Τρίτη 4 Δεκεμβρίου 2012

Ενημέρωση ΑΣΚ-ΟΤΑ: Αν το ταμείο των Δήμων είναι μείον, οι εργαζόμενοι θα μένουν απλήρωτοι! - «Τυφλή» διαθεσιμότητα, η νέα απειλή της κυβέρνησης

Στη διευκρίνιση ότι δεν υπάρχει δυνατότητα να καλυφθεί με διαφορετικό τρόπο, δηλαδή από την κεντρική διοίκηση, η μισθοδοσία των εργαζομένων Δήμων που έχουν ενταχθεί στο σύστημα της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών, αν τα χρηματικά διαθέσιμα των Δήμων δεν επαρκούν, προχώρησε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, με έγγραφό του που διαβιβάστηκε στη Βουλή.

Το έγγραφο που διαβιβάστηκε από το υπουργείο Οικονομικών, στις 28 Νοεμβρίου, δίνει απάντηση σε αναφορά του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρη Στρατούλη για τον χειρισμό των θεμάτων μισθοδοσίας του προσωπικού των ΟΤΑ.

Ο κ. Στρατούλης είχε καταθέσει αναφορά της ΠΟΕ-ΟΤΑ με αίτημα την άμεση εφαρμογή του άρθρου 49 του Ν. 3979/2011 για την κατά προτεραιότητα καταβολή των αποδοχών των ΟΤΑ Α' Βαθμού, την προώθηση νομοθετικής ρύθμισης ώστε να μην μπορεί να γίνεται κατάσχεση σε τραπεζικούς λογαριασμούς των ΟΤΑ Α' Βαθμού σε τρίτους που προορίζονται για τη μισθοδοσία και τις εργοδοτικές εισφορές και τη συνέχιση της καταβολής των αποδοχών μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών.

Όπως επισημαίνει στην απάντησή του ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, αποστολή της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών είναι η πληρωμή, μέσω τραπεζικού λογαριασμού, των πάσης φύσεως αποδοχών ή πρόσθετων αμοιβών, αποζημιώσεων και με οποιαδήποτε άλλη ονομασία καταβαλλόμενων απολαβών του πάσης φύσεως προσωπικού του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ και των φυσικών προσώπων που απασχολούνται με σύμβαση μίσθωσης έργου στους ανωτέρω φορείς, καθώς και των αιρετών οργάνων των ΟΤΑ.

«Σε περίπτωση που ο τραπεζικός λογαριασμός εμφανίζει ανεπαρκές υπόλοιπο, οι καταβολές δεν πραγματοποιούνται και για κάθε επόμενη πληρωμή θα πρέπει να υπάρχει επαρκές υπόλοιπο που να καλύπτει συνολικά την πληρωμή των πληρωτέων ποσών των αποδοχών, λοιπών αμοιβών και αποζημιώσεων, καθώς και των κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου, ασφαλιστικών οργανισμών, τρίτων κλπ», αναφέρει ο αναπληρωτής υπουργός και ξεκαθαρίζει: «στην περίπτωση επομένως ανεπαρκούς υπολοίπου, καμία καταβολή δεν θα πραγματοποιηθεί μεμονωμένα (δεν θα καταβληθεί δηλαδή ούτε μισθοδοσία, ούτε πρόσθετα, ούτε απόδοση κρατήσεων κλπ). Τα τυχόν πρόστιμα ή προσαυξήσεις που θα καταλογιστούν από τη μη απόδοση των κρατήσεων βαρύνουν αποκλειστικά το ΝΠΔΔ για λογαριασμού του οποίου η Ενιαία Αρχή Πληρωμών διενεργεί τις καταβολές».

Ο κ. Σταϊκούρας διευκρινίζει ότι «μόλις τροφοδοτηθεί ο τραπεζικός λογαριασμός από τον φορέα με απαιτούμενο ποσό για την εξόφληση των οφειλών (υποχρεώσεων) του συνολικά βάσει των μισθοδοτικών καταστάσεων, των συγκεντρωτικών καταστάσεων ενταλμάτων για πρόσθετα και αποζημιώσεις και των απορρίψεων που παραμένουν σε εκκρεμότητα, η πληρωμή θα διενεργηθεί από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών κατά την επόμενη πληρωμή».

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών αναφέρει, επίσης, ότι «μετά τις ημερομηνίες έναρξης καταβολής αποδοχών και λοιπών αμοιβών από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών, απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η με διαφορετικό τρόπο καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών και αμοιβών» ενώ ξεκαθαρίζει ότι με το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας δεν προβλέπεται έξοδος οποιουδήποτε φορέα από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών ύστερα από την ένταξή του.

Στην αναφορά του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Δημήτρη Στρατούλη έχει απαντήσει εγγράφως και ο υπουργός Εσωτερικών κ. Ευριπίδης Στυλιανίδης ο οποίος επικαλείται το άρθρο 49 του Ν. 3979/2011 «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις», με το οποίο ορίζεται ότι οι αποδοχές και τα κατ' αποκοπήν έξοδα κίνησης του λοιπού προσωπικού δήμων και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών, καθώς και όσων εργάζονται για παροχή ανταποδοτικών υπηρεσιών κατά την κείμενη νομοθεσία, καταβάλλονται κατά προτεραιότητα πριν από κάθε άλλη δαπάνη από τους οικείους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα.

Πηγή: www.askota.gr

«Τυφλή» διαθεσιμότητα, η νέα απειλή της συγκυβέρνησης


Σε «τυφλά» χτυπήματα τρομοκρατίας κατά των δημοσίων και δημοτικών υπαλλήλων, φαίνεται ότι καταφεύγει η τρικομματική συγκυβέρνηση, προκειμένου να κάμψει την σθεναρή αντίσταση των εργαζομένων στην τοπική αυτοδιοίκηση και των δημάρχων σε ότι αφορά το θέμα της διαθεσιμότητας – απόλυσης.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι προκειμένου η μνημονιακή συγκυβέρνηση να φέρει σε πέρας την εκτέλεση των εντολών της τρόικα και του κεφαλαίου για απολύσεις στο δημόσιο, καταφεύγει στα «τυφλά» χτυπήματα, ώστε να τρομοκρατήσει τους εργαζόμενους και τους αιρετούς να στείλουν τα στοιχεία των υπαλλήλων που βγαίνουν βάση του νόμου «ταφόπλακα», σε διαθεσιμότητα – απόλυση.

Μέσω του υπουργού διοικητικής μεταρρύθμισης, που σε αυτόν έχει αναθέσει την ευθύνη λόγω αρμοδιότητας το «έργο» των απολύσεων, η συγκυβέρνηση της ανέχειας και της παρακμής προωθεί πράξη νομοθετικού περιεχομένου προκειμένου να μείνουν απλήρωτοι όλοι οι εργαζόμενοι με σχέση εργασίας Ιδ. Δικ. – Αορ.Χρ. και ειδικότητα ΔΕ (διοικητικού).

Η τρικομματική συγκυβέρνηση επενδύει στην τρομοκράτηση και  στο γεγονός ότι έτσι θα αναγκαστούν εργαζόμενοι και αιρετοί να υποχωρήσουν από τις θέσεις άρνησης που μέχρι αυτή τη στιγμή κρατούν και στην ουσία ακυρώνουν στην πράξη το νόμο και θα στείλουν λίστες υπαλλήλων  που εξαιρούνται από το νόμο.

Η αντισυνταγματικότητα των νόμων που θέλουν να εφαρμόσουν έχει ήδη κριθεί στη συνείδηση των εργαζομένων και της κοινωνίας.

Οι «καθεστωτικές» πράξεις νομοθετικού περιεχομένου πλέον τους προσδιορίζουν όπως προσδιορίζουν και την πολιτική που ακολουθούν προκειμένου να φέρουν μεγαλύτερη φτώχεια και εξαθλίωση στην εργατική τάξη που δοκιμάζεται επί δύο και πλέον χρόνια από τις πιέσεις που ασκούν οι τοκογλύφοι δανειστές.

Ξέρουν πολύ καλά ότι η καταβολή της μισθοδοσίας μπορεί να γίνει και εκτός ενιαίας αρχής, όπως αρκετοί δήμαρχοι ήδη το έχουν πραγματοποιήσει σε άλλη χρονική στιγμή λόγω αδυναμίας καταβολής της μισθοδοσίας στις τακτές ημερομηνίες μισθοδοσίας της ενιαίας αρχής.

Πιέσεις όπως πληροφορούμαστε, δέχτηκε και η ενιαία αρχή πληρωμών προκειμένου να διακόψει την μισθοδοσία στο σύνολο των υπαλλήλων Ιδ. Δικ. – Αορ.Χρ. με ειδικότητα ΔΕ (διοικητικού), πράγμα που δεν δέχτηκε ως παράνομο και εκεί αποδίδεται και η έκδοση της «καθεστωτικής» πράξης νομοθετικού περιεχομένου.

Ξέροντας ότι το σύνολο των εργαζομένων έχει ξεπεράσει τα όρια της φτώχιας από τα μνημόνια και την νεοφιλελεύθερη πολιτική των τελευταίων κυβερνήσεων και συγκυβερνήσεων, δεν αποτελεί έκπληξη η αναδιπλούμενη στάση του δήμαρχου Αθήνας κ. Καμίνη που πιέζει τους εργαζόμενους για λήξη των κινητοποιήσεων με την απειλή της μη καταβολής της μισθοδοσίας και του τελευταίου (αναμνηστικού) δώρου Χριστουγέννων. Ενώ αντίθετα έκπληξη μας προκάλεσε το γεγονός  να υιοθετήσει εμμέσως αυτές τις απειλές και η ηγεσία της ΔΑΚΕ – ΟΤΑ στην τελευταία συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής της ΠΟΕ – ΟΤΑ. Θεωρούμε ότι συνιστά αποπροσανατολισμό από τον αγώνα που δίνει το σύνολο των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Οι εργαζόμενοι στην τοπική αυτοδιοίκηση έχουν αποδείξει ότι είναι αλληλέγγυοι μεταξύ τους και αποφασισμένοι να αγωνιστούν ώστε να ακυρώσουν στην πράξη το νόμο έκτρωμα που θα φέρει και χιλιάδες απολύσεις.

Ξέρουν καλά πως αν εφαρμοστεί, οι εργαζόμενοι ιδ.αχ. θα είναι το πρώτο κομμάτι στο ντόμινο των απολύσεων που θα ακολουθήσει.

Πηγή: www.askota.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου