Παρασκευή 19 Ιουλίου 2013

Απόφαση ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας για το πρόσφατα ψηφισθέν πολυνομοσχέδιο: Θα κινηθεί νομικά για τις καταργήσεις των θεσμών

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΠΕΔΚΜ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΝΟΜΟ «Φορολογία εισοδήματος  επείγοντα  μέτρα εφαρμογής του Ν.4046/2012, του Ν.4093/2012 και του Ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις»

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας, σε Έκτακτη Συνεδρίαση του την Παρασκευή 19 Ιουλίου 2013,

μετά από την ψήφιση του πρόσφατου  Νόμου «φορολογία εισοδήματος  επείγοντα  μέτρα εφαρμογής του Ν.4046/2012, του Ν.4093/2012 και του Ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις», με τον οποίο, παρά τις ακλόνητα τεκμηριωμένες αντιρρήσεις  και τις έντονες διαμαρτυρίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αφενός μεν διευρύνεται η έκταση και η ένταση της επιτροπείας του «παρατηρητηρίου»  επί των ΟΤΑ, και αφετέρου καταργούνται συλλήβδην Δημοτικές Υπηρεσίες, με ανεκτίμητη προσφορά στις Τοπικές Κοινωνίες, οι οποίες δεν επιβαρύνουν ούτε κατ’ ελάχιστον τον Κρατικό Προϋπολογισμό,

ύστερα από αναλυτική ενημέρωση του από τον Πρόεδρο της ΠΕΔΚΜ κ. Σίμο Δανιηλίδη, και από τις τοποθετήσεις των μελών του και των παρισταμένων Δημάρχων καθώς και εκπροσώπων των εργαζομένων

Αποφασίζει (σχεδόν ομόφωνα,- μειοψηφούντος του εκπροσώπου της Λαϊκής Συσπείρωσης)
  1. Καταγγέλλει την επαναλαμβανομένη , πολλαπλή, ευθεία παραβίαση των Συνταγματικών διατάξεων (άρθρα 101 και 102) που καθιερώνουν το αποκεντρωτικό σύστημα και κατοχυρώνουν την διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των ΟΤΑ. Παραβίαση που συντελείται με πρόσχημα την εκπλήρωση μνημονικών υποχρεώσεων, και οδηγεί τους ΟΤΑ στην απόλυτη οικονομική εξαθλίωση και ανυπαρξία
  2. Εμμένει στο ακέραιο στις διαπιστώσεις και τα αιτήματα που διατυπώθηκαν με το από 11 Ιουλίου 2013 Ψήφισμα της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας.
  3. Απαιτεί την άμεση κατάργηση των διατάξεων του πιο πάνω νόμου (άρθρα 76 έως 81) με τις οποίες πλήττεται βάναυσα η Τοπική Αυτοδιοίκηση και καταλύεται κάθε ίχνος αυτοτέλειας των Δήμων
  4. Εξουσιοδοτεί το Προεδρείο της ΠΕΔ για την άσκηση όλων των ενδεδειγμένων νομικών και πολιτικών ενεργειών ενώπιων Ελληνικών και Ευρωπαϊκών  Δικαστικών,  Αυτοδιοικητικών και Κοινοβουλευτικών αρχών ,  ώστε να ακυρωθούν οι αντισυνταγματικές, αντιαυτοδιοικητικές και αντιευρωπαϊκές  ρυθμίσεις του πρόσφατου πολυνόμου αλλά και ανάλογες ρυθμίσεις προηγούμενων παρόμοιων νομοθετημάτων. Εξουσιοδοτεί επίσης το Προεδρείο της ΠΕΔΚΜ να καταθέσει την παρούσα απόφαση στην Συνεδρίαση της ΚΕΔΕ της προσεχούς Τετάρτης 24 Ιουλίου 2013
  5. Ως υστάτη ένδειξη διαφύλαξης της αξιοπρεπείας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και σεβασμού του θεσμού και των συμπολιτών που υπηρετούμε, οι Αιρετοί της Πρωτοβάθμιας  Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Κεντρικής Μακεδονίας με κοινή επιστολή μας  που θα απευθύνουμε στον  Πρωθυπουργό τους Πολιτικούς Αρχηγούς, τους Αρμόδιους  Υπουργούς και την ΚΕΔΕ, θα θέσουμε σε περίπτωση μη αποδοχής των αιτημάτων μας στην διάθεση τους τις παραιτήσεις μας από τα Αυτοδιοικητικά  Αξιώματά μας
Πηγή:  ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου