Τετάρτη 27 Αυγούστου 2014

«Ας πάψουν τα πτυχία να είναι κορνίζες», άρθρο του Αντώνη Ζαχαριουδάκη, αντιπροέδρου Οικονομκών της ΠΟΑΣΥ, για την απαξία των πτυχίων στην ΕΛ.ΑΣ.

Αντί για εμπόδια ας δοθούν τα κίνητρα στους Έλληνες Αστυνομικούς να αποζητούν την γνώση
Του Αντώνη ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ
Αντιπροέδρου Οικονομικών ΠΟΑΣΥ

Όπως είναι γνωστό σύμφωνα με τον Ν. 3686/2008 η εξέλιξη των Αστυφυλάκων που είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ είναι η ίδια με αυτών που δεν έχουν αποφοιτήσει από κάποια Σχολή Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα, το άρθρο 9 του ανωτέρω Νόμου αναφέρει: «Οι αστυφύλακες ανακριτικοί υπάλληλοι του ν. 2226/1994 (ΦΕΚ 122/Α΄) προάγονται στο βαθμό του υπαρχιφύλακα, αρχιφύλακα και ανθυπαστυνόμου με τη συμπλήρωση 10, 15 και 25 ετών πραγματικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους, αντίστοιχα.» και «…καταλαμβάνουν οργανική θέση αστυφύλακα και μετατίθενται, αποσπώνται και μετακινούνται ως αστυφύλακες. Οι υπαρχιφύλακες και αρχιφύλακες εκτελούν καθήκοντα αστυφύλακα και οι ανθυπαστυνόμοι καθήκοντα του βαθμού τους.»

Αντιθέτως, ενώ το αρθρ. 10 ορίζει: «Οι αστυφύλακες, οι υπαρχιφύλακες και οι αρχιφύλακες που κατέχουν οργανική θέση αστυφύλακα δύνανται να προάγονται στο βαθμό του αρχιφύλακα, κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 82/2006, όπως ισχύει κάθε φορά. Οι αρχιφύλακες της παρούσας παραγράφου καταλαμβάνουν οργανικές θέσεις και ασκούν καθήκοντα του βαθμού τους. » και βάσει του αρθ. 7 η εξέλιξη τους είναι η εξής: « Oι ανθυπαστυνόμοι του άρθρου 10 προάγονται στο βαθμό του υπαστυνόμου β΄ μετά την αποφοίτησή τους από το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων (Τ.Ε.Μ.Α.), στο οποίο εισάγονται κατόπιν εξετάσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους.»

Δηλαδή, η Ελληνική Πολιτεία και η Ελληνική Αστυνομία δεν ανταμείβουν με κάποιο τρόπο τον Έλληνα Αστυνομικό που φοίτησε επιτυχώς και απέκτησε πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης όπως γίνεται σε όλο τον υπόλοιπο Δημόσιο Τομέα αλλά θεωρούν μόνες αξιόπιστες εξετάσεις για την εξέλιξη των αστυνομικών τις εσωτερικές εξετάσεις του Σώματος.

Στους υπαλλήλους που εργάζονται στις δημόσιες υπηρεσίες της χώρας αναγνωρίζονται όλοι οι τίτλοι ΑΕΙ-ΤΕΙ τόσο μισθολογικά όσο και στην ιεραρχική κλίμακα της Υπηρεσίας τους. Κι αυτό άλλωστε είναι ένα ερέθισμα για να επιδιώκουν οι υπάλληλοι να εξειδικεύονται και να αποκτούν νέες γνώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας τους. Το ακριβώς αντίθετο γίνεται στην Ελληνική Αστυνομία, που τα πτυχία δεν αναγνωρίζονται όχι μόνο μισθολογικά αλλά ούτε βαθμολογικά. Και ενώ παλαιότερα Αστυφύλακας με πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ προαγόταν στο βαθμό του Αρχιφύλακα χωρίς εξετάσεις, για κάποιον λόγο αυτό διεκόπη και η μόνη αναγνώριση του πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ γίνεται στην προαγωγή των Αρχιφυλάκων (που έγιναν με εξετάσεις) σε Ανθυπαστυνόμους με τη συμπλήρωση δύο (2) και τριών (3) χρόνων αντίστοιχα αντί για πέντε (5) ετών στο βαθμό τους. Ένας παράλογος διαχωρισμός των βαθμών. Τι διαφορά έχει η εξέλιξη από Αστυφύλακα σε Αρχιφύλακα, και από Αρχιφύλακα σε Ανθυπαστυνόμο; Η δεύτερη ίσως είναι και σημαντικότερη αφού ως Ανθυπαστυνόμος είσαι Αξιωματικός κα ασκείς σημαντικότερα καθήκοντα.

Όλα αυτά βέβαια έχουν συνέπειες και στην περαιτέρω εξέλιξη των εμπλεκομένων στην καριέρα τους αφού αυτό συνεπάγεται ότι όσοι δεν είναι Αρχιφύλακες από εξετάσεις δεν μπορούν να εισαχθούν στα Τ.Ε.Μ.Α. και γίνονται Υπαστυνόμοι λόγω συμπλήρωσης χρόνων και όχι βάσει εκπαίδευσης.

Τα ανωτέρω αποτυπώνουν μια αδικία εις βάρος των Αστυνομικών που πρέπει να αρθεί ιδίως τώρα που η ελληνική πολιτεία δηλώνει ότι εμπράκτως θα αναγνωρίζονται όλοι οι τίτλοι στους υπαλλήλους του Δημόσιου Τομέα, δηλαδή από την πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών έως την καλή χρήση Η/Υ. Ας μην μείνει για άλλη μια φορά η Ελληνική Αστυνομία έξω από τις εξελίξεις αλλά ας δοθούν τα κίνητρα στους Έλληνες Αστυνομικούς να αποζητούν την γνώση και όσα αυτή επιφέρει στην γαλούχηση της προσωπικότητας και του επαγγελματισμού.

Πρέπει επιτέλους τα πτυχία των Αστυνομικών να πάψουν να είναι απλές κορνίζες και να αναγνωριστούν τουλάχιστον βαθμολογικά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου