Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2012

Δ. Αθηναίων: Ένταξη του Συμπαραστάτη του Δημότη στο International Ombudsman Institute

Θεσμικό μέλος του Διεθνούς Ινστιτούτου Συνηγόρων του Πολίτη (International Ombudsman Institute) έγινε ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Αθηναίων, εντασσόμενος πλέον επίσημα στην διεθνή οικογένεια των ομόλογων θεσμών.

Η αίτηση, που υποβλήθηκε τον Οκτώβριο 2012 από τον Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Αθηναίων, περιείχε εκτενή ανάλυση των νομικών διατάξεων για την ίδρυση και λειτουργία του νέου θεσμού, καθώς και παρουσίαση του τρόπου λειτουργίας του στον Δήμο Αθηναίων. Το Διεθνές Ινστιτούτο, εξετάζοντας σε βάθος τις εγγυήσεις ανεξαρτησίας και αποτελεσματικής λειτουργίας, ζήτησε πρόσθετα στοιχεία, ιδίως ως προς τις ελεγκτικές δυνατότητες του Συμπαραστάτη (πρόσβαση σε έγγραφα και κτιριακές εγκαταστάσεις), καθώς και ως προς την εναλλακτική διαμεσολάβηση προς τα αιρετά όργανα του Δήμου. Ο Συμπαραστάτης ανταποκρίθηκε άμεσα, παρέχοντας απαντήσεις με βάση την πρακτική που ακολουθεί, με αποτέλεσμα την επιτυχή έκβαση της διαδικασίας και την λήψη της σχετικής απόφασης από το Διεθνές Ινστιτούτο Συνηγόρων του Πολίτη.

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει την εδραίωση του νέου θεσμού στη δομή της τοπικής αυτοδιοίκησης, επιβεβαιώνοντας την ανεξάρτητη και αποτελεσματική λειτουργία του, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

«H διεθνής αναγνώριση επιβεβαιώνει ότι χτίζουμε τον θεσμό με τα σωστά υλικά. Σήμερα, Παγκόσμια Ημέρα των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, έχουμε τη δυνατότητα να συστηθούμε και πάλι στους πολίτες, ως ένα ανεξάρτητο όργανο διαμεσολάβησης που μπορεί να παρέμβει για την διασφάλιση των δικαιωμάτων τους από περιπτώσεις δημοτικής κακοδιοίκησης», δήλωσε ο Βασίλης Σωτηρόπουλος, Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης στον Δήμο Αθηναίων.

Nα σημειωθεί ότι ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης δέχεται καταγγελίες άμεσα θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση από τις υπηρεσίες, τις επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα του Δήμου Αθηναίων και παρεμβαίνει για τη διαμεσολαβητική επίλυση των σχετικών διαφορών. Σε περιπτώσεις σοβαρών προβλημάτων κακοδιοίκησης διατυπώνει ειδικές προτάσεις για τη βελτίωση της δημοτικής διοίκησης και των σχέσεων της με το κοινό. Οι ειδικές προτάσεις απευθύνονται στον Δήμαρχο και κοινοποιούνται στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου και στο Δημοτικό Συμβούλιο (Άρθρο 77 Ν.3852/2010 - Πρόγραμμα «Καλλικράτης»).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου