Τρίτη 22 Απριλίου 2014

Σειρά Φ.Ε.Κ. αναδρομικής εξαίρεσης από τη διαθεσιμότητα και αυτοδίκαιης μετάταξης στους Δήμους

Κυκλοφόρησαν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης στις 17 Απριλίου και σήμερα 22 Απριλίου (με ημερομηνία έκδοσης 17 Απριλίου) αποφάσεις αναδρομικής εξαίρεσης από τη διαθεσιμότητα από 23 Σεπτεμβρίου 2013 για συναδέλφους που είχαν υποβάλει αίτηση εξαίρεσης πριν τις 23 Σεπτεμβρίου και ανέμεναν να περάσουν υγειονομική Επιτροπή, και επίσης για συναδέλφους που εντάσσονται στις επιγενόμενες εξαιρέσεις διαθεσιμότητας, σύμφωνα με τη ρύθμιση του ν. 4250/2014. Οι συνάδελφοι αυτοί θα διαγραφούν από τους επιτυχόντες στους πίνακες διάθεσης της Ανακοίνωσης 5/2013, αλλά δυστυχώς η αδικαιολόγητα βιαστική απορρόφηση στα καταστήματα κράτησης δημιουργεί προβλήματα στο σύνολο της διαδικασίας.

Μπορείτε να δείτε σχετικά στα Φ.Ε.Κ. που ακολουθούν:
(Η απαρίθμηση είναι ενδεικτική, και όχι εξαντλητική).

Επίσης παρατηρούμε και διορθώσεις για περιπτώσεις εξαιρεθέντων από τη διαθεσιμότητα που είχαν ενταχθεί αρχικά αυτοδίκαια στον κλάδο ΔΕ Διοικητικού και πλέον εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ Διοικητικού ή ΤΕ Διοικητικού αναδρομικά από 23.9.2013 επειδή ήταν κάτοχοι αντίστοιχου τίτλου σπουδών, καθώς το Υπουργείο θεωρεί ότι δεν υφίσταται το κώλυμα της οκταετίας.

Τέλος, είδαμε και τα πρώτα Φ.Ε.Κ. ενδοδημοτικής κινητικότητας για πρώην συναδέλφους που είχαν ενταχθεί στους κλάδους διοικητικού και υπέβαλλαν σχετική αίτηση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου