Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2012

Με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου η δυνατότητα στα καταστήματα να παραμείνουν ανοιχτά τις δύο τελευταίες Κυριακές του 2012

Με ακόμη μία Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (αφού απ' ότι φαίνεται η Βουλή έχει πλέον διακοσμητικό ρόλο για τη συγκυβέρνηση Ν.Δ.-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ) καθορίστηκε η δυνατότητα των επιχειρήσεων και τον καταστημάτων να παραμείνουν ανοιχτά την Κυριακή 23 Δεκεμβρίου 2012 και την Κυριακή 30 Δεκεμβρίου 2012.

Συγκεκριμένα:

Στο άρθρο 4 της Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α' 246/18.12.2012 ορίζεται:

Άρθρο 4
Επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των ρυθμίσεων του άρθρου 6 του Β.Δ.748/1966 ( Α΄179)και του άρθρου 1 του Β.Δ.750/71 ( Α΄259), όπως αυτά ισχύουν, η προαιρετική λειτουργία των επιχειρήσεων και των παντός είδους καταστημάτων την Κυριακή 23 Δεκεμβρίου 2012 και την Κυριακή 30 Δεκεμβρίου 2012, εντός του προβλεπόμενου ωραρίου και τηρουμένων των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας.

Κατεβάστε τη σχετική Πράξη στο Εθνικό Τυπογραφείο:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου