Δευτέρα 21 Απριλίου 2014

Οι τρεις "εφεδρείες των απολύσεων του 2015 - Ατομικοί μισθοί και... μονιμότητα απολύσεων - Στίγμα σκληρής λιτότητας με το νέο μεσοπρόθεσμο


Μπορεί το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης να κατάφερε να αποφύγει να δεσμευτεί πάνω σε συγκεκριμένο αριθμό απολύσεων και σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο πρέπει να γίνουν αυτές οι απολύσεις στο Δημόσιο για μετά το 2015, αλλά η τρόικα έχει ήδη επισημάνει τρεις «νέες εφεδρείες» για την περαιτέρω μείωση του προσωπικού στον εν λόγω τομέα.

Σύμφωνα με κοινοτικές πηγές του «Κ», αυτές οι «εφεδρείες» θα μπορούσαν να προέλθουν -και μάλιστα με βάση την ισχύουσα νομοθεσία- από τους δημοσίους υπαλλήλους οι οποίοι:
  1. Δεν θα αξιολογηθούν θετικά από τα αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια μετά το πέρας της διετούς δοκιμαστικής περιόδου την οποία περνούν μετά την πρόσληψή τους.
  2. Θα «περισσέψουν» (και δεν θα «μεταταχθούν») από τις μονάδες του Δημοσίου οι οποίες θα καταργηθούν, αφού πρώτα αξιολογηθούν με βαθμό κάτω από τη βάση.
  3. Δεν θα προαχθούν σε ανώτερη θέση έπειτα από δύο συναπτές ετήσιες αξιολογήσεις, ξεκινώντας από τη φετινή.

Να σημειωθεί πως μέχρι σήμερα στις βασικές κατηγορίες των «απολύσιμων» δημοσίων υπαλλήλων ανήκαν όσοι προσελήφθησαν ή αναβαθμίστηκαν με πλαστά δικαιολογητικά, όσοι έμειναν χωρίς οργανική θέση (π.χ., λόγω κατάργηση φορέων του Δημοσίου) και όσοι διέπραξαν αξιόποινες πράξεις. Χωρίς να σταματήσουν οι απολύσεις για τους παραπάνω λόγους, ένα νέο κριτήριο αναδύεται για την αύξηση τους από το 2015 και έπειτα, που θα είναι αυτό της αξιολόγησης της εργασιακής απόδοσης.

Αυτή θα κρίνεται, μάλιστα, κυρίως με τα ουσιαστικά προσόντα του (επίτευξη στόχων) κάθε υπαλλήλου και όχι τα τυπικά (π.χ., πλήθος πτυχίων, μεταπτυχιακό κ.λπ.). Πιο αναλυτικά, οι νέες «εφεδρείες» των απολύσεων μπορούν να προκύψουν από τις ακόλουθες διαδικασίες, οι οποίες προ-βλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία και δεν απαιτείται καμία αναθέωρηση του Συντάγματος:

Απόρριψη ύστερα από διετή δοκιμαστική περίοδο


Ο ισχύον Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας (2007) προβλέπει πως, όταν προσλαμβάνεται κάποιος υπάλληλος στο Δημόσιο, περνά υποχρεωτικά από μια διετή δοκιμαστική περίοδο, στο τέλος της οποίας αξιολογείται. Εξαιρούνται οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης.

Αν κατά την αξιολόγηση το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο κρίνει πως ο εν λόγω υπάλληλος αυτός δεν έχει τα ουσιαστικά προσόντα, τότε είτε δεν μονιμοποιείται είτε απολύε-τα, όπως ρητά αναφέρεται.

Ως ουσιαστικά προσόντα θεωρούνται, σύμφωνα με τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα, τα εξής στοιχεία: η «αμεροληψία», η «επαγγελματική ικανότητα» και η «αποδοτικότητα».

Τη διάταξη αυτή (άρθρο 40 του νόμου 3528/2007) υπενθύμισε για πρώτη φορά δημοσίως την περασμένη εβδομάδα ο υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης. Στενοί συνεργάτες του κ. Μητσοτάκη, ανέφεραν στο «Κ» πως την ουσιαστική ενεργοποίηση της εν λόγω διάταξης ζήτησε από τον ίδιο η τρόικα πέρυσι, ενώ εκείνος απάντησε πως κάτι τέτοιο δεν μπορεί να το κάνει ο ίδιος, αλλά τα ίδια τα μέλη των υπηρεσιακών συμβουλίων.


Κατάργηση μονάδων έπειτα από αξιολόγηση

Με βάση τον νέο νόμο που διέπει την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων (Ν. 4250/2014) προβλέπεται επιμερισμός ποσοστών, σύμφωνα με τον οποίο το 15% των δημοσίων υπαλλήλων θα πάρει βαθμό κάτω από τη βάση (1 έως 6,9). Η νέα αυτή διαδικασία θα ξεκινήσει κατ’ εξαίρεση φέτος στις 28 Απριλίου και θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2014.

Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης (7 Απριλίου 2014), για τον επιμερισμό αυτόν λαμβάνονται «ιδίως» υπόψη κριτήρια όπως «η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα των μονάδων, οι αρμοδιότητες των οργανικών μονάδων σε σχέση με τις προτεραιότητες της ασκούμενης πολιτικής και η κατανομή των υπαλλήλων ανά οργανική μονάδα».

Αυτό, απλώς, σημαίνει, όπως παραδέχονται υπηρεσιακά στελέχη του υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ότι μονάδες -στις οποίες μπορεί να εργάζεται το 15% μιας συγκεκριμένης διεύθυνσης- μπορεί να κριθούν ολόκληρες, μαζί με τους υπαλλήλους τους, «μεταξεταστέες» και με βάση την προαναφερθείσα εγκύκλιο το προσωπικό τους να «μεταταχθεί», στην καλύτερη περίπτωση, εφόσον αυτές πρώτα καταργηθούν. Στη χειρότερη περίπτωση, όπως προβλέπει ο ισχύον Δημοσιοϋπαλληλικος Κώδικος, μπορεί και να απολυθεί ο υπάλληλος που εργάζεται σε αυτήν (άρθρο 154, Ν. 3528/2007).

«Μη προαγωγή», λόγω «ακαταλληλότητας»

Ο ισχύον Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας προβλέπει πως όποιος υπάλληλος είναι «ακατάλληλος» (άρθρο 95), είτε απολύεται είτε χάνει ένα βαθμό και συνεπώς και μέρος των αποδοχών του. Συγκεκριμένα, το εν λόγω άρθρο προβλέπει ότι όποιος υπάλληλος «εγγράφεται σε δύο διαδοχικούς πίνακες μη προακτέων στον ίδιο βαθμό παραπέμπεται (...) στο υπηρεσιακό συμβούλιο, το οποίο (...) μπορεί να τον απολύσει ή να τον υποβιβάσει».

Αυτό σημαίνει, εξηγούν υπηρεσιακά στελέχη του υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης στο «Κ», πως, αν κάποιος υπάλληλος δεν προαχθεί για δύο συνεχόμενες φορές μετά το πέρας αντίστοιχων ετήσιων αξιολογήσεων, μπορεί να κριθεί «ακατάλληλος» και, έτσι, να απολυθεί ή να χάσει τον βαθμό του.

Δύο στοιχεία εμπόδιζαν αυτήν τη διαδικασία. Το ένα ήταν το γεγονός ότι μέχρι πρότινος «όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι έπαιρναν άριστα και, έτσι, προ-αγόταν κανονικά στον προβλεπόμενο χρόνο».

Το άλλο ήταν πως, λόγω Μνημονίου, έχουν «παγώσει» οι προαγωγές μαζί και οι μισθολογικές αυξήσεις και, συνεπώς, έχει μείνει εντελώς ανενεργή αυτή η διάταξη. Με τον νέο τρόπο αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων, όμως, δεν θα παίρνουν πλέον όλοι άριστα (σ.σ.: το 15% θα παίρνει κάτω από τη βάση), ενώ θα «ξεπαγώσουν» και οι προαγωγές, μιας και το υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης σχεδιάζει την εφαρμογή ενός νέου μισθολογίου από τις αρχές του 2015.

Συνεπώς, όποιος υπάλληλος έπαιρνε κατά την αξιολόγηση για δύο συνεχόμενες χρονιές βαθμό κάτω από τη βάση θα μπορούσε να μπει τον προθάλαμο είτε υποβάθμισης είτε ακόμα και της απόλυσης.

*Αναδημοσίευση από το "Κεφάλαιο" που κυκλοφορεί

Πηγή: http://www.capital.gr/


Σχόλιο: Τα ψέματα Μητσοτάκη για τη συγκριτική αξιολόγηση ήδη αποκαλύπτονται... Όσο για τα ψέμματα της κυβέρνησης, δεν είχαμε πιστέψει ποτέ κάτι διαφορετικό... Ήδη ως τις 5 Μαΐου θα έχει ψηφιστεί επικαιροποίηση των μνημονίων ως το 2017 με νέες σκληρές δεσμεύσεις... τα νέα μέτρα θα έρθουν μετά τις Δημοτικές Εκλογές...
Ατομικοί μισθοί και... μονιμότητα απολύσεων!

Τη διατήρηση μόνιμου μηχανισμού απολύσεων μέσω διαθεσιμότητας στο Δημόσιο και μετά το 2015, που θα λειτουργεί ταυτόχρονα με το πρόγραμμα κινητικότητας επιβεβαιώνει το επικαιροποιημένο Μνημόνιο κυβέρνησης και τρόικας για τον δημόσιο τομέα, διαψεύδοντας πλήρως τις πρόσφατες διαβεβαιώσεις του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκου Μητσοτάκη ότι δεν θα υπάρξουν άλλες διαθεσιμότητες, δηλαδή απολύσεις, στον δημόσιο τομέα.
Όπως αποκαλύπτεται από τη συμφωνία του επικαιροποιημένου Μνημονίου που παρουσιάζει σήμερα σε αποκλειστικότητα η "Αυγή" της Κυριακής, η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί στους δανειστές να επανεξετάσει όλους τους μεταρρυθμιστικούς στόχους για το Δημόσιο τον προσεχή Σεπτέμβριο, αφήνοντας ανοιχτό έτσι το ενδεχόμενο για νέες παρεμβάσεις. Στο κείμενο αναφέρεται ότι ο μηχανισμός διαθεσιμότητας θα διατηρηθεί και μετά το 2015, θα λειτουργεί δε παράλληλα με το πρόγραμμα κινητικότητας δημοσίων υπαλλήλων. Ταυτόχρονα προβλέπονται απολύσεις για το προσωπικό των υπηρεσιών που θα καταργηθούν και οι υπηρεσίες θα παραχωρηθούν σε ιδιώτες (μέσω outsourcing) εισάγοντας τον θεσμό της ενοικίασης εργαζομένων και στο Δημόσιο.
Οι απολύσεις που θα προέλθουν από την κατάργηση των υπηρεσιών δεν θα συνυπολογίζονται στις 15.000 που προβλέπονται μέχρι το τέλος του έτους, κάτι που επίσης σκοπίμως αποσιωπά η ηγεσία του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Ακόμα στο κείμενο της συμφωνίας επιβεβαιώνεται πως η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να προχωρήσει σε νέο σύστημα αμοιβών από 1.1.2015 με κατάργηση του μισθολογίου και καθιέρωση ατομικού μισθού για κάθε υπάλληλο.

Μονιμότητα... απολύσεων

Ειδικότερα τα μέτρα αυτά, που περιλαμβάνονται στο προσχέδιο διαπραγματεύσεων της κυβέρνησης με την τρόικα στο πλαίσιο του νέου (επικαιροποιημένου) Μνημονίου, διαψεύδουν κατηγορηματικά τον υπουργό Δοικητικής Μεταρρύθμισης Κ. Μητσοτάκη, ο οποίος τόνισε πρόσφατα (στην εκπομπή του Ν. Χατζηνικολάου τη Μ. Τετάρτη) ότι έκλεισε ο κύκλος των απολύσεων και ότι η κυβέρνηση κατάφερε να συμφωνήσει με την τρόικα πως δεν θα υπάρχουν νέοι μελλοντικοί ποσοτικοί στόχοι απολύσεων εκτός από τις 15.000 απολύσεις μέσα στο 2014.
Τα νέα μέτρα στο Δημόσιο διαψεύδουν συνολικά την κυβέρνηση και τα φιλικά ΜΜΕ ότι το Μνημόνιο τελείωσε και η Ελλάδα επιστρέφει στην ομαλότητα. Το Μνημόνιο είναι εδώ και το 2015 αναμένεται μια «νέα εκκαθάριση κεφαλών και μισθών» στον χώρο του Δημοσίου. Επιπροσθέτως, προβέπεται ολοκλήρωση των εκθέσεων βιωσιμότητας και αξιολόγησης της ποιότητας των υπηρεσιών του Δημοσίου σε συνεργασία με την τρόικα, ώστε να εξορθολογιστούν (περιοριστούν) το μέγεθος των εργαζομένων στο Δημόσιο και οι αμοιβές τους (τέλος Μαΐου 2014). Αμέσως δηλαδή μετά τις εκλογές κυβέρνηση και τρόικα θα ανακοινώσουν τον μελλοντικό προγραμματισμό ανθρώπινου δυναμικού στο Δημόσιο.

Η συμφωνία του επικαιροποιημένου Μνημονίου για το Δημόσιο πρόβλεπει ακόμα:
* Ολοκλήρωση της σύνδεσης μισθών - παραγωγικότητας και δημιουργία νέου μισθολογίου. Το νέο μισθολόγιο δεν θα επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό και θα είναι δημοσιονομικά ουδέτερο στο συνολικό του κόστος. Στην πράξη όμως θα οδηγήσει σε εκ νέου περικοπές των μισθών και σε μεγαλύτερη διασπορά αμοιβών και κατατμήσεων στο Δημόσιο με βάση την ατομική απόδοση (νέα νομοθεσία στο τέλος του Οκωβρίου 2014). Στο πλαίσιο του λεγόμενου εξορθολογισμού μπαίνουν και τα μη μισθολογικά επιδόματα (π.χ. αργίες, μεθόδοι χορήγησης ετήσιων αδειών ανάπαυσης, εκτός έδρας αποζημιώσεις κ.λπ.). Το νέο σύστημα ρύθμισης των μισθών με βάση την ατομική απόδοση θα τεθεί σε ισχύ από 1.1.2015.
* Σε διαθεσιμότητα θα τεθούν μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου 2014 (τρεις περίπου μήνες μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές) άλλοι 3.000 δημοτικοί υπάλληλοι, ενώ 2.000 απολύσεις αναμένεται να πραγματοποιηθούν το πρώτο τρίμηνο του 2015 από την εξέταση παράνομων προσλήψεων ή παράνομων μετατροπών συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου.
* Εισαγωγή μόνιμου συστήματος κινητικότητας (Μάρτιος 2015): Πρόκειται για την τεχνητή μεταφορά από το εξωτερικό του μοντέλου της εσωτερικής αγοράς εργασίας με την εισαγωγή υποχρεωτικού συστήματος εναλλαγής θέσεων εργασίας και σχεδόν ολική κατάργηση αποσπάσεων και μετατάξεων στο Δημόσιο. Εξαιρετικά σημαντική συνοδευτική διάταξη του μόνιμου μηχανισμού κινητικότητας είναι η τιμωρία των εργαζομένων που αρνούνται να αλλάξουν θέση εργασίας με την ένταξή τους στο καθεστώς της διαθεσιμότητας.
* Άρση μονιμότητας για τους νεοπροσλαμβανόμενους υπαλλήλους με τη ρητή υποχρέωση της κυβέρνησης να επιβάλει την εφαρμογή του Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων περί διετούς δοκιμαστικής περιόδου.
* Τέλος Δεκεμβρίου 2014: προβλέπονται νέες υπεργολαβίες (outsourcing / ενοικιαζόμενοι εργαζόμενοι) με κατάργηση θέσεων στο Δημόσιο, εκτός από τις προβλεπόμενες απολύσεις 15.000 μέχρι το τέλος του έτους. Το υπουργείο έχει αναλάβει δέσμευση να υλοποιήσει μελέτες εξοικονόμησης κόστους από τη μεταφορά έργου των δημόσιων υπηρεσιών σε ιδιώτες και να προχωρήσει στην αντικατάσταση δημοσίων υπαλλήλων με ενοικιαζόμενους εργαζόμενους μέχρι το τέλος του Ιουνίου του 2015.
* Καθιερώνεται πλαφόν στον αριθμό των εργαζόμενων στα ανώτατα και τα κατώτατα μισθολογικά κλιμάκια χωρίς να προσδιορίζονται όρια και προϋποθέσεις.
* Πρόσληψη νέων manager / προϊσταμένων στο Δημόσιο (με νόμο για το Δημόσιο στο τέλος του 2014) και νέο θεσμικό πλαίσιο.
* Νέα οργανογράμματα υπουργείων και δοικητικών δομών με συρρίκνωση του προσωπικού ακόμη και για τις δομές που παρουσιάζουν σοβαρές ελλείψεις, όπως οι δομές πρόνοιας.
* Διατηρούνται οι πρότερες μνημονιακές δεσμεύσεις για τον έλεγχο της ροής εισόδου και εξόδου από το Δημόσιο, καθώς διατηρούνται οι κανόνες του 1 προς 5, και της μείωσης των θέσεων προσωρινής εργασίας κατά 10% του συνολικού αριθμού των εργαζομένων αυτών το προηγούμενο έτος.

Πηγή: Αυγή 


Στίγμα σκληρής λιτότητας με το νέο Μεσοπρόθεσμο


Το πρώτο ευκρινές στίγμα για το πού θα κινείται το νέο Μεσοπρόθεσμο έδωσε τα τελευταία 24ωρα η κυβέρνηση και αυτό συμπυκνώνεται στο "ανελέητη λιτότητα". Παρ' ότι το νέο, επικαιροποιημένο Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα με τα έσοδα και τους στόχους της ελληνικής οικονομίας θα πρέπει να έχει ψηφιστεί έως τις 5 Μαΐου, ήδη τα πρώτα δείγματα φανερώθηκαν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η απόφαση του υπουργείου Οικονομικών, βάσει της οποίας οι κάτοικοι του Ψυχικού και της Φιλοθέης που είχαν πληρώσει τους αδικαιολόγητα υψηλούς φόρους ακίνητης περιουσίας δεν θα πάρουν πίσω τα λεφτά τους. Αυτή η απόφαση δεν αξιολογείται μόνο περιπτωσιολογικά, αλλά κινείται και στο πλαίσιο των εντολών που έδωσαν οι δανειστές ότι ώς το 2018, δηλαδή στο διάστημα κατά το οποίο θα ισχύσει το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Σταθερότητας, η κυβέρνηση θα αναλάβει συμψηφιστικές δράσεις στην περίπτωση που υλοποιηθούν τυχόν πρόσθετες δικαστικές αποφάσεις που θα προκύψουν για μια σειρά θεμάτων, από τα ειδικά μισθολόγια μέχρι τις εισφορές στα ακίνητα. Έτσι, οι εφορίες, στο συγκεκριμένο παράδειγμα, δεν θα επιστρέφουν τα τυχόν καταβληθέντα ποσά που θα προκύπτουν από τη νέα εκκαθάριση για τους κατοίκους του Ψυχικού και της Φιλόθεης, αλλά θα τα συμψηφίζουν αποκλειστικά με οφειλές φόρου ακίνητης περιουσίας ή ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων. Και αυτό, διότι οι τροϊκανοί απαίτησαν από την ελληνική κυβέρνηση να κλειδώσουν κάτω από το επίπεδο του 2013 τα ανώτατα όρια δαπανών -οροφές- στο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Σταθερότητας.
Στίγμα όμως του νέου Μεσοπροθέσμου δίνουν και τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ στα οποία καταγράφεται συνεχές ψαλίδισμα των μισθών και των συντάξεων των υπαλλήλων και των συνταξιούχων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και περαιτέρω περιορισμός των κοινωνικών δαπανών του κράτους, πολιτικές μέσω των οποίων "επετεύχθη" το πρωτογενές πλεόνασμα του 2013. Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, οι αμοιβές εξηρτημένης εργασίας μειώθηκαν στο 22% των συνολικών δαπανών (καθώς διαμορφώθηκαν σε 5.595 εκατ. ευρώ) το δ' τρίμηνο του 2013, από το 23,1% (6.439 εκατ. ευρώ) και το 23,5% (6,96 δισ. ευρώ) τα αντίστοιχα τρίμηνα του 2012 και του 2011. Αναφορικά με τις δαπάνες για κοινωνικές παροχές, αυτές διαμορφώθηκαν στο 39,6% των συνολικών δαπανών (ήταν ύψους 10.087 εκατ. ευρώ) το δ' τρίμηνο πέρυσι, από 42,7% (11.901 εκατ. ευρώ) και 41,6% (12.318 εκατ. ευρώ) τα αντίστοιχα τρίμηνα το 2012 και το 2011. Η εξέλιξη αυτή (και όχι μόνο αυτή) περιγράφει τον επώδυνο τρόπο με τον οποίο φτάσαμε στην καταγραφή πρωτογενούς πλεονάσματος για το 2013. Η διατηρησιμότητα όμως των πρωτογενών πλεονασμάτων προϋποθέτει «μαχαίρι» στις δαπάνες των προϋπολογισμών για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, προκειμένου να παραμείνουν κάτω από τα επίπεδα του 2013. Ειδικά αυτό το όριο το έθεσαν ρητώς οι εκπρόσωποι των δανειστών και η πρόβλεψη αυτή αναμένεται να αναφέρεται και στο αναθεωρημένο Μνημόνιο που θα δοθεί στη δημοσιότητα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο προσεχές διάστημα. Πρακτικά, αυτό σημαίνει "ούτε ευρώ δαπάνη πάνω από εκείνην του 2013 για μισθούς στο Δημόσιο, ώς το 2018".

Πέραν όμως των δανειστών, αισθητή είναι η πίεση που ασκείται και από πλευράς αγορών. Οι τελευταίες επιλέγουν το "timing" του νέου Μεσοπροθέσμου για να επιβάλουν τους όρους τους. Δεν θεωρείται άλλωστε τυχαίο το μπαράζ δημοσιευμάτων του διεθνούς Τύπου που κινούνται προς αυτήν την κατεύθυνση. Τέτοιο παράδειγμα είναι το δημοσίευμα του βρετανικού περιοδικού Economist που χαρακτηρίζει ως "φούσκα" την αγορά ομολόγων της Ελλάδας (αλλά και των υπολοίπων χωρών του ευρωπαϊκού Νότου). Με αφορμή την πρόσφατη "έξοδο στις αγορές" διαπιστώνει έναν άκρατο ενθουσιασμό των επενδυτών και κάνει λόγο για συντελεσθείσα πρόοδο που όμως δεν δικαιολογεί την άκρατη αισιοδοξία, για διάφορους λόγους ("παθογένειες", δυσχέρειες στη συρρίκνωση του χρέους, ακόμη και συγκυριακή μείωση των επιτοκίων της περιφέρειας τονίζοντας ότι αυτή δεν αντανακλά κάποια πρόοδο, αλλά την προσδοκία των επενδυτών πως η ΕΚΤ θα τυπώσει νέο χρήμα).

Αλλά και οι Financial Times πρόσφατα δημοσίευσαν άρθρο του Βόλφγκανγκ Μύνχαου ότι αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για την Ελλάδα να κηρύξει πτώχευση ("...This could be the moment for Greece to default...") επαναφέροντας σενάρια που κυριαρχούσαν στα διεθνή ΜΜΕ πριν δύο χρόνια.
Έτσι, παρά τη διαβεβαίωση της κυβέρνησης πως δεν θα περιλαμβάνονται νέα μέτρα στο Μεσοπρόθεσμο, αλλά οι στόχοι του προγράμματος, βέβαιο είναι ότι οι στόχοι αυτοί θα περιλαμβάνουν και "σκληρά μέτρα". Μεταξύ τους περιλαμβάνονται τα "ορόσημα" για τα 2 δισ. ευρώ των δόσεων που απομένουν, αλλά και νέα μέτρα για την επόμενη τριετία. Στα "ορόσημα" περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων φόροι υπέρ τρίτων και ρυθμίσεις σε υγεία, συνταξιοδοτικό και ενέργεια.

Πηγή: Αυγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου