Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2012

Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για την αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου με το αντικείμενο εργασίας

Διαβάστε στο ιστολόγιο του Σ.Δ.Α.Θ. την 15/2010 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που αφορά την αναγνώριση της συνάφειας του μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου με το αντικείμενο της εργασίας του αιτούντα υπαλλήλου. Αυτή η γνωμοδότηση είναι πολύ κατατοπιστική και ευνοϊκή και οι συνάδελφοι που τους αφορά μπορούν να την επισυνάψουν στην αίτησή τους προς το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Δήμου τους που θα κρίνει τη συνάφεια ή μη του τίτλου με τα καθήκοντα που ασκεί η υπηρεσία της Δημοτικής Αστυνομίας.

Ευχαριστούμε τη συνάδελφο Γ.Κ. από δήμο της Κεντρικής Ελλάδας που μας έστειλε τη γνωμοδότηση, καθώς και τον Δημήτρη Ψυράκη από το ΣΔΑΘ για την τελική επεξεργασία του εγγράφου. Δείτε τη γνωμοδότηση εδώ:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου