Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2012

Ενημέρωση Ε.Κ.Ε.Δ.Α.: Στασιμότητα στις προαγωγές υπαλλήλων σε ανώτερο βαθμό

Ένα από τα συνηθισμένα ερωτήματα που δέχεται η Ε.Κ.Ε.Δ.Α. είναι για ποιο λόγο δεν καταρτίστηκαν οι πίνακες προακτέων τον περασμένο Μάιο, όπως προβλεπόταν στον Νόμο 4024/2011 (Ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο). Και σε συνέχεια αυτού, αν θα γίνει η προαγωγή από τον Ε' στο Δ' βαθμό το Φεβρουάριο του 2013 για τους υπαλλήλους ΠΕ & ΤΕ που προσλήφθηκαν το 2004, καθώς και πότε θα γίνει η προαγωγή από τον ΣΤ' στον Ε' βαθμό για τους υπαλλήλους όλων των κατηγοριών που προσλήφθηκαν το 2009. Απάντηση που εξηγεί τη στασιμότητα στις προαγωγές αυτές στο ερώτημα δίνει το dimonet.gr:


- Προαγωγές υπαλλήλων – Επιλογές Προϊσταμένων

Στο Υπ.Διοικ.Μετ.&Ηλεκτρ.Διακυβέρνησης τέθηκαν τα εξής πολύ σημαντικά ερωτήματα, που απασχολούν εδώ και μήνες όλους τους Δήμους της Χώρας:

α. Μπορούν οι Δήμοι να προβούν σε κρίσεις για προαγωγή των υπαλλήλων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.4024/2011 και έχουν τον απαιτούμενο, βάσει της παρ.7 του άρθρου 7, ελάχιστο χρόνο παραμονής στο βαθμό κατάταξής τους προκειμένου να προαχθούν στον επόμενο βαθμό, δεδομένου ότι δεν εκδόθηκε ακόμη η ερμηνευτική εγκύκλιος που προβλεπόταν στην με αριθμό ΔΙΔΑΔ/Φ.31.17/882/οικ.21500/31.10.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Δ.Μ.&ΗΔ, αλλά ακολούθησε η δημοσίευση του Ν.4046/2012 (Δεύτερο Μνημόνιο) (ΦΕΚ 28Α/14.02.2012);

β. Μπορούν οι Δήμοι να προβούν σε επιλογή προϊσταμένων σε θέσεις ευθύνης δεδομένου ότι το δικαίωμα επιλογής που έχει κάποιος υπάλληλος για συγκεκριμένη θέση ευθύνης συνδέεται άρρηκτα με το βαθμό που κατέχει;

Η απάντηση που δόθηκε με το υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.22/1174/10766/15.05.2012 έγγραφο του Υπουργείου ήταν η εξής:


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣΓΕΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15106 74, Αθήνα 
Πληροφορίες : Ν. Λαγουδάκη  
Τηλέφωνο : 213 1313215
Fax: 213 1313389/210 3389143


Αθήνα, 15 Μαΐου 2012 
Αριθμ. Πρωτ.: 
ΔΙΔΑΔ/Φ.31.22/1174/10766
ΘΕΜΑ «Προαγωγές υπαλλήλων»
ΣΧΕΤ. 1. Το αριθμ. 7745/17-4-12 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 
2.Το αρίθμ. 5319/1-3-12 έγγραφο του Δήμου ΧΧΧ.


Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, το οποίο λόγω αρμοδιότητας διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας, αναφορικά με τις προαγωγές των υπαλλήλων, βάσει των διατάξεων των άρθρων 7 και 8 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α'), σας πληροφορούμε τα εξής:

Δεδομένου ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 4024/2011 τα υπηρεσιακά συμβούλια καταρτίζουν το Μάιο κάθε έτους πίνακες προακτέων κατά βαθμό, κλάδο και ειδικότητα, καθώς και μη προακτέων, προκύπτει ότι οι προαγωγές θα διενεργούνται μία φορά κάθε έτος με την εφαρμογή ποσοστώσεων προαγωγής, σύμφωνα με την προβλεπόμενη στο άρθρο αυτό διαδικασία και μεταβατικά σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 28 του ν. 4024/2011.

Ωστόσο, με τις ρυθμίσεις του ν. 4046/2012 (ΦΕΚ 28 Α) στην ενότητα 2.6 Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης- Αποδοχές στον δημόσιο τομέα και διαχείριση ανθρωπίνων πόρων (σελ787) του παραρτήματος V2 ΕΛΛ. ορίζεται ότι «ουδεμία προαγωγή λαμβάνει χώρα προ της εκτιμήσεως και της αναπροσαρμογής των κανόνων προαγωγής».

Σε κάθε περίπτωση, η υπηρεσία μας προτίθεται να προβεί, όσον αφορά το πεδίο των αρμοδιοτήτων μας για το θέμα των προαγωγών, στην έκδοση σχετικής εγκυκλίου, προκειμένου οι υπηρεσίες να προωθήσουν στη συνέχεια τις σχετικές διαδικασίες προαγωγών.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Ευτυχία Δημητρίου


Σχόλιο Ε.Κ.Ε.Δ.Α.: Το συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι μέχρι να γίνει η προβλεπόμενη εκτίμηση του νέου μισθολογίου (που εντούτοις έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί το πρώτο τρίμηνο του 2012) δεν πρόκειται να γίνει καμία προαγωγή. Σε κάθε περίπτωση αναμένεται η έκδοση σχετικής εγκυκλίου από το ΥΔΜΗΔ για να ξεκινήσει η διαδικασία. Η Ε.Κ.Ε.Δ.Α. θα σας κρατά όπως πάντα ενήμερους.


Να προσθέσουμε ότι η εκπόνηση μελέτης με αντικείμενο την αξιολόγηση των δημοσιονομικών επιπτώσεων από την εφαρμογή του νέου Μισθολογίου-Βαθμολογίου (Ν.4024/11) στο Δημόσιο Τομέα για την περίοδο 2012-2020 ανατέθηκε (ΑΔΑ: Β443Η-2Ξ5) στην εταιρεία ICAP GROUP Α.Ε. και έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί τον περασμένο Μάιο. Δεν γνωρίζουμε τι έχει συμβεί έκτοτε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου