Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2012

Με πράξη νομοθετικού περιεχομένου κλειδώνει τις «πόρτες» της πληρωμής των υπαλλήλων ΙΔ.ΑΧ ο κ. Μανιτάκης

Ρυθμίσεις - φωτιά για όλους τους υπαλλήλους του Δημοσίου και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, προβλέπει Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 240/12.12.12). Σύμφωνα με τις διατάξεις, όσοι υπάλληλοι δεν ενταχθούν στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών κινδυνεύουν με «πάγωμα» της μισθοδοσίας τους από την 1/1/2013, ενώ στους ΟΤΑ θα επιβληθούν οι επιπλέον κυρώσεις της παρακράτησης της κρατικής επιχορήγησης και της απαγόρευσης προσλήψεων εποχικού προσωπικού.Πώς πληρώνονται
Οι ρυθμίσεις που αναμένεται να προκαλέσουν αντιδράσεις, αφορούν όσους δήμους διαθέτουν υπαλλήλους (σ.σ. στα νομικά τους πρόσωπα κατά κύριο λόγο) αορίστου χρόνου που δεν έχουν ενταχθεί στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών και εξακολουθούν να πληρώνονται από τους ίδιους τους δήμους. Αποσκοπεί δε να διασφαλίσει πως οι διοικητικοί υπάλληλοι που τίθενται σε διαθεσιμότητα θα υποστούν την περικοπή του 25% που προβλέπεται για τις αποδοχές τους. Και στοχεύει να κλείσει κάθε «παράθυρο» στους απείθαρχους δήμους, που δεν εφαρμόζουν τη διαθεσιμότητα.

«Όλες ανεξαιρέτως οι πληρωμές των πάσης φύσεως αποδοχών και των πρόσθετων αμοιβών του προσωπικού της παραγράφου 1.β. του παρόντος άρθρου (δημοσίου και ΝΠΔΔ) από 01.01.2013 διενεργούνται αποκλειστικά από την Ενιαία Αρχή Πληρωμής μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Τυχόν πληρωμές που διενεργούνται με άλλο τρόπο, θα θεωρούνται αυτοδίκαια μη νόμιμες και θα επέρχονται οι εξής κυρώσεις», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Για τις κυρώσεις, προβλέπονται αναλυτικά τα ακόλουθα: «Ως προς τα νομικά πρόσωπα και για όσο διάστημα παρατηρείται παρέκκλιση από τη διαδικασία πληρωμής μέσω ΕΑΠ επιβάλλεται αναστολή καταβολής της μισθοδοσίας του προσωπικού του φορέα ή και παρακράτηση του σχετικού ποσοστού όπως αυτό εξειδικεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία με απόδοσή του ως δημόσιο έσοδο. Στην περίπτωση των ΟΤΑ, επέρχεται παρακράτηση μέρους ή συνόλου από το ποσό των δικαιούμενων πόρων (ΚΑΠ) καθώς και αναστολή εγκρίσεων πρόσληψης προσωπικού».

Οσοι αιρετοί, επίσης, επιχειρήσουν να πληρώσουν μισθούς εκτός της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών θα υποστούν κυρώσεις. Το υπουργείο θα αποστείλει τις καταστάσεις των υπαλλήλων που τίθενται σε διαθεσιμότητα στην Ενιαία Αρχή, η οποία με τη σειρά της θα ελέγξει και θα συγκρίνει με τις μισθοδοτικές καταστάσεις του Οκτωβρίου του 2012.

Πηγή: http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26510&subid=2&pubid=112964442

Κατεβάστε τη σχετική Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου