Κυριακή 28 Ιουλίου 2013

Από τα μαλακά του ΑΣΕΠ, στα σκληρά της διαθεσιμότητας

Του ΘΑΝΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗ

Για να γεμίσει η δεξαμενή των υπό απόλυση υπαλλήλων, η κυβέρνηση αναιρεί κάθε προστασία για όσους διαθέτουν μεταπτυχιακούς ή διδακτορικούς τίτλους, με μοναδικό τυράκι την πρόσθετη μοριοδότηση και με δεδηλωμένο στόχο 4.800 «διαθεσίμους» μέχρι τις 23 Σεπτεμβρίου

Ιδιαίτερα καυτοί προμηνύονται οι μήνες Αύγουστος και Σεπτέμβριος για χιλιάδες υπαλλήλους του δημόσιου τομέα (υπουργεία, εποπτευόμενοι φορείς, ΔΕΚΟ εκτός Χρηματιστηρίου, ΟΤΑ κ.λπ.), καθώς έως τις 23 Σεπτεμβρίου θα πρέπει να οδηγηθούν στο καθεστώς της διαθεσιμότητας 4.800 υπάλληλοι μόνιμοι και αορίστου χρόνου, πέραν των 2.000 της Δημοτικής Αστυνομίας. Η διαδικασία για λόγους ευελιξίας θα γίνεται στο εξής με έκδοση Προεδρικών Διαταγμάτων, τη συνταγματικότητα των οποίων θα κρίνει το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Την τροπολογία κατέθεσαν στο νομοσχέδιο για τα αυθαίρετα οι υπουργοί Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυρ. Μητσοτάκης και Οικονομικών Γ. Στουρνάρας. Με αυτήν αντικαθίστανται ή τροποποιούνται οι οργανισμοί των υπουργείων, καταργούνται ή συστήνονται θέσεις προσωπικού.

Η προστασία της εξαίρεσης από τη διαθεσιμότητα που παρεχόταν σε όσους κατέχουν μεταπτυχιακούς ή διδακτορικούς τίτλους απαλείφθηκε πλέον, μετά την εντολή της τρόικας, καθώς εκατοντάδες εκαιδευτικοί τεχνικής εκπαίδευσης και πολύ λιγότεροι από τη Δημοτική Αστυνομία θα εξαιρούνταν.

Την τελευταία στιγμή -και πριν το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών γίνει νόμος του κράτους- αποφασίστηκε να έχουν πρόσθετη μοριοδότηση, κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης από τα ειδικά υπηρεσιακά συμβούλια, και όσοι υπάλληλοι προσελήφθησαν και από το «μαλακό» ΑΣΕΠ, δηλαδή όσοι διορίστηκαν μέσω διαγωνισμών με τη διαδικασία των μορίων που διενήργησαν διάφοροι φορείς και στους οποίους το ΑΣΕΠ είχε απλώς εποπτεύοντα ρόλο. Μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα -όπως είχε αποκαλύψει η «Κ.Ε.»- πρόσθετη μοριοδότηση οριζόταν ότι θα είχαν μόνον όσοι είχαν προσληφθεί, κατά την έκφραση του Κυριάκου Μητσοτάκη, από το «σκληρό» ΑΣΕΠ, δηλαδή με γραπτούς διαγωνισμούς ή με διαγωνισμούς με τη διαδικασία των μορίων που διενεργούσε εξ ολοκλήρου το ΑΣΕΠ.

Υπηρεσιακά συμβούλια

Κυρίαρχο ρόλο στην τελική επιλογή των 4.800 διαθεσίμων από τις 23 Σεπτεμβρίου και άλλων 12.500 από το τέλος Δεκεμβρίου (ώστε να συμπληρωθεί ο μνημονιακός στόχος των 25.000 υπαλλήλων) θα διαδραματίσουν τα τριμελή ειδικά υπηρεσιακά συμβούλια που θα συσταθούν ανά υπουργείο, φορέα ή ακόμη και ομάδες ΝΠΔΔ.

Τα συμβούλια θα αποτελούνται από ένα μέλος του ΑΣΕΠ (το οποίο θα προεδρεύει), ένα γενικό διευθυντή ή διευθυντή διοικητικού προσωπικού του αξιολογούμενου φορέα ως εισηγητή και έναν ομοιόβαθμό του από διαφορετική διεύθυνση του ίδιου φορέα. Για να επιτευχθεί ο στόχος θα προηγηθούν εκθέσεις αξιολόγησης υπηρεσιών και σχέδια στελέχωσης σε όσους φορείς δεν έχουν ακόμη γίνει (στις κεντρικές υπηρεσίες των υπουργείων ολοκληρώθηκαν τα νέα οργανογράμματα επί Μανιτάκη βγάζοντας 1.200 υπεράριθμους υπαλλήλους).

Με βάση το νόμο μπορούν να καταργούνται θέσεις ανά κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα σε υπουργεία, αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και λοιπά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου με απόφαση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του οικείου υπουργού, θα μπορούν όμως παράλληλα στους παραπάνω φορείς να συστήνονται θέσεις ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, οι οποίες θα καλύπτονται από όσους μετά τη διαθεσιμότητα μπουν στο επόμενο στάδιο, αυτό της κινητικότητας.

Προσόντα

Παράλληλα με το στάδιο της κατάργησης των θέσεων, θα διενεργείται από τα ειδικά υπηρεσιακά συμβούλια και η αποτίμηση των προσόντων των υπαλλήλων των φορέων. Η οποία θα στηρίζεται σε επί μέρους κριτήρια που αφορούν τη βασική και επαγγελματική τους εκπαίδευση, την εν γένει εργασιακή και διοικητική τους εμπειρία, τα ειδικά καθήκοντα, όπως των υπηρετούντων με οποιαδήποτε σχέση σε διεθνείς οργανισμούς, και την εργασιακή τους φυσιογνωμία (δεξιότητες ή επιδόσεις, ηθικές αμοιβές, πειθαρχικές ποινές, τις μακρόχρονες ή συστηματικά επαναλαμβανόμενες αναρρωτικές άδειες ή αδικαιολόγητες απουσίες), όπως και τον τρόπο εισαγωγής τους από τους φορείς του Δημοσίου (βλέπε μέσω ΑΣΕΠ ή από το «παράθυρο»)...

Η αποτίμηση των προσόντων των υπαλλήλων θα γίνει βάσει βαθμολογικής κλίμακας και αντικειμενικής μοριοδότησης, και η επιλογή των υπαλλήλων με τα λιγότερα προσόντα που θα τεθούν σε διαθεσιμότητα θα προκύπτει κατά φθίνουσα σειρά από το βαθμολογικό πίνακα.

Εξαιρέσεις

Από το καθεστώς της διαθεσιμότητας θα εξαιρεθούν κατηγορίες υπαλλήλων (ανάπηροι κατά ποσοστό τουλάχιστον 67%, πολύτεκνοι, όσοι ασκούν γονική μέριμνα, υπάλληλος του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος τίθεται σε διαθεσιμότητα κ.λπ.). Μετά την επιλογή των διαθεσίμων για ένα το πολύ οκτάμηνο εκτός του Δημοσίου (λαμβάνοντας το 75% των αποδοχών τους και διατηρώντας την ασφάλισή τους) ακολουθεί το επόμενο -για τους τυχερούς, αλλά κριθέντες ικανούς- στάδιο της μετακίνησής τους σε κενή θέση άλλου φορέα, ανάλογα με τα προσόντα και την ειδικότητά τους.

Οσοι βαθμολογηθούν χαμηλά ή κριθούν ανεπαρκείς μετά το πέρας του 8μήνου της διαθεσιμότητας θα απολυθούν, «γεμίζοντας» τη δεξαμενή των 15.000 υπαλλήλων προς απόλυση έως το τέλος του 2014. Η κινητικότητα όσων επιλεγούν για μετακίνηση σε άλλο φορέα από αυτόν που υπηρετούσαν θα εφαρμοστεί σχεδόν με την ίδια διαδικασία όπως με τους 2.000 διοικητικούς υπαλλήλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα τον περασμένο Νοέμβριο και μόλις πρόσφατα τοποθετήθηκαν σε υπηρεσία άλλου φορέα, εντός όμως των ορίων του δήμου που υπηρετούσαν. Θα έχουν δηλαδή το δικαίωμα οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση μετάταξης, επιλέγοντας αριθμό φορέων από λίστα που θα καταρτίσει το ΑΣΕΠ, με βάση αιτήματα κάλυψης κενών θέσεων που θα καταθέσουν διάφορα υπουργεία.

Η τελική επιλογή και κατάταξή τους στη νέα θέση θα γίνει και πάλι από τα ειδικά υπηρεσιακά συμβούλια, τα οποία θα μπορούν να καλέσουν σε συνέντευξη και τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο. Οι υποψήφιοι αυτοί όμως δεν θα αποφύγουν (σε σχέση με τους 2.000 διαθεσίμους του περασμένου Νοεμβρίου) τη μετακίνησή τους εκτός των ορίων του δήμου που σήμερα υπηρετούν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου