Σάββατο 29 Δεκεμβρίου 2012

Με τριμελές συμβούλιο η αξιολόγηση στο δημόσιο - Υπογράφηκε η σχετική ΚΥΑ

Η καλή χρονιά για τους 2.500 υπαλλήλους ΙΔΑΧ ΔΕ που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα και για τους 25.000 δημόσιους υπαλλήλους που θα τεθούν μέσα στο 2013 από το... τριμελές Συμβούλιο που συγκροτήθηκε, με απόφαση των υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Οικονομικών, φαίνεται!
Το «ευέλικτο αυτό σχήμα», όπως χαρακτηρίζεται, που συγκροτήθηκε και ανακοινώθηκε σήμερα έπειτα από... 14 μήνες ακριβώς (!!!) από την πρόβλεψή του στο νόμο Ρέππα για την εφεδρεία (Ν.4024/2011, ΦΕΚ Α΄ 226), θα κληθεί να κάνει -ουσιαστικά- fast track αξιολογήσεις των υπαλλήλων του κράτους (σ.σ.: έτσι χαρακτηρίζονται από το νόμο Ρέππα και μετά) και των δομών / υπηρεσιών του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Όπως αναφέρεται στην ΚΥΑ των Αντώνη Μανιτάκη - Γιάννη Στουρνάρα, το τριμελές Συμβούλιο θα πρέπει, από τη δημοσίευσή της σε ΦΕΚ, μέσα σε 10 ημέρες να εκδώσει την πρώτη απόφασή του, αφού πρώτα ελέγξει τις αιτήσεις - φακέλους των υπαλλήλων για την κάλυψη των 7.500 θέσεων που έχουν καταγραφεί, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης προς τους δημοσιογράφους.

Στην αξιολόγηση, σύμφωνα με τις πληροφορίες, που θα προσαρμοστεί ανά κατηγορία υπαλλήλων και εκπαιδευτική βαθμίδα, θα γίνεται εξονυχιστικός έλεγχος στους φακέλους και θα λαμβάνονται υπόψη γραπτό τεστ δεξιοτήτων (σ.σ.: ακόμη και η συνέντευξη), η προτίμηση του αιτούντος, η συνάφεια του αντικειμένου της προηγούμενης και της νέας θέσης, η εντοπιότητα και η χιλιομετρική απόσταση του τόπου κατοικίας από το νέο τόπο εργασίας, η οικογενειακή κατάσταση, η προϋπηρεσία, τα εκπαιδευτικά προσόντα αλλά και κοινωνικά κριτήρια.

Να σημειωθεί πως για τους ΥΕ υπαλλήλους δε θα υπάρξει γραπτό τεστ, ενώ με διαφορετικό «παρανομαστή» θα κριθούν υπάλληλοι με χρόνια προϋπηρεσίας από εκείνους που εισήλθαν πρόσφατα στο Δημόσιο.

Διαφορετική, εξάλλου, θα είναι και η αξιολόγηση για τους υπαλλήλους κάθε υπουργείου. Ο κάθε υπουργός θα κληθεί να δώσει ένα «memo» για τα κριτήρια αξιολόγησης των υπαλλήλων που υπηρετούν στο υπουργείο, όπως επίσης και για εκείνους που βρίσκονται σε φορείς / οργανισμούς που εποπτεύει. Το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης θα συλλέξει το σύνολο των προτάσεων και κατόπιν θα διαμορφωθεί ένα κοινό πλαίσιο αξιολόγησης το οποίο θα τεθεί υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ.
Υπενθυμίζεται πως μία άλλη αξιολόγηση, αυτή των δομών και των υπηρεσιών των υπουργείων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τα τέλη Γενάρη, σύμφωνα και με την πρόσφατη απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης που συνεδρίασε υπό τον Αντώνη Σαμαρά.

Η «ταυτότητα» του τριμελούς Συμβουλίου
Το τριμελές Συμβούλιο συγκροτείται από έναν αντιπρόεδρο ή πρόεδρο τμήματος του ΑΣΕΠ, ως πρόεδρο, έναν υπάλληλο ο οποίος ασκεί καθήκοντα προϊσταμένου γενικής διεύθυνσης του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και έναν υπάλληλο ο οποίος ασκεί καθήκοντα προϊσταμένου γενικής διεύθυνσης του υπουργείου Οικονομικών, ως μέλη.

Η θητεία του τριμελούς Συμβουλίου είναι τετραετής, ενώ μπορεί να παρατείνεται για δύο ακόμη χρόνια με απόφαση των υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών.

Η πρώτη απόφαση συγκρότησης του τριμελούς Συμβουλίου εκδίδεται εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και η πρώτη θητεία του τριμελούς Συμβουλίου αρχίζει από την έκδοση της απόφασης συγκρότησής του και λήγει την 30η Ιουνίου του τελευταίου έτους της.

Το τριμελές Συμβούλιο συνεδριάζει στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.


Διαβάστε επίσης:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου