Πέμπτη 17 Απριλίου 2014

Οδηγίες ΠΟΕ-ΟΤΑ για την αντιμετώπιση του Νόμου 4250/2014 για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων

Αθήνα, 16 Απριλίου 2014
Αριθμ. Πρωτ.: 382

Προς:
Συλλόγους-Μέλη
της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συνάδελφοι,
Η κυβέρνηση έπειτα από την επινόηση χιλιάδων «επίορκων υπαλλήλων» (που δεν έφερε το επιθυμητό για αυτούς αποτέλεσμα) καθώς και «πλεονάζοντος προσωπικού» (που διαψεύδει η ίδια η πραγματικότητα), προσπαθεί τώρα με εργαλείο τη συγκριτική «αξιολόγηση» να δημιουργήσει μια νέα δεξαμενή διαθεσίμων και υπό απόλυση υπαλλήλων. Στο πλαίσιο αυτό και με ξεκάθαρη στόχευση, δεν αρκείται σε ένα αυταρχικό σύστημα αξιολόγησης αλλά καθορίζει εκ των προτέρων, επί ποινή μάλιστα «παράβασης καθήκοντος», τα ποσοστά και τις κλίμακες αξιολόγησης.
Η επιβολή υποχρεωτικής ποσόστωσης (25% άριστοι, 60% μέτριοι και 15% ανεπαρκείς) αναγκάζει τους Προϊστάμενους να αξιολογήσουν το προσωπικό υποχρεωτικά και όχι με ελεύθερη βούληση, με προκατασκευασμένα αποτελέσματα και οδηγίες, γεγονός που ακυρώνει το ίδιο το νόημα της αξιολόγησης που δήθεν προασπίζονται. Μέσω του φόβου και της τρομοκρατίας προσπαθούν να δημιουργήσουν πειθήνειους εργαζόμενους που θα αλληλοσπαράζονται μεταξύ τους για την εύνοια της Διοίκησης με απώτερο στόχο τον απόλυτο έλεγχο της Δημόσιας Διοίκησης στην εκάστοτε εξουσία.
Με εγκύκλιο του Υπουργού Διοικητικής Μεταρύθμισης που αφορά στην εφαρμογή του νέου τρόπου αξιολόγησης γίνεται προσπάθεια επέκτασης των σχετικών διατάξεων και στους Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού «πατώντας» και επικαλούμενοι διατάξεις που προ πολλού έχουν καταργηθεί (Ν.1188/1981) και έχουν αντικατασταθεί (Ν.3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων»). Σχετικό είναι το με αριθμ. πρωτ.: 375/14-4-2014 έγγραφο της Ομοσπονδίας που ήδη σας έχει σταλεί.
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. τονίζει και επισημαίνει ότι τα παραπάνω δεν πρέπει να μας εφησυχάζουν και καλεί τους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση:
·          Να βρίσκονται σε συνεχή επαγρύπνηση μιας και η κυβέρνηση έχει αποδείξει στο παρελθόν πως δεν διστάζει να παραβλέψει Νόμους και διατάξεις προκειμένου να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις του Μνημονίου και
·          Τους Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. να παρέμβουν στους χώρους ευθύνης τους προκειμένου να σταματήσει οποιαδήποτε ενέργεια σε εφαρμογή των νέων διατάξεων περί αξιολόγησης, του Ν.4250/2014, τουλάχιστον μέχρι νεωτέρας.
Είναι σαφές πως επιδίωξη και αυτής της προσπάθειας είναι ο έλεγχος της Δημόσιας Διοίκησης, το πάγωμα της μισθολογικής εξέλιξης υπαλλήλων, η βίαιη απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων, οι εργαζόμενοι να στερούνται βασικών εργασιακών και αφαλιστικών δικαιωμάτων. Ζητήματα που αφορούν όλους τους εργαζόμενους, όλη την κοινωνία.
Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς
Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
        Ο Πρόεδρος      Ο Γεν. Γραμματέας

Θέμης Μπαλασόπουλος             Γιάννης Τσούνης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου