Κυριακή 28 Απριλίου 2013

Κυκλοφόρησε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η διάταξη για την πενταετία στις μετατάξεις για τους δημοτικούς αστυνομικούς και την άδεια άνευ αποδοχών

Την Παρασκευή 26 Απριλίου 2013 κυκλοφόρησε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο Νόμος 4147/2013 με τίτλο "Kύρωση της από 31.12.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας» και άλλες διατάξεις". Στο νόμο αυτό περιλαμβάνεται και η τροποποίηση από 8 σε 5 έτη για τον ελάχιστο χρόνο παραμονής στον ΟΤΑ πρόσληψης, προκειμένου να είναι δυνατή η μετάταξη σε άλλον ΟΤΑ για το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας. Επίσης αυξάνεται από 2 σε 5 έτη η άδεια άνευ αποδοχών και για τους δημοτικούς υπαλλήλους, που εκ παραδρομής είχαν μείνει απέξω από τη σχετική ρύθμιση που ισχύει για το Δημόσιο.

Στον ίδιο Νόμο ρυθμίζεται σειρά ζητημάτων των ΟΤΑ, μεταξύ των οποίων:
 • Αναστολή έναρξης άσκησης νέων αρμοδιοτήτων από τους δήμους
 • Ζητήματα συμβάσεων ορισμένου χρόνου και μίσθωσης έργου στους Ο.Τ.Α.
 • Ζητήματα αποζημίωσης αιρετών της παραγράφου 1 του άρθρου 93
 • Διαδικασία συγχώνευσης ΔΕΥΑ
 • Παράταση προθεσμίας συγχωνεύσεως Φ.Ο.Δ.Σ.Α.
 • Συγκρότηση παρατηρητηρίου οικονομικής αυτοτέλειας ΟΤΑ
 • Αντιμισθία Αντιδημάρχων νησιωτικών δημοτικών κοινοτήτων
 • Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων Ο.Τ.Α.
 • Διάρκεια άδειας χωρίς αποδοχές υπαλλήλων Ο.Τ.Α.
 • Μετάταξη προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας σε αντίστοιχη υπηρεσίαΔήμου
 • Ρυθμίσεις για τους δημοτικούς παιδικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς 
Δείτε προηγούμενη σχετική ανάρτησή μας εδώ.

Κατεβάστε το Νόμο 4147/2013 (ΦΕΚ Α' 98/26.4.2013):

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου