Τρίτη 2 Απριλίου 2013

Ίδρυση «Σώματος Ελεγκτών» από εργαζομένους του Δ.Θεσσαλονίκης προανήγγειλε ο Μπουτάρης για την εποπτεία της Ελεγχόμενης Στάθμευσης - Σχολιασμός Ε.Κ.Ε.Δ.Α.

Στο ιστολόγιο του Σ.Δ.Α.Θ. αναρτήθηκε η «περίεργη» είδηση περί Ίδρυσης "Σώματος Ελεγκτών" από εργαζομένους του δήμου(!) (και όχι από την Δημοτική Αστυνομία ή όχι μόνο από τη Δημοτική Αστυνομία) που προανήγγειλε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ. Μπουτάρης για τον έλεγχο της Ελεγχόμενης Στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη.

 Δείτε τη σχετική απόφαση εδώ και διαβάστε ακολούθως τα σχόλιά μας:

Έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής: Επειδή το μέτρο όπως σχεδιάζεται στη Θεσσαλονίκη είναι ιδιαίτερα εκτεταμένο, ειδικά σε σχέση με το παρελθόν, είναι εύλογο ότι θα χρειαστεί μεγάλος αριθμός υπαλλήλων για την εποπτεία του συστήματος. Με δεδομένο ότι η Δημοτική Αστυνομία Θεσσαλονίκης έχει περιορισμένο αριθμό υπαλλήλων για τον έλεγχο του συνόλου των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας, θεωρούμε αμφίβολο (και με βάση τη δική μας εμπειρία) ότι θα μπορέσει να διαθέσει επαρκές αριθμό προσωπικού για τον έλεγχο. Προφανώς η Δημοτική Αρχή στη Θεσσαλονίκη το γνωρίζει αυτό, γιαυτό κάνει λόγο για δημιουργία Σώματος Ελεγχτών από εργαζομένους του Δήμου.

Δεν γνωρίζουμε ποιο νομοθετικό πλαίσιο έχουν λάβει υπόψη τους, όμως θεωρούμε ότι αναφέρονται σε ξεπερασμένες διατάξεις. Με την κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας με το νόμο 2696/1999 η ελεγχόμενη στάθμευση ενσωματώθηκε στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Είναι γεγονός ότι μέχρι τότε μπορούσε οποιοσδήποτε δημοτικός υπάλληλος να βεβαιώνει σχετικές παραβάσεις, και μάλιστα το ύψος του προστίμου καθοριζόταν με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και δεν μπορούσε να ξεπεράσει τα 2/3 του ποσού του προστίμου που προβλέπεται από τον ΚΟΚ για την παράνομη στάθμευση. Θυμίζουμε ότι προσπάθειες να δοθεί η λειτουργία του συστήματος σε ιδιωτικές εταιρείες απέτυχαν, αφού κρίθηκε παράνομη από το Συμβούλιο της Επικρατείας η ανάθεση επιβολής αστυνομικών καθηκόντων σε ιδιώτες (απόφαση ΣτΕ 1934/1998). Είχε προηγηθεί ανάλογη απόφαση από το 11ο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο του Πειραιά με αριθμό 288/1997.

Προφανώς για να ξεπεράσει το «σκόπελο» της συνταγματικότητας η Δημοτική Αρχή της Θεσσαλονίκης κάνει αναφορά σε σώμα ελεγκτών από δημοτικούς υπαλλήλους. Αυτό όμως που δεν λαμβάνει υπόψη είναι ότι η ελεγχόμενη στάθμευση έχει ενταχθεί από το 1999 στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και κατά συνέπεια πρόστιμα μπορούν να επιβάλλουν μόνο όσοι τους έχει δοθεί η αρμοδιότητα εφαρμογής άρθρων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Ειδικότερα στο άρθρο 34 του ΚΟΚ (το οποίο εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας), και στην παράγραφο 14 ορίζεται: «Η στάθμευση οχημάτων σε χώρους ελεγχόμενης στάθμευσης επιτρέπεται για το χρονικό διάστημα για το οποίο έχει καταβληθεί αποδεδειγμένα το τέλος στάθμευσης που καθορίζεται κάθε φορά από την αρμόδια αρχή. Αν η στάθμευση, χωρίς την καταβολή του καθορισμένου τέλους στάθμευσης, συνεχίζεται και πέραν των τριών (3) ωρών από τη βεβαίωση της παράβασης, βεβαιώνεται νέα παράβαση από το ίδιο ή άλλο όργανο». Ο χώρος ελεγχόμενης στάθμευσης ορίζεται με τη ρυθμιστική πινακίδα Ρ-69 του άρθρου 4 παρ. 3 του ΚΟΚ, το δε διοικητικό πρόστιμο ορίζεται στα 20€ (ά.4 παρ.11). Πέρα από τις σχετικές αναφορές στην αιτιολογική έκθεση του προς ψήφιση τότε νόμου για την κύρωση του ΚΟΚ ότι η ελεγχόμενη στάθμευση ρυθμίζεται στο εξής από τον ΚΟΚ, το θέμα έκλεισε οριστικά με την απόφαση ΣτΕ 3266/2008 της ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας:  «Ναι μεν οι χώροι ελεγχόμενης στάθμευσης, οι οποίοι φέρουν τη σήμανση Ρ-69, καθώς και το οικείο τέλος, ρυθμίζονται με αποφάσεις των Νομαρχιακών, Δημοτικών ή Κοινοτικών Συμβουλίων, τα επιβαλλόμενα όμως για την παράβαση των όρων της στάθμευσης αυτής πρόστιμα προβλέπονται, αποκλειστικά, στις σχετικές διατάξεις του ΚΟΚ.».

Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τις προσεχείς μέρες ποιοι υπάλληλοι και από ποιες υπηρεσίες θα αποτελέσουν αυτό το «ελεγκτικό σώμα» στο Δήμο Θεσσαλονίκης, ενώ μας προκαλεί εντύπωση η προαναγγελία αυτού του μέτρου χωρίς να έχουν ληφθεί υπόψη κάποια αυτονόητα πράγματα. Είμαστε σίγουροι ότι οι συνάδελφοι στη Θεσσαλονίκη θα προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αντιμετώπιση του θέματος και περιμένουμε νέα τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου