Πέμπτη 10 Απριλίου 2014

«Επικαιροποίηση» τελικού πίνακα διάθεσης υπαλλήλων στα καταστήματα κράτησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης (Ανακοίνωση 5/2013)

Αθήνα, 10 Απριλίου 2014
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΚΔΟΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 5/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Β΄ 2999)
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ 10.04.2014

Στο πλαίσιο της διαδικασίας κινητικότητας του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας (υπ’ αριθ. 5/2013 Ανακοίνωση), το οποίο έχει τεθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 81 του Ν. 4172/2013 (Α΄ 167), το ΑΣΕΠ ανακοινώνει ότι παρέλαβε από το Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο (ΤΕΥΣ) του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τον τελικό πίνακα διάθεσης υπαλλήλων, ανά φορέα υποδοχής, επικαιροποιημένο, αποκλειστικά, λόγω ανάκλησης διορισμών Δημοτικών Αστυνομικών που τέθηκαν υπόψη του εν λόγω ΤΕΥΣ από το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και τους οικείους Δήμους, προκειμένου να τον αναρτήσει στην ιστοσελίδα του, σύμφωνα με την υπ’ αρ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ.22274/9−8−2013 Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β΄ 1992) όπως ισχύει.

Ο τελικός πίνακας διάθεσης, όπως εκδόθηκε από τo αρμόδιο Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο, αναρτάται και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και διαβιβάζεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

 ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ 10.04.2014)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου