Πέμπτη 25 Ιουλίου 2013

Σε ανοιχτή διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Αναδιάρθρωση της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις»

Αναδιάρθρωση της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις


Εισάγουμε σε δημόσια διαβούλευση τη νομοθετική πρωτοβουλία για την «Αναδιάρθρωση της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις», η οποία θα αποτελέσει ιδιαίτερο μέρος του σχεδίου νόμου «Αναδιοργάνωση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις», η δημόσια διαβούλευση για το οποίο έχει ήδη ολοκληρωθεί.

Στόχος της προωθούμενης νομοθετικής πρωτοβουλίας είναι η αναδιοργάνωση του δομικού σχήματος και του λειτουργικού πλαισίου της Ελληνικής Αστυνομίας, προκειμένου να καταστεί αυτή πιο σύγχρονη, ευέλικτη και αποτελεσματική, τόσο σε επιτελικό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο και να βελτιώσει τις δυνατότητες και την ποιότητα ανταπόκρισής της στις υφιστάμενες αλλά και σε μελλοντικές εθνικές και κοινωνικές ανάγκες και απαιτήσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο, σας καλώ να συμμετάσχετε στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης, υποβάλλοντας παρατηρήσεις, σχόλια, ιδέες και προτάσεις, έως και τη Δευτέρα, 5 Αυγούστου 2013. Η συμμετοχή σας αποτελεί κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας της νομοθετικής μας πρωτοβουλίας.
Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων για τη συμβολή σας.

Νίκος Δένδιας
Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη


Δείτε το σχέδιο νόμου και την αιτιολογική του έκθεση:
 Συμμετέχετε στην ανοιχτή διαβούλευση:

Παρατηρήσεις: Η Ε.Κ.Ε.Δ.Α. ήδη σας έχει ενημερώσει για το προσχέδιο νόμου εδώ.  Παρατηρούμε ότι στο άρθρο 2  για το προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ. ορίζεται ότι «Το προσωπικό της διακρίνεται σε ένστολο και σε πολιτικό. Ως ένστολο προσωπικό θεωρούνται οι αστυνομικοί, οι ειδικοί φρουροί και οι συνοριακοί φύλακες. Το ένστολο προσωπικό της έχει ιδιαίτερη ιεραρχία και δικούς του κανόνες πειθαρχίας και δεν εφαρμόζονται στο προσωπικό αυτό οι διατάξεις που αφορούν τους δημόσιους πολιτικούς υπαλλήλους».  Δηλαδή δεν υπάρχει πρόβλεψη νέας κατηγορίας προσωπικού, δεν έχει ληφθεί υπόψη η μετακίνηση των δημοτικών αστυνομικών στην ΕΛ.ΑΣ.. Οι οποίοι δημοτικοί αστυνομικοί ανήκουν σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες προσωπικού (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ) και είναι εύλογο πως δεν μπορούν να απορροφηθούν σύμφωνα με τη δομή που προτείνεται.
Στο άρθρο 5, στον κλάδο τάξης της ΕΛ.ΑΣ. προβλέπεται η δημιουργία Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης Πολιτών και Δημοτικής Αστυνόμευσης. Κατά τα φαινόμενα είναι η Διεύθυνση όπου θα απορροφηθούν όσοι δημοτικοί αστυνομικοί καταλήξουν στην ΕΛ.ΑΣ.. Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου αυτού: «Η Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πολιτών και Δημοτικής Αστυνόμευσης χειρίζεται, σε επιτελικό επίπεδο, τα θέματα επικοινωνίας, ενημέρωσης και εξυπηρέτησης των πολιτών σε θέματα αρμοδιότητας της Ελληνικής Αστυνομίας και συνεργάζεται με τοπικούς Φορείς και ιδιώτες καθώς και με Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε θέματα δημοτικής αστυνόμευσης».

Σας καλούμε να κάνετε υπεύθυνα παρεμβάσεις στην ανοιχτή διαβούλευση με αιτιολογημένες προτάσεις και σωστά ελληνικά ώστε να γίνει η καλύτερη δυνατή τροποποίηση για την ένταξη και τη διατήρηση της διακρισιμότητας των δημοτικών αστυνομικών στην Ελληνική Αστυνομία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου