων Δημοτικών Αστυνομικών να αλλάξουν πόλη ή φορέα απασχόλησης τρεις φορές μέσα σε 2 μήνες μπορεί να ενταχθεί στο πλαίσιο της προστασίας των «Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων»!
Επειδή οι Δημοτικοί Αστυνομικοί μέχρι στιγμής έχουν πέσει θύματα των δικών σας πράξεων ή παραλείψεων, σας καλούμε να προβείτε έστω τώρα στην αποκατάσταση μερικών εκ των αδικιών, επαναπροκηρύσσοντας για τους μη διοριστέους τις 177 θέσεις, που παρέμειναν κενές σε φορείς του Υπουργείου σας, με ταυτόχρονη άρση του ηλικιακού ορίου των 50 ετών.

Το παρόν έγγραφο κοινοποιείται στον κ. Πρωθυπουργό τον οποίο καλούμε να παρέμβει, καθώς η έως τώρα διαδικασία στην κινητικότητα των Δημοτικών Αστυνομικών βρίθει αδικιών, παρανομιών και παρατυπιών, ενώ ιδιαίτερα η στάση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, μάλλον φανερώνει προσωπική εμπάθεια προς έναν ολόκληρο κλάδο, με εξαίρεση μία συγκεκριμένη υποκατηγορία υπαλλήλων που αντιμετωπίζεται προνομιακά και στην οποία «συμπτωματικά» ανήκε μετακλητός υπάλληλος στο πολιτικό του γραφείο.
Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
     Ο Πρόεδρος       Ο Γεν. Γραμματέας

Θέμης Μπαλασόπουλος     Γιάννης Τσούνης

Σχόλιο: Το έγγραφο είναι προγενέστερο της έκδοσης του ΦΕΚ εκπαίδευσης, πήρε όμως αριθμό πρωτοκόλου σήμερα το πρωί.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου