Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2013

Η απόφαση καθιέρωσης υπερωριακής απασχόλησης για τους μόνιμους υπαλλήλους του Δήμου Αθηναίων για το α' εξάμηνο του 2013

Στη Δι@ύγεια αναρτήθηκε η απόφαση για την καθιέρωση υπερωριακής κ.λπ. εργασίας για τους μονίμους υπαλλήλους των διαφόρων υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων για το χρονικό διάστημα Ιανουάριος – Ιούνιος 2013. Όπως θα παρατηρήσετε, τα ποσά που αντιστοιχούν στη Δημοτική Αστυνομία είναι σημαντικά μικρότερα από αυτά σε προηγούμενες αποφάσεις.


Στη διάρκεια της γενικής συνέλευσης είχε μεταφερθεί η πληροφορία ότι έχει γίνει λάθος στα ποσά που αφορούν την υπηρεσία μας και ότι η σχετική απόφαση θα τροποποιηθεί. Όμως, όσο κι αν ψάξαμε, δεν καταφέραμε να εντοπίσουμε μέχρι σήμερα απόφαση που να συμπληρώνει ή να τροποποιεί την παρούσα. Αν κάποιος έχει παραπάνω πληροφορίες, καλείται να επικοινωνήσει μαζί μας.

Η σχετική απόφαση κυκλοφόρησε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης στο ΦΕΚ Β' 39/2013, αλλά ούτε από αναζήτηση στο Εθνικό Τυπογραφείο εντοπίσαμε τροποποίηση ή συμπλήρωσή της.

Δείτε τη σχετική απόφαση στη Δι@ύγεια:
Δείτε το σχετικό ΦΕΚ:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου