Δευτέρα 29 Ιουλίου 2013

Έγγραφο ΠΟΕ-ΟΤΑ για την 605/2012 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. για το βαθμολογικό προβάδισμα των κατόχων μεταπτυχιακών τίτλων που κατατέθηκαν μετά την 1.11.2011

Αθήνα, 25 Ιουλίου 2013
Αριθμ. Πρωτ.: 757

Προς:
Συλλόγους-Μέλη
της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Σας στέλνουμε για ενημέρωση των συναδέλφων και των υπηρεσιών του Δήμου σας τη με αριθμ.: 605/2012 Γνωμοδότηση του ΣΤ΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Συνεδρίαση της 13ης Νοεμβρίου 2012) που απαντά στο ερώτημα του Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με το «Αν υπάλληλοι με μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών θεμελιώνουν το δικαίωμα για το βαθμολογικό προβάδισμα των δύο (2) και (6) έξι ετών αντίστοιχα, που προβλέπει το άρθρο 28 του Ν.4024/2011, από τον χρόνο απόκτησης του τίτλου, ή από το χρόνο ελέγχου της συνάφειας από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Στην περίπτωση που κρίσιμος χρόνος είναι ο χρόνος απόκτησης του μεταπτυχιακού τίτλου, εάν υπάρχει διαφοροποίηση ως προς τους ξενόγλωσσους τίτλους, δεδομένου ότι αυτοί κατατίθενται επιπροσθέτως για αναγνώριση στο ΔΟΑΤΑΠ.»

Σύμφωνα με την πιο πάνω Γνωμοδότηση, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Τμήμα ΣΤ΄) γνωμοδοτεί κατά πλειοψηφία, (ψήφοι πέντε έναντι μιας), «ότι υπάλληλοι με μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών, ο οποίος κατατέθηκε μετά την κατάταξή τους την 1-11-2011, θεμελιώνουν το δικαίωμα για το βαθμολογικό προβάδισμα των δύο (2) και (6) έξι ετών, αντίστοιχα, που προβλέπει το άρθρο 6, παρ. 4 του Ν.4024/2011, από το χρόνο ελέγχου της συνάφειας του τίτλου από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, με συνέπεια την αύξηση του πλεονάζοντος χρόνου στο βαθμό της αρχικής κατάταξης και τη μεταβολή του μισθολογικού κλιμακίου του συγκεκριμένου βαθμού. Ενόψει της ανωτέρω απάντησης στο πρώτο σκέλος του ερωτήματος, παρέλκει η απάντηση επί του δευτέρου σκέλους αυτού».

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Θέμης Μπαλασόπουλος Γιάννης Τσούνης


Ν.Σ.Κ. 605/2012 - Κατάταξη υπαλλήλων με μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών μετά το Ν. 4024/2011.

Αριθμός :605
Έτος :2012
Τίτλος :Κατάταξη υπαλλήλων με μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών μετά το Ν. 4024/2011.
Πρόεδρος :ΜΑΥΡΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Εισηγητής :ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Περίληψη :Υπάλληλοι με μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών, ο οποίος κατατέθηκε μετά την κατάταξή τους την 1-11-2011, θεμελιώνουν το δικαίωμα για το βαθμολογικό προβάδισμα των δύο (2) και (6) έξι ετών, αντίστοιχα, που προβλέπει το άρθρο 6 παρ.4 του Ν. 4024/2011, από το χρόνο ελέγχου της συνάφειας του τίτλου από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, με συνέπεια την αύξηση του πλεονάζοντος χρόνου στο βαθμό της αρχικής κατάταξης και τη μεταβολή του μισθολογικού κλιμακίου του συγκεκριμένου βαθμού. (πλειοψ.)
Διατάξεις :Ν 4024/2011Α6Π4, Ν 4024/2011Α12, Ν 4024/2011Α28, Ν 4024/2011Α32
Λήμματα :ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ, ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΕΝΤΑΞΗ, ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΤΥΧΙΑ, ΣΥΝΑΦΕΙΑ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ, ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΑΓΩΓΗ
 
PDF : Κλίκ εδώ για το αρχείο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου