Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2012

Δημόσια πρόσκληση απόσπασης ενός υπαλλήλου Δημοτικής Αστυνομίας στο Δήμο Λαγκαδά

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
Γραφείο : Προσωπικού
Πληροφορίες : Κ. Δάτση
Ταχ. Δ/νση : Ν. Παπαγεωργίου 2
Τ.Κ. : 572 00 Λαγκαδάς
Τηλέφωνο : 2394330229
Fax : 2394022317
 Λαγκαδάς 10 Δεκεμβρίου 2012
Αριθ. πρωτ.: 71.215

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
απόσπασης ενός (1) υπαλλήλου Δημοτικής Αστυνομίας στη Δημοτική
Αστυνομία του Δήμου ΛΑΓΚΑΔΑ

Ο Δήμος ΛΑΓΚΑΔΑ, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/23.12.2008 τεύχος Α΄) «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», καλεί τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους της Δημοτικής Αστυνομίας, κλάδου ΤΕ Ειδικού Προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τη διετή δοκιμαστική υπηρεσία να υποβάλλουν αίτηση απόσπασής τους στη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Λαγκαδά, προκειμένου να καλύψουν τις υπηρεσιακές ανάγκες της Δημοτικής Αστυνομίας κατά την περίοδο (Μαΐου - Οκτωβρίου), συνολικής χρονικής διάρκειας έως έξι (6) μήνες.

I. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2012.

ΙΙ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου μας, (Δήμος Λαγκαδά, Ν. Παπαγεωργίου 2, Τ.Κ. 572 00, Λαγκαδάς, επισυνάπτοντας σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου του Δήμου της οργανικής τους θέσης και πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΣΙΣΚΟΥΔΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

Δείτε τη δημόσια πρόσκληση στη Δι@ύγεια:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου