Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2013

Προκήρυξη για απόσπαση 4 υπαλλήλων Δημοτικής Αστυνομίας στο Δήμο Ναυπακτίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
πληροφ.Γ.Κυριαζης
Ιλάρχου Τζαβέλλα 37,
Ναύπακτος – 30300
τηλ.: 26343 60104,
φαξ: 26340 24360 Αριθμ. πρωτ .5907
Ναύπακτος 19 / 2 / 2013

Ο Δήμος Ναυπακτίας
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις,
Του άρθρου 13 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/23.12.2008 τεύχος Α’) «Αναδιοργάνωση της Δημοτικής Αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών»,
Προκηρύσσει για απόσπαση τέσσερις θέσεις (4) υπαλλήλων Δημοτικής Αστυνομίας στη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Ναυπακτίας

Καλεί τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους της κατηγορίας ΠΕ23, ΤΕ23, ΔΕ23, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει την διετή δοκιμαστική υπηρεσία, να υποβάλουν αίτηση απόσπασης τους στην Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Ναυπακτίας, προκειμένου να καλύψουν τις υπηρεσιακές ανάγκες της Δημοτικής Αστυνομίας τη τουριστική περίοδο από 1 Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου 2013 και συνολική χρονική διάρκεια έξι (6) μηνών.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2013.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν τις αιτήσεις τους στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Ναυπακτίας οδός Ιλ.Τζαβέλλα 37, Τ.Κ. 30300, επισυνάπτοντας σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου του Δήμου της οργανικής τους θέσης.

Ναύπακτος 19 /2/2013

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΛΕΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου