Τρίτη 29 Απριλίου 2014

Επιστροφή στο Δημόσιο για τους υπαλλήλους της προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας μετά από παλινωδίες(;) του ΥΔιΜΗΔ

Το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης διαψεύδει πληροροφορίες κατά τις οποίες υπάρχουν εμπόδια στην επιστροφή στο Δημόσιο για τους υπαλλήλους της πρώτης εφεδρείας. Και διαβεβαιώνει ότι «κατ” εφαρμογή της δικαστικής απόφασης 3354/2013 της Ολομέλειας του ΣτΕ, οι υπάλληλοι που είχαν τεθεί σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα με βάση το N. 4024/2011 και επιθυμούν να επιστρέψουν, επανέρχονται στην υπηρεσία».

Στην ανακοίνωση του ΥΠΔΜ αναφέρονται επίσης τα εξής:

Η επαναφορά στην υπηρεσία γίνεται κατόπιν σχετικής απόφασης κατανομής που εκδίδει ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κατόπιν αιτήματος του φορέα υποδοχής. Αυτή είναι η διαδικασία που ακολουθείται για κάθε πρόσληψη στο Δημόσιο.

Σημερινά δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για «επιστροφή μετ” εμποδίων» και «περιπλοκή της υπόθεσης επαναφοράς» δεν έχουν ουδεμία σχέση με την πραγματικότητα.

Νωρίτερα, στο in.gr είχε αναρτηθεί το ακόλουθο ρεπορτάζ:

Περιπλέκεται η υπόθεση της επαναφοράς στο Δημόσιο των υπαλλήλων που είχαν τεθεί σε καθεστώς προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας.

Η αποκατάστασή τους μετά την απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ με την οποία κρίθηκαν αντισυνταγματικές διατάξεις του νόμου για την εφεδρεία -κατ” εφαρμογή του μνημονίου-, «σκοντάφτει» στην επιλογή να μην διαταραχθεί η συμφωνία με την τρόικα για τις προσλήψεις στο Δημόσιο.

Σύμφωνα με το Βήμα, πρόκειται για υπαλλήλους οι οποίοι έχουν αποχωρήσει από την υπηρεσία λόγω αυτοδίκαιης απόλυσης ή είχαν τεθεί και εξακολουθούσαν μέχρι πρότινος να τελούν υπό καθεστώς προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας.

Η κυβέρνηση θέτει νέες προϋποθέσεις για να τοποθετηθούν ξανά στις υπηρεσίες τους, προβάλλοντας το ζήτημα ότι ο αριθμός των ετήσιων προσλήψεων και διορισμών του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος συνολικά από το λόγο ένα προς πέντε (μία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις).

Με έγγραφο που εστάλη στις 28 Απριλίου 2014 από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης προς όλα υπουργεία και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, διευκρινίζεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση των διαδικασιών επαναφοράς των υπαλλήλων στις υπηρεσίες τους είναι η έκδοση απόφασης κατανομής του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Και αυτό, ώστε, όπως σημειώνεται στο έγγραφο να διασφαλιστεί η πιστή εφαρμογή διατάξεων, που ορίζουν, μεταξύ άλλων, ότι «ο αριθμός των ετήσιων προσλήψεων και διορισμών του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος συνολικά από το λόγο ένα προς πέντε (μία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις)».

Μάλιστα, υπογραμμίζεται ότι λαμβάνεται υπ” όψιν ότι, αφενός μεν, οι οργανικές θέσεις των υπαλλήλων καταργήθηκαν αυτοδικαίως και αφετέρου με την επαναφορά τους στην Υπηρεσία προκαλείται αύξηση του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων.

Σε διάταξη του νόμου για την εφεδρεία που κρίθηκε ως αντισυνταγματική από την Ολομέλεια του ΣτΕ οριζόταν ότι δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου απολύονται αυτοδικαίως από την υπηρεσία τους με τη συμπλήρωση κατ” ελάχιστον τριακονταπενταετούς πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας και τουλάχιστον του 55ου έτους της ηλικίας τους, «εφόσον η συμπλήρωση της ως άνω υπηρεσίας και του ως άνω ορίου ηλικίας χωρήσουν μέχρι την 31.12.2013».

Μετά την κρίση του ΣτΕ (απόφαση υπ” αριθμ. 3354/2013) περί αντισυνταγματικότητας διατάξεων, υπάλληλοι μπορούν να διεκδικήσουν την επάνοδό τους στην υπηρεσία τους και να απαιτήσουν η θέση τους που έχει καταργηθεί να επανασυσταθεί.

Το αίτημα αυτό μπορεί να απευθυνθεί στην υπηρεσία απ” όπου προέρχονται. Η θέση τους έχει μεν καταργηθεί, αλλά με βάση τα δεδομένα που δημιουργεί η απόφαση του ΣτΕ, αυτό έγινε με αντισυνταγματική διάταξη και επομένως μπορεί να επανασυσταθεί.

Οι Διευθύνσεις Διοικητικού ή Προσωπικού θα έπρεπε πρώτα να έχουν προβεί σε ανάκληση της διαπιστωτικής πράξης λύσης της υπαλληλικής σχέσης και εν συνεχεία να εκδώσουν την απόφαση επαναφοράς στην υπηρεσία των αιτούντων υπαλλήλων η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Τώρα με το νέο έγγραφο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης προστίθενται νέες απαιτήσεις. Χρειάζεται η έκδοση απόφασης κατανομής του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Μάλιστα, τα αιτήματα για την έκδοσή της θα πρέπει να υποβάλλονται από το φορέα, πριν από την έκδοση της απόφασης επαναφοράς, στη Διεύθυνση Προσλήψεων Προσωπικού του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Επίσης πριν από τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως απαραίτητη είναι η βεβαίωση που εκδίδεται από αυτή την υπηρεσία για τον έλεγχο τήρησης του λόγου 1 προς 5.

Αντί σχολίου: Ελπίζουμε το ίδιο να ισχύσει εν τέλει και για μας, αν και σοβαρός αριθμός συναδέλφων έχει επιδοθεί σε έναν αγώνα αποδόμησης της υπηρεσίας, συκοφαντώντας και απαξιώνοντας στην πράξη το σημαντικό έργο που έγινε χωρίς καμία απολύτως βοήθεια.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου