Κυριακή 23 Δεκεμβρίου 2012

Δήμος Αθηναίων - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2012-2014 - Ενδεικτικές δράσεις για τη Δημοτική Αστυνομία

Εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2012-2014 του Δήμου Αθηναίων. Η Ε.Κ.Ε.Δ.Α. σας παρουσιάζει τις ενδεικτικές δράσεις για τη Δημοτική Αστυνομία:

 • Κατάθεση προτάσεων που αφορούν τον Κανονισμό Πρασίνου.
 • Ενίσχυση της Δημοτικής Αστυνομίας με υλικοτεχνική υποδομή και με δράσεις επιμόρφωσης
 • Εντατικοποίηση ελέγχων, αύξηση περιπολιών
 • Ενίσχυση του θεσμού "Δημοτικός Αστυνομικός της Γειτονίας"
 •  Εκσυγχρονισμός και Επέκταση Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης
 • Αντιμετώπιση αντικοινωνικής στάθμευσης (στάθμευση σε ράμπες αναπήρων,σε θέσεις αναπήρων, πεζοδρομους, πεζοδρόμια κτλ)
 • Καταγραφή και απομάκρυνση των παράνομων διαφημιστικών επιγραφών που επηρεάζουν την οδήγηση
 •  Κατάθεση προτάσεων για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του νομικού πλαισιού περί στάθμευσης (Κ.Ο.Κ)
 • Επίλυση ζητήματος στάθμευσης σε Άλση και Πάρκα (πχ Ζάπειο, Πεδίον του Άρεως κτλ)
 • Απελευθέρωση των παράνομα κλεισμένων υπαιθρίων χώρων
 • Απομάκρυνση Εγκαταλελειμμένων Οχημάτων
 • Απομάκρυνση παράνομων διαφημιστικών επιγραφών
 • Έλεγχοι σε επικίνδυνα κτίρια/οικόπεδα για την Δημόσια Υγεία
 • Καταμέτρηση των θέσων ειδικής στάθμευσης (για λόγους ασφαλείας, οχήματα υπηρεσιών κτλ) ώστε σε συνεργασία με την αρμόδια Διεύθυνση, να ελεγχθεί ΜΕΤΡΟ 1.5 αν συντρέχουν ακόμα οι λόγοι ύπαρξής τους.
 • Ενέργειες για τον έλεγχο του παρεμπορίου
 • Συνεργασία με εμπλεκόμενους φορείς(Υπουργείο, ΣΔΟΕ κτλ)
 • Χωροθετήσεις
 • Διεξαγωγή επιμορφωτικών σεμιναρίων σχετικά με μεθόδους, νομοθεσία κτλ, αντιμετώπισης του παρεμπορίου
 • Κατάθεση προτάσεων για νομοθετικές τροποποιήσεις με σκοπό την ποιοτικότερη και ταχύτερη αντιμετώπισή Παρεμπορίου
 • Συμμετοχή σε Ενιαίο Φορέα για την αντιμετώπιση Παρεμπορίου.
 • Ειδικό Επιχειρησιακό Σχεδιασμό για την αντιμετώπιση Παρεμπορίου.
 • Κατάθεση προτάσεων για την εφαρμογή του νόμου που αφορά τα Ζώα Συντροφίας.
 • Εντατικοποίηση εφαρμογής νομοθετικού πλαισιού που αφορά τα Ζώα Συντροφίας (μόλις επιλυθούν τα νομικά ζητήματα)
 • Κατάθεση πρότασης για ενοποίηση συστημάτων καταχώρησης κλήσεων στην Δημοτική Αστυνομία.
 • Κατάθεση πρότασης για ενοποίησης συστημάτων διαχείρισης/καταχώρησης Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.
 • Προγράμματα κατάρτισης για το ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου Αθηναίων
 • Κατάθεση πρότασης για μεταστέγαση Υπηρεσιών Δημοτικής Αστυνομίας

Δείτε ολόκληρο το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2012-2014 (ΑΔΑ: Β4ΜΛΩ6Μ-2Α2):

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου