Παρασκευή 19 Ιουλίου 2013

Αδικαιολόγητες απουσίες και εικονικές υπερωρίες πυροδοτούν πειθαρχικούς ελέγχους

Εντείνονται οι έλεγχοι του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης για την ορθή τήρηση στις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των δημοσίων υπαλλήλων από τις υπηρεσίες τους. Μετά τον υπουργό Εσωτερικών και ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης δίνει εντολή να κινηθούν οι πειθαρχικές διαδικασίες για τους υπαλλήλους του υπουργείου του που απουσίαζαν αδικαιολόγητα.

Σύμφωνα με τη σχετική έκθεση του Σώματος Επιθεωρητών από τους πρώτους ελέγχους που διενεργήθηκαν δειγματοληπτικά σε συγκεκριμένες υπηρεσίες και υπουργεία έχουν προκύψει σημαντικά συμπεράσματα.

Μεταξύ άλλων διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν υπάλληλοι που απουσίαζαν για μεγάλο χρονικό διάστημα από τις υπηρεσίες τους, ενώ οι αρμόδιες διευθύνσεις δεν προέβησαν στην έγκαιρη ενημέρωση των προϊσταμένων αρχών προκειμένου να τους διακοπεί η μισθοδοσία. Σε πολλές περιπτώσεις οι υπάλληλοι λάμβαναν εικονικές υπερωρίες, ενώ σε άλλες εντοπίστηκαν υπάλληλοι που αργοπορούσαν στην ανάληψη καθηκόντων ή αποχωρούσαν νωρίτερα από την προβλεπόμενη ώρα λήξης της βάρδιας τους.

Σήμερα με νεότερη ανακοίνωση ο υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Μιχελάκης, κάνει γνωστό ότι έδωσε εντολή για προληπτικό έλεγχο τήρησης του ωραρίου στο σύνολο των εργαζομένων όλων των υπηρεσιών του υπουργείου. Όπως επισημαίνει έλαβε τη σχετική απόφαση καθώς η έκθεση του Σώματος Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης στηριζόταν σε τυχαίο δείγμα καρτών παρουσίας 68 υπαλλήλων μιας υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών

Με εντολή Κ. Μητσοτάκη κινούνται οι πειθαρχικές διαδικασίες και στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Μετά την κοινοποίηση της Έκθεσης ο Κ. Μητσοτάκης προέβη στη παρακάτω δήλωση:

«Η ενίσχυση της πειθαρχικής ευθύνης στο Δημόσιο Τομέα αποτελεί κεντρική προτεραιότητα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Στην κατεύθυνση αυτή, καίριας σημασίας είναι η δουλειά που γίνεται το τελευταίο διάστημα από το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ) το οποίο δημοσίευσε σήμερα τα αποτελέσματα των τεσσάρων πρώτων εκθέσεων που αφορούν την τήρηση του ωραρίου εργασίας των δημοσίων υπαλλήλων στα Υπουργεία Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Πολιτισμού – Αθλητισμού και Τουρισμού. Η προκλητική αίσθηση χαλαρότητας που χαρακτήριζε μία μικρή μειοψηφία δημοσίων υπαλλήλων φροντίζουμε να σταματήσει, ξεκινώντας από το σπίτι μας. Ακολουθώντας τις υποδείξεις της Έκθεσης του ΣΕΕΔΔ που αφορά το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, έδωσα εντολή στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου να ξεκινήσουν τις πειθαρχικές διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος για τους υπαλλήλους που σύμφωνα με τα συμπεράσματα της Έκθεσης απουσίαζαν πάνω από 8 ώρες το μήνα, καθώς και στους προϊσταμένους που αμέλησαν να παρακολουθούν ως όφειλαν την τήρηση του χρόνου εργασίας των υφισταμένων τους. Παράλληλα, δόθηκε εντολή για μείωση των αποδοχών όλων όσων δεν συμπλήρωναν το ωράριο τους, ανάλογα με το χρόνο απουσίας τους. Η απόφαση αυτή έρχεται ουσιαστικά να επιβραβεύσει τη μεγάλη πλειοψηφία των συνεπών κι εργατικών υπαλλήλων οι οποίοι προσπαθούν σε δύσκολες συνθήκες να επιτελέσουν με αίσθημα ευθύνης τα καθήκοντα τους απέναντι σε άλλους συναδέλφους τους που συστηματικά εξαπατούν τους ίδιους, την υπηρεσία και εν τέλει τους έλληνες πολίτες, απουσιάζοντας αδικαιολόγητα και επί μακρόν από τα καθήκοντά τους. Δίνουμε ξεκάθαρα το μήνυμα στους συστηματικούς κοπανατζήδες ότι οι πρακτικές αυτές αποτελούν πλέον παρελθόν για το Δημόσιο. Σήμερα έγινε μόνο η αρχή».

Παρακάτω ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση και οι διαπιστώσεις των επιθεωρητών

Το Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης συμμετέχει ενεργά στο Πρόγραμμα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την οργανωτική αναδιάρθρωση και τη λειτουργική αναβάθμιση των δημοσίων υπηρεσιών, καθώς και για την ενίσχυση της λογοδοσίας και πειθαρχικής ευθύνης των δημοσίων υπαλλήλων. Στο πλαίσιο αυτό διενεργεί ελέγχους, μεταξύ άλλων, και για τη διαπίστωση της τήρησης του χρόνου εργασίας από τους υπαλλήλους. Από τους ελέγχους αυτούς που βρίσκονται σε εξέλιξη σε διάφορους φορείς σε όλη την επικράτεια, προκύπτει ότι τα συστήματα ελέγχου υπολειτουργούσαν ενώ παρατηρήθηκε απροθυμία των αρμοδίων διοικητικών οργάνων να ελέγξουν την τήρηση του εργασιακού χρόνου και να επιβάλουν τις κατά νόμο προβλεπόμενες πειθαρχικές και διοικητικές κυρώσεις.

Για το λόγο αυτό, το ΣΕΕΔΔ, κατόπιν σχετικής εντολής του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, επεκτείνει τους σχετικούς ελέγχους σε μεγάλο αριθμό φορέων, με σκοπό να συμβάλει αποτελεσματικά στην εξάλειψη του φαινομένου της αδικαιολόγητης αποχής από τα υπηρεσιακά καθήκοντα, το οποίο προκαλεί σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των υπηρεσιών και στην εξυπηρέτηση των πολιτών.

Σημειώνεται, ότι η τήρηση του χρόνου εργασίας, ο οποίος από 16-6-2011 με το νόμο 3979/2011 αυξήθηκε από τριανταεπτά και μισή (37 και ½) ώρες σε σαράντα (40) εβδομαδιαίως, δηλαδή ανέρχεται σε οκτώ ώρες ημερησίως, αποτελεί θεμελιώδη υποχρέωση των υπαλλήλων των Δημοσίων Υπηρεσιών, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α και Β΄ βαθμού. Η μη εκπλήρωση της ανωτέρω υποχρέωσης από ορισμένους υπαλλήλους δημιουργεί αρνητική εικόνα για το σύνολο της Δημόσιας Διοίκησης και υπονομεύει τη σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες. Αυτή η αρνητική εικόνα αδικεί το προσωπικό που εργάζεται ευσυνείδητα και πολλές φορές υπό δυσχερείς συνθήκες. Κατά συνέπεια, το φαινόμενο αυτό πρέπει να αντιμετωπισθεί άμεσα και αποτελεσματικά.

Επισημαίνεται, επίσης, ότι ο έλεγχος της τήρησης του εργασιακού χρόνου από το προσωπικό του δημοσίου αποτελεί ευθύνη των άμεσων Προϊσταμένων και των Διευθύνσεων Διοικητικού/Προσωπικού, που οφείλουν, σε περίπτωση μη τήρησης, εν όλω ή εν μέρει, του χρόνου εργασίας, να μεριμνούν για την ανάλογη περικοπή των αποδοχών των υπαλλήλων, καθώς και για την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου.

Ήδη, το ΣΕΕΔΔ ολοκλήρωσε τους ελέγχους του στις Κεντρικές Υπηρεσίες των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Τουρισμού, στις Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού που στεγάζονται στο κτίριο επί της οδού Μπουμπουλίνας 20-22 και στις Υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών που στεγάζονται στο κτίριο επί της οδού Ευαγγελιστρίας 2, από τους οποίους προέκυψαν τα εξής:

Στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κατά το μήνα Νοέμβριο 2012, που εξετάστηκε δειγματοληπτικά, από το σύνολο των εργαζομένων που ελέγχθηκαν, δεκαεννέα (19) υπάλληλοι απουσίαζαν για περισσότερες από οκτώ (8) ώρες αθροιστικά σε μηνιαία βάση, ενώ παρατηρήθηκαν και ορισμένες ολιγόλεπτες καθυστερήσεις ή πρόωρες αποχωρήσεις υπαλλήλων. Σημειώνεται, ότι η πλειοψηφία των εργαζομένων τήρησε τον ως άνω αναφερόμενο προβλεπόμενο χρόνο εργασίας και μάλιστα αρκετοί εξ αυτών εργάστηκαν και πέραν των οκτώ (8) ωρών ημερησίως. Για μεγάλο χρονικό διάστημα η Διεύθυνση Διοικητικού παρέλειψε να διενεργήσει έλεγχο για τη συμπλήρωση του χρόνου εργασίας από το προσωπικό και μέχρι το χρόνο του ελέγχου του ΣΕΕΔΔ δεν είχε μεριμνήσει για την ανάλογη περικοπή των αποδοχών των υπαλλήλων που δεν συμπλήρωναν τον εργασιακό χρόνο, και για την πειθαρχική τους δίωξη.

Στο Υπουργείο Τουρισμού, το Νοέμβριο 2012, κατά τον οποίο είχε εγκριθεί υπερωριακή απασχόληση, ποσοστό 75% των υπαλλήλων τήρησαν τον υποχρεωτικό χρόνο εργασίας, όμως σε 50 υπαλλήλους καταβλήθηκε υπερωριακή αμοιβή για 1-2 ώρες επιπλέον των δεδουλευμένων βάσει ωροσήμανσης, με εξαίρεση δύο περιπτώσεις που η διαφορά ήταν 8-9 ώρες. Η Υπηρεσία δικαιολόγησε την επιλογή της επικαλούμενη επιβράβευση των συγκεκριμένων υπαλλήλων, χωρίς ωστόσο αυτό να προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Κατά το τρίμηνο Μαρτίου-Μαΐου 2012, κατά το οποίο δεν χορηγήθηκαν υπερωρίες, μόνο το 23% των υπαλλήλων τήρησε το χρόνο εργασίας και μάλιστα 13 υπάλληλοι παρουσίασαν αναιτιολόγητη αρνητική απόκλιση, που αθροιστικά ξεπερνούσε τον εργασιακό χρόνο τριών ημερών. Παρά τα ανωτέρω, η Διεύθυνση Διοικητικού δεν είχε μεριμνήσει για την ανάλογη περικοπή αποδοχών και τον πειθαρχικό έλεγχο των υπαλλήλων. Επίσης, παρά την επανειλημμένη χρήση βραχυχρόνιων αναρρωτικών αδειών από μεγάλο ποσοστό του προσωπικού, η Υπηρεσία δεν εφαρμόζει την πρόβλεψη του Υπαλληλικού Κώδικα για κατ’ οίκον εξέταση, λόγω έλλειψης ελεγκτή-ιατρού. Χαρακτηριστικά σημειώνεται ότι το 2012 από τους 246 υπαλλήλους, 180 έλαβαν 1.765 ημέρες αναρρωτικής άδειας, δηλαδή κατά μέσο όρο 10 ημέρες έκαστος.

Στις Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού που στεγάζονται στο κτίριο επί της οδού Μπουμπουλίνας 20-22, διαπιστώθηκε ότι αν και από το 1998 είχε εγκατασταθεί ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης της τήρησης του εργασιακού χρόνου αυτό τέθηκε σε λειτουργία μόλις το 2012, χωρίς όμως να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα απεικόνισης των τυχόν αποκλίσεων στη συμπλήρωση του εργασιακού χρόνου ανά υπάλληλο. Η Διεύθυνση Διοικητικού δεν ενημέρωνε ανελλιπώς το ηλεκτρονικό σύστημα με τις χορηγούμενες άδειες ώστε αυτό να παρέχει αξιόπιστα στοιχεία και μέχρι τη διενέργεια του ελέγχου από το ΣΕΕΔΔ δεν είχε μεριμνήσει για την ανάλογη περικοπή αποδοχών και τον πειθαρχικό έλεγχο των υπαλλήλων που δεν τηρούσαν το χρόνο εργασίας. Κατά το Νοέμβριο 2012 που εξετάστηκε δειγματοληπτικά, προέκυψε ότι το 68,69% των υπαλλήλων δεν τήρησαν το χρόνο εργασίας και μάλιστα 113 υπάλληλοι είχαν ελλείποντα χρόνο που αθροιστικά υπερέβαινε τη μία εργάσιμη ημέρα. Επιπλέον διαπιστώθηκε ότι, παρά το γεγονός ότι κατά το έτος 2012, το προσωπικό έλαβε κατά μέσο όρο 9 ημέρες αναρρωτικής άδειας, δεν εφαρμόστηκε η πρόβλεψη για κατ’ οίκον εξέταση των υπαλλήλων από τους ελεγκτές ιατρούς της υπηρεσίας. Παράλληλα χορηγήθηκαν αναρρωτικές άδειες άνω των 10 ημερών χωρίς προηγούμενη γνωμάτευση της οικείας υγειονομικής επιτροπής και σε ορισμένες περιπτώσεις έγιναν αποδεκτά δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν εκπρόθεσμα και με σημαντική καθυστέρηση.

Στις Υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών που στεγάζονται στο κτίριο επί της οδού Ευαγγελιστρίας 2 (οκτώ Διευθύνσεις), εντοπίσθηκανέξι (6) υπάλληλοι που απείχαν αδικαιολόγητα από τα καθήκοντά τους για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ειδικότερα, μια υπάλληλος απείχε από τα καθήκοντά της για χρονικό διάστημα άνω των δύο (2) ετών, ένας υπάλληλος για επτά συνεχόμενους μήνες, ενώ για έξι μήνες δεν συμπλήρωνε το 8ωρο και ένας υπάλληλος απουσίασε για δύο μήνες. Επιπλέον, ένας υπάλληλος απουσίαζε αδικαιολόγητα για χρονικό διάστημα 42 ημερών και δύο άλλοι επί επτά μήνες δεν συμπλήρωναν το 8ωρο. Για ορισμένες από τις ως άνω περιπτώσεις η αρμόδια Διεύθυνση Διοικητικού προέβη σε ενέργειες για την αναλογική περικοπή των αποδοχών τους και για την πειθαρχική τους δίωξη, αφού όμως είχε προηγηθεί ο έλεγχος του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ..

Εν όψει των ανωτέρω, το ΣΕΕΔΔ με στόχο την εξάλειψη του φαινομένου της αδικαιολόγητης αποχής από τα υπηρεσιακά καθήκοντα, διατύπωσε προτάσεις προς τις Διευθύνσεις Διοικητικού των φορέων που ελέγχθηκαν, τόσο για τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων ελέγχου, όσο και για την αναζήτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων και ζήτησε από τους οικείους Υπουργούς τον καταλογισμό πειθαρχικών ευθυνών στους ασυνεπείς υπαλλήλους και στα όργανα διοίκησης τα οποία αν και έχουν τη σχετική ευθύνη, παραλείπουν να ελέγξουν την τήρηση του χρόνου εργασίας.

Πηγή:  http://www.localit.gr/?p=39361

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου