Τρίτη 30 Ιουλίου 2013

Προεδρικά Διατάγματα και οι δικαστές δεμένοι - Πώς θα αντιμετωπίσει η κυβέρνηση τις προσωρινές διαταγές για τη διαθεσιμότητα


Μπλόκο σε αποφάσεις προσωρινών διαταγών ή ασφαλιστικών μέτρων χαμηλόβαθμων δικαστηρίων, τα οποία πιθανότατα ύστερα από προσφυγές διαθεσίμων ή απολυμένων στο Δημόσιο θα ακύρωναν στην πράξη τη μνημονιακή δέσμευση για άμεση έξοδο -έως το τέλος του χρόνου- στη διαθεσιμότητα 25.000 υπαλλήλων και άλλων 15.000 προς απόλυση έως το τέλος του 2014, επιχειρεί να βάλει η κυβέρνηση με την τροπολογία που κατέθεσαν την περασμένη Παρασκευή στη Βουλή οι υπουργοί Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης. 


Με την τροπολογία ορίζεται ότι απαιτείται η έκδοση Προεδρικών Διαταγμάτων για την κατάρτιση ή τροποποίηση στο εξής των οργανισμών του δημοσίου τομέα, γεγονός το οποίο θα οδηγήσει σε καταργήσεις οργανικών θέσεων, κλάδων και ειδικοτήτων αλλά και στην υπαγωγή του πλεονάζοντος προσωπικού στο καθεστώς της διαθεσιμότητας.

Με τον τρόπο αυτό, και ενώ θα προηγείται η γνωμοδότηση του ΣτΕ που θα ελέγχει τη συνταγματικότητα των Προεδρικών Διαταγμάτων, επιδιώκεται στην ουσία να «υποδεικνύονται» και να «καθοδηγούνται» στη συνέχεια τα χαμηλόβαθμα δικαστήρια ώστε να μην εκδίδουν αποφάσεις υπέρ των υπαλλήλων που θα προσφεύγουν σε αυτά και έτσι να μπλοκάρεται, επί μακρό χρονικό διάστημα, ο μνημονιακός στόχος για άμεσες και σαφώς καταγεγραμμένες, ανά μήνα, διαθεσιμότητες ή απολύσεις στο Δημόσιο.

Με τα ίδια Προεδρικά Διατάγματα αποφεύγεται ακόμη η βάσανος για έγκρισή τους από τη Βουλή, ενώ θα προβλέπεται η αντικατάσταση ή τροποποίηση κάθε ισχύουσας διάταξης νόμου ή κανονιστικής πράξης που αφορούν τις σχεδιαζόμενες αλλαγές σε διάφορους φορείς του δημοσίου τομέα... Ολα αυτά την ώρα που έχει μπει από την κυβέρνηση στην τελική του φάση το σχέδιο της ολοκλήρωσης της διαθεσιμότητας για άλλους 8.296 υπαλλήλους από 17 υπουργεία μετά τις 23 Σεπτεμβρίου.

* Ειδικότερα, μέχρι το τέλος του μήνα, το κάθε υπουργείο θα πρέπει να συντάξει κατάλογο με τους κλάδους, τα τμήματα και τις ειδικότητες από τα οποία θα προκύψει το πλεονάζον προσωπικό.
* Στη συνέχεια, και μέχρι τις 23 Αυγούστου, το κάθε υπουργείο θα πρέπει να ανακοινώσει τις οργανικές θέσεις που θα καταργήσει, ως πλεονάζουσες, όπως και τις αντίστοιχες υπηρεσίες.
* Το λόγο στη συνέχεια θα έχουν τα τριμελή ειδικά υπηρεσιακά συμβούλια που θα συσταθούν ανά φορέα ή ομάδα φορέων και τα οποία θα αναλάβουν έως τις 16 Σεπτεμβρίου να έχουν αξιολογήσει με μοριοδότηση τους φακέλους χιλιάδων υπαλλήλων ώστε 8.296 (σε αυτούς περιλαμβάνονται και οι 3.340 υπάλληλοι της Δημοτικής Αστυνομίας) υπάλληλοι με τα «χαμηλότερα» προσόντα να οδηγηθούν μετά τις 23 του ίδιου μήνα στη διαθεσιμότητα, που θα διαρκέσει από μερικούς μήνες έως ένα οκτάμηνο το πολύ, λαμβάνοντας το 75% του μισθού τους.

Στη λίστα της διαθεσιμότητας θα συνεισφέρουν κυρίως τα υπουργεία Παιδείας (1.000-1.500 διοικητικοί υπάλληλοι ΑΕΙ, Εκκλησιαστικών Σχολών κ.λπ.), Εσωτερικών (Δημοτική Αστυνομία), Εθνικής Αμυνας (500), Υγείας (1.500 διοικητικοί και τεχνικοί νοσοκομείων), Δημόσιας Τάξης (500), Οικονομικών (400 διοικητικοί), Πολιτισμού και Αθλητισμού (500), Υποδομών (750 από οργανισμούς που πρόκειται να καταργηθούν ή συγχωνευτούν), Εργασίας (600 από ΟΑΕΔ και άλλους οργανισμούς), ενώ με μερικές δεκάδες υπαλλήλους θα συνεισφέρουν στη διαθεσιμότητα τα υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης, Εξωτερικών, Ναυτιλίας, Τουρισμού, Περιβάλλοντος, Δικαιοσύνης, Ανάπτυξης και Μακεδονίας-Θράκης. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου