Δευτέρα 18 Αυγούστου 2014

Στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η διαπιστωτική πράξη απόλυσης των δημοτικών αστυνομικών του Δήμου Αθηναίων που δεν υπέβαλλαν αίτηση στην Ανακοίνωση 5/2013

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Γ' 1018/31.7.2014) η διαπιστωτική πράξη του Δημάρχου Αθηναίων με την απόλυση των 15 πρώην δημοτικών αστυνομικών του Δήμου Αθηναίων που για τους δικούς τους λόγους δεν υπέβαλλαν αίτηση μετακίνησης στην Ανακοίνωση 5/2013 και κατά συνέπεια δεν παρατάθηκε ο χρόνος διαθεσιμότητάς τους. Το σχετικό φύλλο κυκλοφόρησε στις 4 Αυγούστου αλλά δεν κατέστη δυνατό να εντοπίσουμε τη σχετική απόφαση στη «Δι@ύγεια» μέχρι σήμερα. Πάντως είχαν προηγηθεί παρόμοιες αποφάσεις και για άλλους δήμους, ενώ στο ίδιο φύλλο υπάρχει απόφαση και για το Δήμο Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης. Σύντομα θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι...


Όπως αναφέρει η απόφαση:

«Με την αριθμ. 212874/26−05−2014 απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. 4 της υποπαραγρ. Ζ.2 της παρ. Ζ΄ του άρθρου 1 του Ν. 4093/2012 και του άρθρου 80 του Ν. 4172/2013, λύεται από 23−05−2014 η υπαλληλική σχέση των κάτωθι υπαλλήλων με βαθμό Γ΄, Ε΄, ΣΤ΄ της ειδικότητας ΠΕ, TE, ΔΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, επειδή παρήλθε ο χρόνος της διαθεσιμότητας του και δεν έχουν μεταταχθεί/μεταφερθεί».

Σημειώνεται ότι αυτοί που δεν υπέβαλαν αίτηση στο Δήμο Αθηναίων για την Ανακοίνωση 5/2013 ήταν περισσότεροι, αλλά κάποιοι από αυτούς συνταξιοδοτήθηκαν πριν τη λήξη της διαθεσιμότητας και έχουν εκδοθεί αποφάσεις λύσης της υπαλληλικής σχέσης λόγω συνταξιοδότησης. Ίσως θα ήταν χρήσιμο στατιστικά να δούμε πόσοι ήταν αυτοί που απολύθηκαν στις 23 Μαΐου συνολικά σε όλη την Ελλάδα, καθώς αποτελούν ένα ακόμη τίμημα στο βωμό της διαθεσιμότητας.

Δείτε τη σχετική απόφαση:

Σημείωση: Με μια τυχαία αναζήτηση έχουν εντοπιστεί αρκετά πρόσφατα Φ.Ε.Κ. που αφορούν είτε συνταξιοδότηση, είτε αναδρομική εξαίρεση από τη διαθεσιμότητα υπαλλήλων που καταλαμβάνουν θέσεις στους τελικούς πίνακες της Ανακοίνωσης 5/2013. Ελπίζουμε να έχουν γίνει οι σχετικές διαγραφές στα οριστικά αποτελέσματα που αναμένονται άμεσα από το Α.Σ.Ε.Π., αλλιώς μόνο οριστικά δεν θα είναι.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου