Πέμπτη 18 Ιουλίου 2013

Προτάσεις Ένωσης Αστυνομικών Ροδόπης για την αναδιάρθρωση της ΕΛΑΣ & αιχμές για πισωγύρισμα με την ένταξη της Δημοτικής Αστυνομίας σε αυτή

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 258 / 13
Κομοτηνή, 08 Ιουλίου 2013

Προς : Την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων.            
ΘΕΜΑ   : «Αναδιάρθρωση Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις».

- Δεδομένων των δημοσίων δηλώσεων του κ. Υπουργού μας και των θέσεων – απόψεων που ο ίδιος ανέπτυξε στην Ελληνική Βουλή στο πρόσφατο προηγούμενο χρονικό διάστημα και αφορούσαν την αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας και την αναγκαιότητα αναβάθμισης του τρόπου εισαγωγής στις Σχολές Αστυνομίας αλλά και της εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης των Αστυνομικών, ώστε σύμφωνα και με τη δική του δημοσίως αποτυπωθείσα πρόθεση να εισάγονται στην Αστυνομία αυτοί που πραγματικά επιθυμούν να επιτελέσουν το λειτούργημα του Αστυνομικού Υπαλλήλου, αναμέναμε το σχετικό Σχέδιο Νόμου που θα συντασσόταν από το Υπουργείο μας να κινείται σε τελείως διαφορετικούς άξονες απ’  αυτούς που εντοπίζουμε ότι τελικά κινείται και όπως αυτοί καταγράφονται στο πρωτόλειο κείμενο του Σχεδίου Νόμου που ο κ. Υπουργός παρέδωσε στην Ομοσπονδία μας και εν συνεχεία αυτό υποβλήθηκε από την Π.Ο.ΑΣ.Υ. στους Προέδρους και Δ.Σ. των Πρωτοβαθμίων Οργανώσεων για μελέτη και υποβολή από μέρους μας προτάσεων – παρατηρήσεων.

- Η μελέτη του πρωτόλειου κειμένου του Σχεδίου Νόμου από τα μέλη του Δ.Σ. της Ένωσής μας σε συνδυασμό και με τα πρόσφατα γεγονότα – πρότασης περί μετάταξης Δημοτικών Αστυνομικών στο ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, οδήγησε ομόφωνα στο συμπέρασμα ότι δεν πρόκειται για ένα Σχέδιο Νόμου Αναδιάρθρωσης αλλά για ένα Σχέδιο Νόμου Καταβαράθρωσης των Αστυνομικών Υπηρεσιών και κατάργησης θεμελιωμένων δικαιωμάτων των Αστυνομικών Υπαλλήλων.

- Υποβάλλουμε παρακάτω τις παρατηρήσεις μας – προβληματισμούς μας, που μας οδήγησαν στη εξαγωγή του ανωτέρω συμπεράσματος, αλλά και τις προτάσεις βελτίωσης με κυρίαρχο δεδομένο ότι για την Ένωσή μας η παραμονή της Σχολής Αστυφυλάκων ως Σχολή της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, η διασφάλιση της πρόσληψης Αστυνομικών Υπαλλήλων μόνο μέσω Πανελληνίων Εξετάσεων αλλά και η διαφύλαξη τους ισχύοντος Κώδικα Μεταθέσεων, αποτελούν για εμάς απαραβίαστες και μη διαπραγματεύσιμες ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ, που όποια προσπάθεια παραβίασής τους συνιστά  ΑΙΤΙΑ ΠΟΛΕΜΟΥ.

1) Με τα άρθρα 1,5 και 6 επιχειρείται η ένταξη στην κύρια αποστολή του έργου της Αστυνομίας των μέχρι τώρα εκτελούμενων από τους Αστυνομικούς Υπαλλήλους πάρεργων (εφαρμογή υγειονομικού κανονισμού, τουριστικής νομοθεσίας, Γ.Ο.Κ., έκδοση Διαβατηρίων κ.λ.π.) με τα οποία είμαστε επιφορτισμένοι και είναι κοινά αποδεκτό ότι η εκτέλεση αυτών αποδυναμώνει και δυσχεραίνει ιδιαίτερα την απασχόληση και αποτελεσματικότητα της Ελληνικής Αστυνομίας στο κύριο έργο της όπως αυτό αποτυπώνεται στο ισχύον Π.Δ..
Επίσης στο άρθρο 1 επιφορτίζεται η Ελληνική Αστυνομία με την αποκλειστική διαχείριση του φαινομένου της παράνομης εισόδου αλλοδαπών στη Χώρα, την αποτροπή της εισόδου τους στο Ελληνικό έδαφος και ουσιαστικά την φύλαξη των συνόρων που αυτονόητα αποτελεί κύριο έργο του Ελληνικού Στρατού και του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης.
Δεν αποδεχόμαστε σε καμία περίπτωση την μετακύληση αρμοδιοτήτων Υπηρεσιών άλλων Υπουργείων στο κύριο έργο και αποστολή των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας.

2) Στο άρθρο 1 παρ. 8γ και άρθρο 5 παρ. 1, ουσιαστικά αποτυπώνεται κατ’ εμάς η, προ της «απαίτησης Τρόικας», πρόθεση του Υπουργείου μας για ένταξη στους κόλπους της Αστυνομίας τόσο του έργου όσο και των υπαλλήλων της Δημοτικής Αστυνομίας αλλά και πιθανόν των υπαλλήλων των Δημοτικών ΚΕΠ στη συνέχεια.
Η προσφάτως ανακοινωθείσα πρόταση – πρόθεση μετάταξης των Δημοτικών Αστυνομικών στο Υπουργείο μας και μάλιστα με παράλληλη ένταξή τους στο ένστολο Αστυνομικό Προσωπικό, αποτελεί περίτρανη επαλήθευση των ανησυχιών μας, αλλά και αδιάσειστη απόδειξη ότι τελικά αυτό δεν αποτελεί «επιταγή της τρόικας» όπως παρουσιάστηκε, αλλά προηγούμενο σχεδιασμό του Υπουργείου μας.
Είναι αυτονόητο ότι σεβόμαστε το δικαίωμα στην εργασία και εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στους υπαλλήλους της Δημοτικής Αστυνομίας, όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να δεχθούμε να αντιμετωπίζεται το θέμα της Ασφάλειας του Πολίτη, με τέτοια προχειρότητα στην διαδικασία επιλογής του προσωπικού στο οποίο η Κυβέρνηση εμπιστεύεται την εσωτερική Ασφάλεια της Χώρας. Δεν θα επιτρέψουμε το πισωγύρισμα της Ελληνικής Αστυνομίας σε μαύρες εποχές όπου πόρτες και  παράθυρα ορθάνοιχτα εξυπηρετούσαν πολιτικές σκοπιμότητες.
Δηλώνουμε για μία ακόμη φορά ότι τον μοναδικό τρόπο πρόσληψης ένστολου Αστυνομικού Προσωπικού που αποδεχόμαστε είναι αυτός μέσω του θεσμού των Πανελληνίων Εξετάσεων, με παράλληλη θέσπιση εξειδικευμένων κριτηρίων εισαγωγής με αξιοκρατικές διαδικασίες και αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης από τις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας.
Απαιτούμε την περιφρούρηση του συγκεκριμένου θεσμού.

3) Στο άρθρο 2 παρ. 1 αναφέρονται οι κατηγορίες του ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας στις οποίες συμπεριλαμβάνονται «οι αστυνομικοί, οι ειδικοί φρουροί και οι συνοριακοί φύλακες».
Επειδή διαβλέπουμε να παραμένει «ανοιχτό παράθυρο» για εκ νέου πρόσληψη ειδικών φρουρών και συνοριακών φυλάκων, πράγμα που μας βρίσκει τελείως αντίθετους, απαιτούμε την διασφάλιση του θεσμού πρόσληψης ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας μόνο μέσω Πανελληνίων Εξετάσεων και ως εκ τούτου προτείνουμε την προσθήκη στην συγκεκριμένη παράγραφο «Όσον αφορά την κατηγορία ειδικών φρουρών και συνοριακών φυλάκων αυτές να υπάρχουν μόνο έως ότου οι υπάρχοντες στις συγκεκριμένες κατηγορίες και κατέχοντες τους αντίστοιχους βαθμούς κατά την υπογραφή
του παρόντος,  ομογενοποιηθούν στον απαιτούμενο από το Ν.3686/2008 χρόνο. Μετά την ομογενοποίηση αυτών, το ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας θα αποτελείται μόνο από τους Αστυνομικούς (καταργούνται οι ανωτέρω κατηγορίες ειδικών φρουρών και συνοριακών φυλάκων)».

4) Άρθρο 2 παρ. 4 να προστεθεί στο τέλος της παραγράφου «και μόνο όσον αφορά εξειδικευμένα αντικείμενα – πεδία εκπαίδευσης».
Με τον τρόπο αυτό θέλουμε να περιφρουρήσουμε και να διασφαλίσουμε την λειτουργία των Αστυνομικών Σχολών και να αποτρέψουμε τυχόν μελλοντικά σχέδια - ορέξεις,  που αφορούν το κλείσιμο των Αστυνομικών Σχολών και την πραγματοποίηση της εκπαίδευσης των Αστυνομικών εξολοκλήρου στις Στρατιωτικές Σχολές και στα Κέντρα Εκπαίδευσης των Ενόπλων Δυνάμεων.

5) Με τον τρόπο που αναδιοργανώνονται οι Αστυνομικές Υπηρεσίες και αναπροσαρμόζεται τόσο η διοικητική τους δομή, όσο και η εδαφική τους αρμοδιότητα, θεωρούμε ότι καταργείται ουσιαστικά ο Κώδικας Μεταθέσεων. Ανησυχούμε ότι υποκρύπτεται πρόθεση κατάργησης της διαδικασίας μεταθέσεων μέσω μοριοδότησης – αντικειμενικών κριτηρίων, καθώς ως διαφαίνεται οι μετακινήσεις εντός των Γενικών Διευθύνσεων Ασφαλείας Βορείου και Νοτίου Ελλάδας και των υφισταμένων τους Υπηρεσιών (Διευθύνσεις Ασφαλείας Περιφερειών – Υποδιευθύνσεις Ασφαλείας – Τμήματα Ασφαλείας πρώην Νομών και νυν Περιφερειακών Ενοτήτων)   θα γίνονται αποκομμένα από το ισχύον Π.Δ. και θα διατάσσονται από την Επιτροπή Μεταθέσεων του Αρχηγείου «βαπτίζοντας αυτές» ως μεταθέσεων για υπηρεσιακούς λόγους εντός της ίδιας περιοχής μετάθεσης (της οποίας όμως τα γεωγραφικά όρια επεκτείνονται επικίνδυνα με την νέα οργανωτική – διοικητική δομή των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας).
Κάτι τέτοιο αποτελεί σαφέστατα πέραν όλων των άλλων και εγχείρημα επέκτασης της εξουσίας – δικαιοδοσίας των
Αξιωματικών στις μετακινήσεις του Αστυνομικού προσωπικού με πισωγύρισμα σε μαύρες εποχές που ίσως όμως να διατηρούν ακόμη υποστηρικτές…… Μας βρίσκει κάθετα αντίθετους οποιαδήποτε αρνητική παρέμβαση στον Κώδικα Μεταθέσεων.

6) Παρότι στην αιτιολογική Έκθεση ρητά αναφέρεται (σελ. 13) «προσδιορίζεται το επίπεδο των παραγωγικών της Σχολών, κατ’ αντιστοιχία προς εκείνο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των παραγωγικών Σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων. Συγκεκριμένα η Σχολή Αστυφυλάκων είναι ανώτερη Σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ισότιμη προς τα αντίστοιχου επιπέδου εκπαιδευτικά Ιδρύματα και η Σχολή Αξιωματικών ανώτατη Σχολή ισότιμη με τα Ιδρύματα και τις Σχολές του Πανεπιστημιακού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και τις αντίστοιχες Σχολές Ενόπλων Δυνάμεων.
Ως ανώτερη Σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θεωρείται και το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης.», προστρέχοντας στο άρθρο 28 παρ. 4 με έκπληξη και δυσαρέσκεια, διαπιστώνουμε ότι μετατρέπει τη Σχολή Αστυφυλάκων και το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων σε ανώτερες Σχολές Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ήτοι επιπέδου ΙΕΚ), υποβαθμίζοντας απροκάλυπτα και με προκλητικό τρόπο το επίπεδο της Σχολής Αστυφυλάκων και του Τμήματος Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων και παράλληλα ανοίγει την κερκόπορτα κατάργησης του θεσμού εισαγωγής των Αστυνομικών στη Σχολής Αστυφυλάκων μέσω Πανελληνίων Εξετάσεων, δεδομένου ότι η εισαγωγή – φοίτηση στις Σχολές Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δεν
γίνεται μέσω Πανελληνίων Εξετάσεων σε καμία των περιπτώσεων. Καταργεί δηλαδή ουσιαστικά την θετική τροποποίηση που επήλθε στις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 4 του Ν.1481/1984 με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.4058/2012.
Πρότασή μας καταγεγραμμένη και στα ψηφίσματα των Γενικών μας Συνελεύσεων, είναι η ίδρυση Αστυνομικής Ακαδημίας (διάρκειας φοίτησης τεσσάρων ετών) η οποία θα είναι ισότιμη με Α.Ε.Ι. η εισαγωγή σ’ αυτήν θα γίνεται μέσω Πανελληνίων εξετάσεων και οι Ανακριτικοί Αστυφύλακες που θα εξέρχονται αυτής θα ανήκουν στην κατηγορία δημοσίων Υπαλλήλων Π.Ε.. Παράλληλα να λειτουργεί η Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, για την οποία υποψήφιοι θα μπορούν να είναι μόνο οι εκ του Σώματος προερχόμενοι που θα πληρούν τις προϋποθέσεις εισαγωγής, θα εισάγονται μέσω Πανελληνίων Εξετάσεων, με διάρκεια φοίτησης δύο ετών και αντιστοίχιση του πτυχίου αποφοίτησης με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.
Όμως σε καμία περίπτωση δεν αποδεχόμαστε την υποβάθμιση της Σχολής Αστυφυλάκων και τον χαρακτηρισμό της ως Σχολή Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Χαιρετίζοντας θετικά την διατήρηση της κατάταξης της Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας ως Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και τις ευεργετικές γι’ αυτήν διατάξεις που καταγράφονται στο άρθρο 25 παρ. 11, απαιτούμε την αντιστοίχιση του επιπέδου της Σχολής Αστυφυλάκων με τις αντίστοιχες ισότιμες Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης επιπέδου Τ.Ε.Ι. (ακόμη και αν χρειάζεται να αυξηθεί σε τρία (3) έτη η χρονική διάρκεια φοίτησης στη Σχολή Αστυφυλάκων) έτσι ώστε στη συνέχεια οι ευεργετικές για τη Σχολή Αξιωματικών διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 28 να τύχουν αντίστοιχης εφαρμογής και στη Σχολή Αστυφυλάκων σύμφωνα με όσα προβλέπονται για τα Τ.Ε.Ι..

7) Με το άρθρο 32 παρ. 1 καταργούνται έξι χιλιάδες επτακόσιες (6.700) από τις κενές οργανικές θέσεις Αστυφυλάκων γενικών καθηκόντων, ενώ παράλληλα είναι πασιφανές το εγχείρημα της αύξησης οργανικών θέσεων Ανώτατων Αξιωματικών.
Καταρχήν μας δημιουργούνται εύλογες απορίες για την αναγκαιότητα – χρησιμότητα αλλά και τους σκοπούς που εξυπηρετεί η συγκεκριμένη διάταξη, όταν πέραν των άλλων προβλημάτων που δημιουργεί η συρρίκνωση του μάχιμου δυναμικού της Ελληνικής Αστυνομίας, την ώρα που το έγκλημα οργιάζει, αναπτύσσεται και εξειδικεύεται και το υπάρχον Αστυνομικό Προσωπικό αδυνατεί να ανταπεξέλθει εξαιτίας του ολιγάριθμου, της ενασχόλησής του με πάρεργα και της σχεδόν ανυπαρξίας κατάλληλου υλικοτεχνικού εξοπλισμού, έρχεται ταυτόχρονα και η πρόταση του κ. Υπουργού μας να ενταχθούν στους κόλπους του Αστυνομικού Προσωπικού 4.000 Δημοτικοί Αστυνομικοί τους οποίους με μια ταχύρυθμη «εκπαίδευση» προτίθεται να τους βαπτίσει Αστυνομικούς, με όσα πλείστα αρνητικά αποτελέσματα αυτό συνεπάγεται.
Η πρόταση του αυτή, αποτελεί περίτρανη εκ μέρους του αποδοχή της αναγκαιότητας αύξησης του αριθμού των
Αστυφυλάκων και έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα προτεινόμενα στο άρθρο 32 παρ. 1. Αφού λοιπόν ο ίδιος αποδέχεται την αναγκαιότητα αύξησης του ένστολου Αστυνομικού Προσωπικού γιατί επιχειρεί την κατάργηση 6.700 κενών οργανικών θέσεων; Νομίζουμε ότι εύκολα αντιλαμβάνεται ο καθείς τι ακριβώς σχεδιάζει η Κυβέρνηση…….

Είμαστε αντίθετοι στην όποια κατάργηση κενών οργανικών θέσεων Αστυφυλάκων και ειδικά όταν παράλληλα επιχειρείται η «εκ του παραθύρου» είσοδος υπαλλήλων άλλων Υπουργείων στο ένστολο δυναμικό της Ελληνικής Αστυνομίας με διαδικασίες express που είναι τουλάχιστον ύποπτες και πρόχειρες.

Αίτημά μας ήταν και παραμένει  η δημιουργία μιας Νέας Αστυνομίας με όρους Κοινωνίας. Δυστυχώς όμωςαυτό που επιχειρείται στο συγκεκριμένο Σχέδιο Νόμου είναι το πισωγύρισμα της Ελληνικής Αστυνομίας και η λειτουργία της με όρους Αξιωματικών και Πολιτικών.

Ως εκ τούτου, δεν μπορούμε να συναινέσουμε στη μορφή που αυτό έχει,  εάν προηγουμένως δεν υποστεί τιςαπαραίτητες αλλαγές.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   Ο  ΓΕΝ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΖΑΤΖΑΝΑ Σταυρούλα               ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Παναγιώτης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου